Vapaaehtoiset

Teekkarijaoston alaiset toimikunnat

Teekkarijaoston alla toimii liuta toimikuntia, jotka kokoavat eri kiltojen edustajia yhteen ylläpitämään ja uudistamaan teekkarikulttuuria. Juhlatoimikunta ja Teekkariperinnetoimikunta rekrytään syksyisin AYY:n vapaaehtoishakujen aikana. Osaan toimikunnista kuuluu myös muiden kuin teekkariyhdistysten jäseniä
FTMK
Fuksitoimikunta (FTMK)

Fuksimajuri ja Fuksitoimikunta (FTMK)

Fuksimajuri johtaa Fuksitoimikuntaa, johon kuuluvat tekniikan alan ainejärjestöjen fuksikapteenit ja -päälliköt sekä TF:n phuxivator. Pestin kesto on 1,5 – 2 vuotta, ja valta siirtyy uudelle fuksimajurille mahdollisena Wappuna. Majurin johdolla Fuksitoimikunta vastaa tekniikan alan uusien opiskelijoiden fuksikasvatuksesta ja järjestää fuksitapahtumia, kuten Otasuunnistukset, Stadisuunnistuksen ja Talvipäivän. Monet tapahtumista toteutuvat yhteistyöllä muiden toimikuntien ja yhdistysten kanssa. Fuksimajurin päätöksestä riippuu, järjestetäänkö Wappu vai ei.

ITMK 2019

ISOtirehtööri ja ISOtoimikunta (ITMK)

ISOtirehtööri, jonka pesti kestää 1,5 – 2 vuotta, johtaa ISOtoimikuntaan, johon kuuluvat kiltojen, Prosessiteekkareiden ja TF:n ISOvastaavat. ISOtirehtööri kehittää ISOtoimintaa ja järjestää toimikuntansa kanssa vuoden varrella ISOille koulutusta teekkarikulttuurista sekä virkistystapahtumia kuten ISOsitsit.

International sitsit 2016
International sitsit 2016

Kansainvälisyystirehtööri ja kansainvälisyystoimikunta (KvTMK)

Kansainvälisyystoimikuntaa johtaa Kansainvälisyystirehtööri, jonka pesti kestää 1,5 – 2 vuotta. KvTMK:aan kuuluvat erityisasemayhdistyksien kansainvälisistä asioista vastaavat. KvTMK huolehtii uusista tekniikan alan maisteri- ja vaihto-opiskelijoista tutustuttamalla heidät Aallon opiskelijakulttuurin pariin. KV-tirehtööri toimikuntineen edistää kansainvälisyyttä ja ulkomaisten opiskelijoiden asemaa killoissa ja Aallossa sekä on mukana kv-opiskelijoiden osalta fuksi- ja ISOtoiminnassa. KvTMK myös järjestää kaikille avoimia tapahtumia, joissa on erityisesti huomioitu kansainväliset opiskelijat, kuten International Sitsit.

Polin Appro promoa 2019
IE promoamassa Polin Approa

IE-tirehtööri ja Isännistö & Emännistö (IE)

IE-tirehtööri johtaa Isännistöä ja Emännistöä, johon kuuluu pääsosin erityisaseman yhdistysten tapahtumien järjestämisestä vastaavat, joita kutsutaan yleensä Isänniksi tai Emänniksi. IE:n kädenjälkeä ovat mm. Polin ja Dipolin Approt sekä Otasuunnistusten jatkot.

Lakinlaskijaiset 2019
Olavi Uusivirta esiintymässä Lakinlaskijaisissa 2019

Wapputirehtööri, Lakinlaskijaistirehtööri ja Juhlatoimikunta (JTMK)

Juhlatoimikuntaa johtavat vuorollaan Wapputirehtööri ja Lakinlaskijaistirehtööri. Wapputirehtööri johtaa Juhlatoimikuntaa Wappuun asti, jolloin valta vaihtuu ja Lakinlaskijaistirehtööri ottaa ohjakset.  Tirehtöörien ja toimikunnan vastuulla on teekkareiden perinteiset ns. ”isot bileet” eli Gravitaatio, Dipolin Wappu sekä Lakinlaskijaiset. Molemmilla tirehtööreillä on vetovastuu nimikkobileistään ja yhdessä he koordinoivat Gravitaation. Juhlatoimikuntaan kuuluu kymmenkunta jäsentä ja siihen on erillinen haku loppuvuodesta. Juhlatoimikunnan alaisuudessa toimii vuosittain satoja vapaaehtoisia juhlatyöntekijöitä. 

Lukkarointia AYY9 vuosijuhlilla

Lukkaritirehtööri ja Lukkaritoimikunta (LuTKu)

Lukkaritirehtööri johtaa Lukkaritoimikuntaa, johon kuuluu lukkareita killoista, lauluyhdistyksistä ja TF:sta. Lukkaritirehtööri ja -toimikunta vaalii teekkarien laulukulttuuria ja järjestää mm. lukkarikoulutusta, kaikille avoimia laulusaunoja sekä teekkarilaulukilpailun. Lukkaritoimikunta johtaa lauluja isoissa yhteistapahtumissa, kuten ISOsitseillä ja Teekkariperinnejuhlassa.

Teekkariperinnejuhla 2018
Teekkariperinnejuhla 2018

Teekkariperinnetirehtööri ja Teekkariperinnetoimikunta (TPTMK)

Teekkariperinnetoimikuntaa johtaa Teekkariperinnetirehtööri. Toimikuntaan kuuluu kourallinen vapaaehtoisia, jotka valitaan vuoden lopussa erillisellä haulla. Toimikuntansa kanssa tirehtööri koordinoi Teekkariperinneviikkoa sekä ideoi ja toteuttaa viikon huipentumana Teekkariperinnejuhlan silliksineen.

Otatarhan ajot 2018
Otatarhan ajojen tunnelmaa

Teekkarikulttuuritirehtöörit ja Teekkarikulttuuritoimikunta (TKTMK)

Teekkarijaoston kaksi Teekkarikulttuuritirehtööriä vetävät Teekkarikulttuuritoimikuntaa, johon kuuluu kiltojen hallituksista mm. kulttuurivastaavia, kiltahuonevastaavia sekä varapuheenjohtajia. Teekkarikulttuuritirehtöörit ja TKTMK järjestävät mm. Walpurin kierroksen Wappuna ja Otatarhan ajot syksyllä. 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu