AUS organisation

Styrelsen

Styrelsen, som väljs av delegationen, utövar den förvaltande och verkställande makten i studentkåren. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår. Styrelsen sköter studentkårens löpande ärenden och ansvarar för genomförandet av verksamhetsplanen. Styrelsen representerar studentåren utåt, övervakar studentkårens förvaltning och utövar den allmänna verkställande makten inom stadgarnas och delegationsbeslutens ramar. Ansökningen till styrelsen och styrelseordförandeposten är följande gång öppen hösten 2022.
Board members

Styrelsens verksamhet

En styrelsepost är ett ettårigt förtroendeuppdrag. Till styrelsens uppgifter hör att leda studentkåren, fatta beslut om studentkårens uttalanden, verkställa delegationens beslut och representera studentkåren gentemot universitetet och andra intressentgrupper. Under året deltar styrelsemedlemmarna i praktiken på heltid i skötseln av gemensamma ärenden. Styrelsen sammanträder flera gånger i veckan för att diskutera och fatta beslut om studentkårens riktlinjer. Du hittar styrelsemedlemmarnas kontaktuppgifter på Kontakt-sidan.

Styrelsen är ansvarig inför delegationen för all sin verksamhet. Varje styrelsemedlem ansvarar för verksamheten i en eller flera sektorer. Du kan läsa mer om styrelsens uppgifter i dokumentet styrelsens arbetsordning.

Att söka till styrelsen

Styrelsemedlemmarna rekryteras en gång om året. Urvalsprocessen ser ut så här:

 • I oktober börjar ansökningstiden för styrelsebildaren. Ansökningarna är offentliga och de publiceras på AUS webbplats.
 • I oktober eller november börjar ansökningstiden för styrelsemedlemmarna. Ansökningarna laddas upp här.
 • I början av november  väljs styrelsebildaren.
 • Under november intervjuar styrelsebildaren de sökande och ordnar andra tillställningar, till exempel en offentlig paneldebatt, för att samla mer information om de sökande och deras styrkor. 
 • I slutet av november väljer delegationen styrelsen utifrån styrelsebildarens förslag

Delegationen fattar beslutet om val av styrelse. Om delegationen inte är nöjd med den sammansättning som styrelsebildaren föreslår kan den inleda en ny process.

Den som söker till styrelsen ska bereda sig på ett arbetsfyllt år. Avsikten är inte att styrelsemedlemmarna ska studera på heltid. Styrelsemedlemmarna får ett månatligt arvode på cirka tusen euro som ska trygga deras försörjning.

Till sökanden

För att söka till Aalto-universitetets studentkår ska du göra följande:

 • Fylla i ansökningsblanketten.
  • För blanketten behövs:
   • Ansökningstext*
   • Uppdaterad CV
   • eller adressen till webbsidan där du har laddat din ansökning och CV
 • Du ska meddela delegationen att du sökt på adressen edustajisto22-23(at)list.ayy.fi. Bifoga din ansökan och CV.
 • Delta i panelen för styrelsekandidater, gruppuppgiften och i den individuella intervjun**.

*Tips inför skrivandet av ansökan

 • Ansökan kan vara på flera olika språk.
 • Lämplig längd för ansökan är 1-2 sidor.
 • Du kan bifoga en bild eller flera bilder till din ansökan.
 • I ansökan ska ingå: motivation, erfarenhet, egna styrkor, intresseområden.

**Tips inför intervjun

 • Du kan förhålla dig till intervjun och förbereda dig som för en arbetsintervju.
 • I intervjun betonas dock mer hurdan person du är ensam och i grupp och hur du agerar i olika situationer än vad din meritförteckning innehåller.

Utöver att fylla i ansökan, uppdatera CV:n och  skicka dem till delegationen rekommenderas sökanden att göra följande:

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat