Vapaaehtoiset

Tutorointi

Tutoreiden tärkein tehtävä on opastaa ensimmäisen vuoden opiskelijoita heidän opintojensa alkuvaiheessa ja toivottaa heidät tervetulleiksi Aalto-yhteisöön. Tekniikan korkeakouluissa tutoreita kutsutaan ISOhenkilöiksi.

Jokaisella uudella opiskelijalla on oma tutor. Monissa koulutusohjelmissa uudet opiskelijat on jaettu tutorryhmiin, joihin kuuluu joukko oman vuosikurssin opiskelijoita ja vähintään yksi tutorhenkilö. 

Tutoroinnista on mahdollista saada yksi opintopiste.

Miten tutoriksi pääsee?

Tutoreiden rekrytointi ja tutortoiminnan koordinointi tapahtuu Aallossa korkeakoulu- ja yhdistystasolla. Tekniikan alan korkeakouluissa ISOtoiminnasta vastaavat killat, kauppatieteiden puolella tutorointia koordinoi oppimispalveluiden palkkaama tutorkoordinaattori yhteistyössä KY:n kanssa ja ARTSissa rekrytointia hoitaa oppimispalveluiden tutorkoordinaattori. Tutorit rekrytoidaan pääasiassa alkukeväästä.

Palautetta tutoroinnista voi toimittaa oman killan ISOvastaavalle tai fuksikapteenille, BIZin tutorkoordinaattorille, ARTSin tutorkoordinaattorille tai suoraan ylioppilaskunnan uusista opiskelijoista vastaaville henkilöille.

Mitä tutorointiin kuuluu?

Tutorilla on tärkeä rooli erityisesti lukukauden ensimmäisten viikkojen aikana. Tutorit järjestävät uusille opiskelijoille tapaamisia, kierrättävät heitä kampuksella ja opastavat heitä opintojen alkuun ja aikatauluihin liittyvissä asioissa.

Tutorina toimiminen on hieno mahdollisuus kokea parhaat palat ensimmäisestä opiskeluvuodesta uudestaan – ja samalla oppia tärkeitä taitoja esimerkiksi ryhmänohjauksesta ja viestinnästä.

Tutorointi ei lopu ensimmäisen viikon jälkeen. Tutor pitää yhteyttä ryhmänsä uusiin opiskelijoihin läpi ensimmäisen lukukauden, ISOtoiminnassa aina (mahdolliseen!) wappuun asti. Parhaassa tapauksessa tutortoiminnan kautta luodut ystävyyssuhteet säilyvät läpi elämän.

Tutorkoulutukset

Kaikki tutorit osallistuvat AYY:n järjestämiin tutorkoulutuksiin, joihin ilmoittaudutaan MyCoursesin kautta. Lisäksi tutoreille järjestetään alakohtaisesti omia koulutuksia.

AYY:n tutorkoulutukset järjestetään vuosittain loppukeväästä, ja ne sisältävät paljon hyödyllistä tietoa sekä tutorina toimimisesta Aalto-yhteisössä että ryhmädynamiikasta yleisesti. Kansainvälisten opiskelijoiden tutoreille järjestettävässä lisäosassa perehdytään esimerkiksi monikulttuuriseen viestintään ja integraation tärkeyteen.

Opintopisteen saamiseksi tutorin tulee osallistua kaikkiin hänelle tarkoitettuihin koulutuksiin sekä kirjoittaa toiminnastaan loppuraportti.

Kansainvälisten opiskelijoiden tutorointi

Kansainvälisten opiskelijoiden tutoreiden eli kv-tutoreiden ohjattavina voi olla sekä vaihto-opiskelijoiden ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tutorryhmiä että ryhmiä, joissa osa opiskelijoista on suomalaisia ja osa kansainvälisiä opiskelijoita.

Kv-tutorien tuki on äärettömän tärkeää Suomeen ensimmäistä kertaa saapuville kansainvälisille opiskelijoille. Samalla se on tutorille tilaisuus kehittää omaa kieli- ja kulttuuriosaamistaan. Kv-tutorit pääsevät tutustumaan uusiin kulttuureihin, tutustuvat opiskelijoihin ympäri maailmaa ja oppivat työelämässäkin tärkeinä pidettyjä kansainvälisyystaitoja.

Kv-tutoroinnista on mahdollista saada erikseen opintopiste, jonka lisäksi kv-tutor voi saada toiminnastaan rahallisen palkkion. Tämä edellyttää AYY:n koulutusten suorittamista, raportin kirjoittamista ja tutorin tehtäviin sitoutumista.

Tutoroppaat

Lisää tietoa tutoroinnista löydät MyCoursesin tutorkursseilta JOIN-A0001 ja JOIN-A0002 ja alla olevasta tutoroppaasta.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu