Lediga arbetsplatser

AUS söker en påverkansexpert!

I uppgiften får du utveckla Aalto-universitetet och befrämja förverkligandet av studenternas rättigheter!
Opiskelijat istumassa ja juttelemassa ulkona

Påverkansexperten i utbildningspolitik verkar i studentkårens påverkansteam och i nära samarbete med studentkårens styrelse som byts varje år. I uppgiften får du utveckla Aalto-universitetet och befrämja förverkligandet av studenternas rättigheter, för påverkansarbete görs såväl vid Aalto-universitetet som mer omfattande i samhällskontext.

Påverkansexperterna hör till universitetets arbetsgrupper och växelverkar med universitetes personal. Dessutom har experterna ansvar för valet av förvaltningens studentrepresentantval och utbildning, samarbete med studenterna och studentföreningarna gällande utbildning och studenternas rådgivning.  Utbildningspolitiska sektorn på AUS innefattar en stor del saker från digitalisering och studiefärdigheter. År 2021 tar Aalto-universitetet i bruk Sisu-systemet, fortsätter studenternas utveckling och verkställer en ny strategi. Sakkunniga i utbildningspolitik kommer att arbeta med bland annat de här ärendena.  I arbetet kan man även koncentrera sig på  innehåll enligt den valda personens kunnande och intressen. 

I arbetet är du sakkunnig för ditt eget ansvarsområde, gör dig förtrogen med aktuella ärenden och förbereder påverkansmaterial och studentkårens beslutsfattande. Påverkansarbete görs lokalt i Aalto-universitetets och nationellt tillsammans med andra organisationer. Arbetet i studentkåren och med universitetet kräver utvecklingsiver, självständigt arbetsgrepp och intitiativrikedom, effektivt verkställande av beslut och strategiskt spelöga. Alla våra sakkunniga meddelar även om sina ansvarsområden.

Av sökande förutsätter vi:

 • Högskolestudier
 • Smidiga kunskaper i engelska och finska
 • Noggrannhet och puntklighet i skötandet av förvaltningsprocesserna
 • Förmåga att uppfatta omfattande helheter och tillägna sig nya saker
 • Förhandlingsförmåga och förmåga att anpassa sig till nya situationer.
 • Vilja och entuasism att växelverka med frivilliga och förvaltningens studentrepresentanter.

Meriterande för den sökande:

 • Mångsidig studentkårs- eller organisationserfarenhet
 • Erfarenhet av högskoleförvaltning
 • Kännedom om studenternas rättigheter
 • Kunskaper i svenska språket
 • Kännedom om Aalto-universitetet och dess studieområden
 • Kännedom om lagstiftningen gällande arbetsbeskrivningen  och  kännedom om goda förvaltningsprinciper.
 • Intresse för universitetspedagogik.
 • Kännedom om internationell utbildningspolitik.

Vi erbjuder:

 • En mångsidig och utmanande uppgift där du får genomföra dina egna idéer och utveckla ditt eget kunnande.
 • Ett kunnigt team i en föränderlig och entusiastisk arbetsgemenskap, i en ungdomlig organisation.
 • Goda möjligheter att utbilda sig vid sidan av arbetet
 • Flexibla arbetstider

Arbetsavtalet är stadigvarande och på heltid (37,5 h/vko). Anställningen fastställs enligt studentkårernas bindande kollektivavtal (löneklass III, med beaktandet av eventuella utbildnings- och erfarenhetstillägg). AUS kontor finns beläget i Esbo Otnäs invid goda trafikförbindelser.

Intervjuerna ordnas preliminärt under tiden 2-6.11 och arbetet börjar så snart som möjligt.  Vi kommer eventuellt att kontakta de referenspersoner som de sökande som går vidare har uppgett. Bifoga kontaktuppgifternas referenser redan i din meritförteckning eller ansökning.

Fritt formulerade ansökningar med meritförteckning skickas senast den 29 oktober 2020 kl. 12 till adressen rekrytointi(at)ayy.fi.  Vi bekräftar att ansökningarna kommit fram. Vi meddelar om valet snarast möjligt efter det.

Tilläggsinformation om uppgiftens innehåll ger påverkansexpert Minna Mäkitalo (050 5209438) och i anställnings- och ansökningsärenden påverkans- och kommunikationschef Laura Luoto ([email protected], 0405759092),

Aalto-universitetets studentkår (AUS) är en intressebevaknings- och serviceorganisation för nästan 15 000 studerande. Totalt sysselsätter AUS cirka 50 personer och inom studentkåren verkar hundratals frivilliga och föreningar. På universitetsfältet är AUS en ung och innovativ aktör som erbjuder möjligheter att förverkliga egna idéer och utforma nya lösningar. Som arbetsmiljö är AUS modern och myckel flexibel.

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat