Boendeservicen vill skapa världens bästa studentliv

Boendet hör till AUS viktigaste medlemstjänster. I bloggen skriver servicechef Riitu Nuutinen om boendeservicens verksamhetsprinciper och mål och tar upp aktuella ärenden.
Atlantinkatu 7_6

Boendet hör till AUS viktigaste medlemstjänster och en stor del av vår organisation arbetar med det. Utöver lagar styrs boendeserviceverksamheten av många olika dokument. Fastighetsstrategin som beslutats av delegationen ställer upp mål för utvecklingen av bostads- och fastighetsverksamheten de kommande åren. Policydokument för boende ställer upp AUS bostadspolitiska mål och ideella principer för bostadsverksamheten. Reglemente för boende fastställer däremot principer och regler för valet av hyresgäster. Vid behov tolkas reglementet i en bostadskommitté, bestående av studentkårsrepresentanter och invånare, som har till uppgift att behandla begäranden och klagomål om boendet som inkommit från invånarna.

För oss är våra verksamhetsstyrande dokument är ändå inte enbart papper utan vår verksamhet baserar sig genuint på dokumenten och vi upplever att de riktlinjer och mål som ställts upp för vår verksamhet är en viktig del av vårt vardagliga arbete. Vårt sätt att arbeta i AUS boendeservice och vårt gemensamma mål, att skapa världen bästa studentliv, är viktiga orsaker till att jag arbetar i studentkåren.

I policydokumentet för boende har principerna opartiskhet, behovsorientering, medlemsorientering &flexibilitet och fostringsuppgift fastställts för vår bostadsverksamhet. Principerna framgår såväl i valet av hyresgäster som invånarnas möjligheter att påverka sitt eget boende och boendetrivseln. De framgår också i vårt sätt att närma oss gemenskaplighetstemana i vår verksamhet. Och givetvis är gemenskaplighet mycket mer än kollektivt boende - allt detta begrundar vi när den beftinliga fastighetsbasen utvecklas och nytt byggs.

För tillfället erbjuder AUS hem för över 3200 invånare. Enligt fastighetsstrategins målsättningar kommer mängden att öka med flera hundra under de kommande åren. De strategiska målen ger oss riktning för att utveckla digitala tjänster, möjliggöra olika gemenskapsformer och för en allt öppnare kommunikation. När vi bygger nytt studentboende bygger vi inte endast väggar och bostäder. Vi bygger hem och utrymmen som ska svara på invånarnas och hela gemenskapens behov. I fortsättningen vill vi skapa värde för våra medlemmar - trivsamma hem med rimliga boendekostnader och utrymmen som möjliggör nya gemenskapsformer.

Förra året koncentrerade vi oss speciellt på att utveckla boendeverksamheten och interna processer. Invånarnas sorteringsmöjligheter har kartlagts och förbättrats och vårt bostadsansökningssystem Domo kommer att omvandlas till en form som även tjänar många andra syften under boendetiden. Det här året fortsätter vi att arbeta för att informationen om bostäderna skulle vara tillgänglig redan i ansökningsskedet. Vi är medvetna om att detaljerad information om till exempel ytmaterial eller fönstrens väderstreck är viktig för många i ett tidigt skede av ansökningsprocessen.

Medlemmarna och invånarna är naturligtvis med och utvecklar verksamheten, en äkta medlemsbaserad service uppstår endast genom att involvera dem i alla utvecklingsskeden. Invånarna kan påverka bland annat genom att delta på husmötena där förtroendepersonen dvs. ”slottsvärden” väljs och andra aktuella ärenden diskuteras. På husmötena kan även ett separat invånarråd väljas som med AUS stöd kan utveckla gemensamma utrymmen eller ordna gemensamma aktiviteter för invånarna. Många sektorer har även aktiva grupper på sociala medier där gemensamma husärenden diskuteras.

 

Läs mer:

  • Här kan du bekanta dig med AUS fastighetsstrategi och policydokument för boende.
  • Läs här hur invånarna kan påverka.

 

Riitu Nuutinen

Servicechef, AUS

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Kolme opiskelijaa ideoi yhdessä
Blog Publicerat:

Det ska finnas plats för kreativitet och innovation - läsårsavgifter är inte rätt lösning

I arbetslivsprofessor Vesa Vihriäläs arbetsgrupps ekonomiskpolitiska rapport föreslås läsårsavgifter för alla studenter för att klara av coronakrisen. Läsårsavgifterna tros sporra studenterna att utexamineras och övergå till arbetslivet snabbare.
Opiskelijat istumassa nurmikolla haalareissa
Blog Publicerat:

För att undantagstider inte skulle bli det nya normala

Nya problemlösningsmetoder och anpassning till det nya förutsätts för att lösa alla kriser. Jag skulle vilja leva en vardag där köpandet av saker inte längre skulle vara ett sätt att skapa social gemenskap.
A remote meeting screenshot image with Aalto SDG developers Emma Sairanen and Aino Saarelainen
Blog Publicerat:

Utmanare av den hållbara utvecklingen

“Det är fint att få motivera hela Aaltogemenskapen att göra hållbarare val” berättar Aino Saarelainen och Emma Sairanen som arbetar med applikationen AaltoSDG. Vad annat ingår i arbetet med AaltoSDG?
Kuvassa blogitekstin kirjoittaja Tua Videman.
Blog Publicerat:

Låt bli kryssningar och bevara framtiden

Påverkning innebär inte slutet på allt härligt studieliv-frivillighetskulturen, sjungande tillsammans vid borden i Smökki, Unisports seriespel, valborg - alla bra och viktiga saker, vi bevarar dem.