Boendeservicen vill skapa världens bästa studentliv

Boendet hör till AUS viktigaste medlemstjänster. I bloggen skriver servicechef Riitu Nuutinen om boendeservicens verksamhetsprinciper och mål och tar upp aktuella ärenden.
Atlantinkatu 7_6

Boendet hör till AUS viktigaste medlemstjänster och en stor del av vår organisation arbetar med det. Utöver lagar styrs boendeserviceverksamheten av många olika dokument. Fastighetsstrategin som beslutats av delegationen ställer upp mål för utvecklingen av bostads- och fastighetsverksamheten de kommande åren. Policydokument för boende ställer upp AUS bostadspolitiska mål och ideella principer för bostadsverksamheten. Reglemente för boende fastställer däremot principer och regler för valet av hyresgäster. Vid behov tolkas reglementet i en bostadskommitté, bestående av studentkårsrepresentanter och invånare, som har till uppgift att behandla begäranden och klagomål om boendet som inkommit från invånarna.

För oss är våra verksamhetsstyrande dokument är ändå inte enbart papper utan vår verksamhet baserar sig genuint på dokumenten och vi upplever att de riktlinjer och mål som ställts upp för vår verksamhet är en viktig del av vårt vardagliga arbete. Vårt sätt att arbeta i AUS boendeservice och vårt gemensamma mål, att skapa världen bästa studentliv, är viktiga orsaker till att jag arbetar i studentkåren.

I policydokumentet för boende har principerna opartiskhet, behovsorientering, medlemsorientering &flexibilitet och fostringsuppgift fastställts för vår bostadsverksamhet. Principerna framgår såväl i valet av hyresgäster som invånarnas möjligheter att påverka sitt eget boende och boendetrivseln. De framgår också i vårt sätt att närma oss gemenskaplighetstemana i vår verksamhet. Och givetvis är gemenskaplighet mycket mer än kollektivt boende - allt detta begrundar vi när den beftinliga fastighetsbasen utvecklas och nytt byggs.

För tillfället erbjuder AUS hem för över 3200 invånare. Enligt fastighetsstrategins målsättningar kommer mängden att öka med flera hundra under de kommande åren. De strategiska målen ger oss riktning för att utveckla digitala tjänster, möjliggöra olika gemenskapsformer och för en allt öppnare kommunikation. När vi bygger nytt studentboende bygger vi inte endast väggar och bostäder. Vi bygger hem och utrymmen som ska svara på invånarnas och hela gemenskapens behov. I fortsättningen vill vi skapa värde för våra medlemmar - trivsamma hem med rimliga boendekostnader och utrymmen som möjliggör nya gemenskapsformer.

Förra året koncentrerade vi oss speciellt på att utveckla boendeverksamheten och interna processer. Invånarnas sorteringsmöjligheter har kartlagts och förbättrats och vårt bostadsansökningssystem Domo kommer att omvandlas till en form som även tjänar många andra syften under boendetiden. Det här året fortsätter vi att arbeta för att informationen om bostäderna skulle vara tillgänglig redan i ansökningsskedet. Vi är medvetna om att detaljerad information om till exempel ytmaterial eller fönstrens väderstreck är viktig för många i ett tidigt skede av ansökningsprocessen.

Medlemmarna och invånarna är naturligtvis med och utvecklar verksamheten, en äkta medlemsbaserad service uppstår endast genom att involvera dem i alla utvecklingsskeden. Invånarna kan påverka bland annat genom att delta på husmötena där förtroendepersonen dvs. ”slottsvärden” väljs och andra aktuella ärenden diskuteras. På husmötena kan även ett separat invånarråd väljas som med AUS stöd kan utveckla gemensamma utrymmen eller ordna gemensamma aktiviteter för invånarna. Många sektorer har även aktiva grupper på sociala medier där gemensamma husärenden diskuteras.

 

Läs mer:

  • Här kan du bekanta dig med AUS fastighetsstrategi och policydokument för boende.
  • Läs här hur invånarna kan påverka.

 

Riitu Nuutinen

Servicechef, AUS

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Kuva Milja Leinosesta
Blog Publicerat:

Om hållbar ekonomi och Aino-tidningen- varför AUS avslutar studentmedieproduktionen tillsvidare

Studentmediet har haft en viktig roll i byggandet av Aaltogemenskapen, men när AUS fyllde 10 år beslutade delegationen utifrån styrelsens förslag att lägga ned studentmediet-hur kom man fram till det?
Alhaalta päin kohti taivasta otettu kuva Atlantinkadun kohteesta
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Nertystar presterandet livet?

20 % av Aaltostuderandena riskerar att bränna ut sig (AllWell 2020) och allt fler har problem med orkandet i mindre grad. AUS styrelsemedlem Tua Videman tolkar talen så att många av oss strävar efter ett hundaprocentigt presterande och försöker sköta alla ärenden som de lovat på bekostnad av sitt välbefinnande.
Kuva design-kalenterin 2020-2021 kannesta
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Design-kalendern 2020–2021 bjuder på lågstadienostalgi

AUS och TOKYO ry: s läsårskalender årsmodell 2020–2021 är här - färdig att glädja studenten och göra vardagen tydligare. Kalendergrafikern Mirka Larjomaa berättar om inspirationen bakom designen.
Kolme opiskelijaa ideoi yhdessä
Blog Publicerat:

Det ska finnas plats för kreativitet och innovation - läsårsavgifter är inte rätt lösning

I arbetslivsprofessor Vesa Vihriäläs arbetsgrupps ekonomiskpolitiska rapport föreslås läsårsavgifter för alla studenter för att klara av coronakrisen. Läsårsavgifterna tros sporra studenterna att utexamineras och övergå till arbetslivet snabbare.