Fastighetsteamets nyaste förstärkningar - Jouni som utvecklar rapporteringen och Joel som svarar på invånarnas frågor

I månadsskiftet september-oktober började Jouni och Joel arbeta i fastighetsteamet. Som controller sparrar Jouni Heikkinen fastighetsteamet i beslutsfattandet och producerar olika rapporter. Joel Arantola började arbeta som fastighetsassistent när visstidsanställningen som samordnare för nödinkvartering upphörde.
Joel Arantola ja Jouni Heikkinen seisovat punaista tiiliseinää vasten
Joel Arantola (vasemmalla) ja Jouni Heikkinen (oikealla)

Bättre beslut och effektivare verksamhet med en bättre fatsighetsrapportering
 

Befattningen som controller på fastighetssektorn är ny och Jouni har speciellt anställts för att ansvara för det växande rapporteringsbehovet på fastighetssektorn. Jouni ersätter även den fastighetssakkunniga som blivit föräldraledig genom att ta över fastighetsförvaltningsprocesserna och systemutvecklingen.

”Controllerns uppgift är givetvis att producera sådan ekonomiinformation som stöder fastighetsverksamheten och att stöda organisationen i beslutsfattandet”, berättar Jouni om sina arbetsuppgifter. Till controllerns egenskaper hör att känna till förtjänstlogiken inom fastighetsaffärsverksamhet samt ifrågasätta processer och funktioner så att verksamheten och systemen kan utvecklas.

”Själv anser jag att vägkosten för att utveckla verksamheten är att producera korrekt och aktuell ekonomisk och funktionell information för organisationen samt att sparra fastighetsteamet i beslutsfattandet”, beskriver Jouni sin roll i fastighetsteamet.

De viktigaste uppgifterna är allmän rapportering, planering av fastighetsekonomin, myndighetsrapportering samt rapporteringsutveckling. ”Man måste fundera på hur fastighetsmålen följs upp som helheter samt på kort- och långsiktig kostnadsutveckling så att hyrorna kan hållas på en rimlig nivå inom en kort och lång tidsram. Om det förekommer avvikelser mellan realiseringen och budgeten så är det viktigt att utreda orsakerna till avvikelserna och fundera på hur vi ska gå till väga. Jouni är speciellt intresserad av att utveckla rapporteringssystemen och av verksamhetens systematiska utveckling.

Jouni kom till AUS efter att ha sett en rekryteringsannons när han varit ledig från arbetslivet i tre månaders tid efter att ha arbetat på Finlands största fastighetsplaceringsföretag i 27 år. ”Sommaren gick i cyklandets och idrottandets tecken funderandes på vad man skulle göra i framtiden”, beskriver Jouni. Jouni har tyckt om atmosfären på AUS. ”Det här är en innovativ gemenskap speciellt när arbetskamraterna utgörs av ett yngre gäng än jag själv. Glad stämning och öppen diskussion”. Han nämner att informationen sprids bättre  och att gemenskapligheten ökar när man arbetar i öppet kontorslandskap och ”inte sitter ensam och slöar i sin egen lya.”

 

Svar på invånarnas frågor och utredning av förråd

Som aaltoit, slottsvärd och aktiv studentaktör var verksamhetsmiljön redan bekant för Joel. Joel kom till AUS via en aktiv gillesverksamhet- Han har varit aktiv i Inkubio dvs. bioinfomationsteknologgillet och i Aavas kommitté för utomhusspel.

Innan Joel började arbeta som fastighetsassistent var han samordnare för nödinkvarteringen i augusti-september. Nödinkvartering erbjuds för nya studenter som är på väg att bli utan logi när läsåret börjar. Joels huvuduppgift var att ge råd varifrån man kan söka bostad. ” Hälften av de som tog kontakt med nödinkvarteringen hittade långvarig inkvartering efter den första kontakten, och när de anlände behövde de inte nödinkvartering. I den bemärkelsen var det ett roligt jobb; ju färre kunder desto mer lyckad var situationen”, skrattar Joel. Under hösten 2019 nödinkvarterade AUS sammanlagt 22 invånare.

När Joel verkade som samordnare för nödinkvarteringen tipsade många om uppgiften som fastighetskoordinator som just hade ledigförklarats. Joel inledde sitt jobb i början av oktober, ”Jag assisterar fastighetssektorns verksamhet och svarar på meddelanden som kommer från invånarna. Med fastighetsteamet diskuterar vi utvecklingsidéer och jag har också vidareutarbetat vår webbplats”. Som ett eget projekt har Joel tagit ansvar för förrådsutredningen. Syftet är att få information i Domosystemet om vilket förråd som är vems och garantera att alla invånare får ett eget förråd.

Deltidsarbetet kan kombineras med studierna. ”Jag började just  magisterprogrammet Complex Systems. Där lär man sig att utarbeta data till en utnyttjningsbar form och att utgående från data  förutspå det sannolika slutresultatet”, beskriver Joel. Om sin framtid kan han säga åtminstone att han blir diplomingenjör som stor. ”Desto noggrannare vet jag inte vad jag kommer att jobba med. Men arbetet på AUS försenar knappast utexamineringen”.

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Otaniemen yö ohjelmalehtiset
Ajankohtaista, Rekrytering Publicerat:

Grafiker sökes för att ta fram en visuell profil för Otnäs natt

Vi söker en grafiker eller grafikerstuderande vid Aalto för att ta fram en visuell profil för höstens tvärvetenskapliga campusfestival Otnäs natt som ordnas för tredje gången den 10 oktober.
AYY10kirja
Rekrytering Publicerat:

Sök med och illustrera AUS 10 år-verket

Sök med och illustrera AUS 10 år-verket. Till äran av sin 10 åriga tillvaro och för att fira det utges verket AUS 10 år - höjdpunkter i studentkårens historia illustrerade av aaltoiter. Det illustrerade historieverket innehåller syner om studentkårens höjdpunkter, prestationer och karaktär av 20 grafiska experter från Aalto.
Maria ja Minna istuvat
Ajankohtaista, Rekrytering Publicerat:

Nya ansikten i serviceteamet - Maria Liimatta-Tuominen och Minna Silvennoinen

Maria inledde sitt arbete som boenderådgivare i maj och Minna som serviceassistent i slutet av juli. Båda har även tidigare arbetat med kundservice och trivs nu bra på AUS.
ulkoilu2
Ajankohtaista, Rekrytering Publicerat:

Kommunikationssakkunnig

AUS söker en idérik och entusiastisk  kommunikationssakkunnig för att göra världens bästa studentkårskommunikation!