Boendeservicen vill skapa världens bästa studentliv

Boendet hör till AUS viktigaste medlemstjänster. I bloggen skriver servicechef Riitu Nuutinen om boendeservicens verksamhetsprinciper och mål och tar upp aktuella ärenden.
Atlantinkatu 7_6

Boendet hör till AUS viktigaste medlemstjänster och en stor del av vår organisation arbetar med det. Utöver lagar styrs boendeserviceverksamheten av många olika dokument. Fastighetsstrategin som beslutats av delegationen ställer upp mål för utvecklingen av bostads- och fastighetsverksamheten de kommande åren. Policydokument för boende ställer upp AUS bostadspolitiska mål och ideella principer för bostadsverksamheten. Reglemente för boende fastställer däremot principer och regler för valet av hyresgäster. Vid behov tolkas reglementet i en bostadskommitté, bestående av studentkårsrepresentanter och invånare, som har till uppgift att behandla begäranden och klagomål om boendet som inkommit från invånarna.

För oss är våra verksamhetsstyrande dokument är ändå inte enbart papper utan vår verksamhet baserar sig genuint på dokumenten och vi upplever att de riktlinjer och mål som ställts upp för vår verksamhet är en viktig del av vårt vardagliga arbete. Vårt sätt att arbeta i AUS boendeservice och vårt gemensamma mål, att skapa världen bästa studentliv, är viktiga orsaker till att jag arbetar i studentkåren.

I policydokumentet för boende har principerna opartiskhet, behovsorientering, medlemsorientering &flexibilitet och fostringsuppgift fastställts för vår bostadsverksamhet. Principerna framgår såväl i valet av hyresgäster som invånarnas möjligheter att påverka sitt eget boende och boendetrivseln. De framgår också i vårt sätt att närma oss gemenskaplighetstemana i vår verksamhet. Och givetvis är gemenskaplighet mycket mer än kollektivt boende - allt detta begrundar vi när den beftinliga fastighetsbasen utvecklas och nytt byggs.

För tillfället erbjuder AUS hem för över 3200 invånare. Enligt fastighetsstrategins målsättningar kommer mängden att öka med flera hundra under de kommande åren. De strategiska målen ger oss riktning för att utveckla digitala tjänster, möjliggöra olika gemenskapsformer och för en allt öppnare kommunikation. När vi bygger nytt studentboende bygger vi inte endast väggar och bostäder. Vi bygger hem och utrymmen som ska svara på invånarnas och hela gemenskapens behov. I fortsättningen vill vi skapa värde för våra medlemmar - trivsamma hem med rimliga boendekostnader och utrymmen som möjliggör nya gemenskapsformer.

Förra året koncentrerade vi oss speciellt på att utveckla boendeverksamheten och interna processer. Invånarnas sorteringsmöjligheter har kartlagts och förbättrats och vårt bostadsansökningssystem Domo kommer att omvandlas till en form som även tjänar många andra syften under boendetiden. Det här året fortsätter vi att arbeta för att informationen om bostäderna skulle vara tillgänglig redan i ansökningsskedet. Vi är medvetna om att detaljerad information om till exempel ytmaterial eller fönstrens väderstreck är viktig för många i ett tidigt skede av ansökningsprocessen.

Medlemmarna och invånarna är naturligtvis med och utvecklar verksamheten, en äkta medlemsbaserad service uppstår endast genom att involvera dem i alla utvecklingsskeden. Invånarna kan påverka bland annat genom att delta på husmötena där förtroendepersonen dvs. ”slottsvärden” väljs och andra aktuella ärenden diskuteras. På husmötena kan även ett separat invånarråd väljas som med AUS stöd kan utveckla gemensamma utrymmen eller ordna gemensamma aktiviteter för invånarna. Många sektorer har även aktiva grupper på sociala medier där gemensamma husärenden diskuteras.

Läs mer:

  • Här kan du bekanta dig med AUS fastighetsstrategi och policydokument för boende.
  • Läs här hur invånarna kan påverka.

Riitu Nuutinen

Servicechef, AUS

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.