Framtiden för tidningen Aino utreds

Under utgivningspausen utreds hur framtiden kommer att se ut för Aino-tidningen.
Olli Kesseli

Den nuvarande chefredaktören för tidningen Aino, som Aalto-universitetets studentkår ger ut, kommer att avgå från sin uppgift efter majnumret. AUS styrelse kommer på sitt möte i morgon att föreslå för delegationen som beslutar om Aino-tidningens framtid, att Aino-tidningen tar en utgivningspaus fram till årets slut. Under utgivningspausen utreds hur framtiden kommer att se ut för Aino-tidningen. Vad förslaget innebär har redan väckt diskussion inom gemenskapen.

Aalto-universitetets studentkår är en ansvarsfull arbetsgivare. Vi vill inte hamna i en situation där tidningens existens spekuleras under rekryteringen av en chefredaktör. Under den gångna månaden har man inte velat ta upp den inträffade förberedelsen i offentligheten eftersom ärendet fortfarande har diskuterats med Ainos nuvarande personal.

En situation där chefredaktörens post inte tillsatts erbjuder en möjlighet att utreda hur intäkterna som insamlas med medlemsavgifter kan användas på ett idealiskt sätt för medlemmarna. I utredningen utreds åtminstone: i) ska tidningen fortsätta i sin nuvarande form, ii) ska den journalistiska uppgiften genomföras i ett annat format eller iii) ska något annat göras med resurserna för tidningen. Någon utredning har ännu inte gjorts så slutresultatet känner vi inte till.

Det slutgiltiga beslutet om en utgivningspaus fattas av AUS högsta beslutande organ, delegationen. Delegationen representerar hela Aaltogemenskapen och är även rätt plats, även enligt våra stadgar, för att besluta om ärenden gällande tidningen Aino.

Tapio Hautamäki

Styrelseordförande

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.
Wilma Branders, ei hymyile
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Mentalhälsoveckan firas i skuggan av studerandenas mentalvårdskris

Den här veckan firas återigen studerandenas mentalhälsovecka vars syfte är att lyfta fram den alarmerande situationen för mental hälsa samt bygga en mentalhälsovänligare studerandekultur i högskolegemenskaperna.
Asukastoiminta
Blog Publicerat:

Sofia Tynkkynen, ordförande för ASY, bostadsrättsföreningen, berättar om sitt år i hyresgästdemokratin.

Sofia Tynkkynen, ordförande för ASY, bostadsrättsföreningen, berättar om sitt år i hyresgästdemokratin.