Otaniemen uusia asuntohankkeita työstetään kiinteistösektorilla

Miestentiellä ja Otakaarella on eri vaiheissa eteneviä suunnitelmia opiskelija-asuntojen rakentamiseksi. Yhteensä Otaniemeen on suunnitteilla jopa tuhat uutta asuntoa. Kaavojen ja suunnitelmien etenemisestä riippuen kaikkien kohteiden valmistuminen on mahdollista 2020-luvun aikana.
Kartalle sijoitettu Miestentie, Opiskelijakeskus ja Otakaari
Rakennushankkeiden sijainnit Espoon Otaniemessä: Miestentie sijaitsee Kehä 1:n varressa, Keilaniemen kupeessa. Otakaaren uudet kohteet sijoittuvat lähelle Ossinlampea. Opiskelijakeskus rakennetaan Otaniemen ytimeen, metroaseman viereen.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta omistaa pääkaupunkiseudulla 2 600 asuntoa, jotka ovat kotina 3 200 ylioppilaskunnan jäsenelle. Uudet rakennushankkeet nostaisivat asuintojen määrää yhteensä noin tuhannella asunnolla. 

Suunnitelmat ovat edistyneet erityisesti Miestentiellä, Otaniemen uudella asuinalueella, joka sijaitsee Kehä 1:n varressa Otaniemen ja Keilaniemen kupeessa. Yli 200 asuntoa rakennetaan nykyisen Miestentien 2B:n talojen välittömään läheisyyteen. Lisäksi Otakaarelle on suunnitteilla noin 700 asuntoa neljään eri rakennukseen.  

Opiskelija-asuntojen lisäksi AYY on mukana opiskelijakeskuksen yhteishankkeessa. AYY, Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö sr, ruotsinkielinen osakunta Teknologföreningen (TF) ja Aalto-yliopisto ovat toukokuun puolivälissä sopineet opiskelijakeskuksen rakentamisesta. Aiheesta voit lukea tarkemmin  täältä

Miestentien toinen vaihe   

Miestentiellä sijaitsee AYY:n ja Helsingin opiskelija-asuntosäätiön (Hoas) yhteinen, kahteen osaan jaettu opiskelija-asuntokokonaisuus. Nämä ensimmäisen vaiheen 131 asuntoa valmistuivat alkuvuodesta 2019, ja syksyllä 2020 toisen vaiheen suunnitelmat etenivät AYY:n edustajistossa virallisesti suunnitteluvaiheen aloittamiseen. 

Toisen vaiheen suunnitelmissa on ensimmäisen kaltainen yhteinen opiskelija-asuntokokonaisuus yhdessä Hoasin kanssa. Uniikin hankkeesta tekee se, että opiskelija-asunnot yhdistetään samaan kiinteistöön Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (LUP) paloaseman kanssa. Suunnitteluvaihe on edistynyt vauhdikkaasti, ja hankkeessa on otettu käyttöön RTS-ympäristöluokitus, jonka kunnianhimoinen tavoitetaso ohjaa koko projektia kestävään ja vastuulliseen suuntaan. 

Kestävä asuminen ja ympäristöystävällisyys tärkeinä suunnittelukriteereinä 

Miestentien hankkeessa on otettu käyttöön RTS-ympäristöluokitus, joka ohjaa koko hanketta kestävän kehityksen kriteerien pohjalta. Tavoitetasoksi asetettiin neljän tähden luokitus ja vaikuttaa siltä, että tähän tullaan pääsemään. Tämä on edellyttänyt hankkeelta merkittäviä panostuksia ympäristöystävällisyyteen. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rakennus suunnitellaan energiatehokkaaksi ja panostamme ympäristöystävällisin ja vähäpäästöisiin materiaaleihin. Hankkeeseen on suunniteltu toteutettavan maalämpöjärjestelmä ja suunnittelussa on otettu huomioon aurinkosähkön hyödyntäminen.  

Miestentien hankkeessa ja koko AYY:n kiinteistökehityksessä huomioidaan opiskelijoiden mielipiteitä viimeisimpien asumiskyselyiden vastausten mukaan. Asunnot ovat tulevissa kohteissa pääosin opiskelijoiden toivomia pieniä yksiöitä. Miestentien kohteessa erikoisuutena asuntoihin sijoitetaan myös irtaimistovarastot. Tämän avulla rakennuksen kustannustehokkuutta on pystytty parantamaan välttämällä käytävämäistä tilaa, kun ei erillistä kellarivarastoa tarvitse rakentaa. Kevään aikana suunnitelmat ovat edenneet muun muassa tarkempiin keittiösuunnitelmiin ja ylimmässä kerroksessa sijaitsevan talosaunan ja yhteistilan hahmotelmiin. 

Katutasoon on tulossa helposti saavutettava asukkaiden yhteistila ja pyykkitupa. Ylimpään kerrokseen saadaan loistavilla näkymillä avautuva talosauna ja yhteistila. Seuraavaksi on ajankohtaista huoneistojen pintamateriaalien valinnat esimerkiksi keittiössä ja wc-tiloissa, ja näistä tullaan kysymään opiskelijoiden mielipiteitä. 

Havainnekuvia Miestentien suunnitelmista

  Ilmasta käsin oleva havainnekuva, jossa keskellä Miestentien kohteen vaiheiden 1 ja 2 rakennukset

  Miestentien ensimmäisen vaiheen asunnot valmistuivat alkuvuodesta 2019, kuvassa oikealla. Toisen vaiheen suunnitelmissa on vastaavan kaltainen yhteinen opiskelija-asuntokokonaisuus yhdessä Hoasin kanssa. 

  Tiiliseinäinen arkkitehtipiirros uusista opiskelija-asunnoista

  Arkkitehtisuunnitelmien havainnekuva Miestentielle, näkymä pohjoiseen. Asuinrakennusten julkisivuissa ikkunat ovat mahdollisimman suuria, jotta asuintilat saavat mahdollisimman paljon valoa. Julkisivuissa käytetään erilaisia punertavan sävyisiä tiiliä. 

  Asuinkerrostalo, jonka alakerroksissa sijaitsee paloasema

  Arkkitehtisuunnitelmien havainnekuva Miestentielle, näkymä paloaseman suuntaan. Paloaseman tilat sijoittuvat kahteen kerrokseen ja ne limittyvät osittain Hoasin asuinrakennuksen kanssa. 

  Kolmen yksiön pohjapiirros, keskellä suorakaide, sivuilla viistot seinät

  Asunnot ovat Miestentiellä opiskelijoiden toivomia pieniä yksiöitä. Keskimmäisiä 21 m2 neliön yksiöitä on suurin osa. Päätyihin tulee rakennuksen muodosta johtuen viistoseinäisiä asuntoja. Kuvassa oikealla on kalustepohjapiirros. 

  Moderni, punatiilinen kerrostalo

  Tontilla sijaitsee tällä hetkellä AYY:n ja Hoasin vuonna 2019 valmistuneet opiskelija-asunnot, joiden viereen uusi yhteishanke on kaavoitettu. 

  Miestentien yhteishanke viivästyy - selvityksessä AYY:n opiskelija-asuntojen rakentaminen muita osapuolia aiemmin 

  Vauhdikkaasti edennyt suunnitteluvaihe etenee kohti rakennusluvan jättämistä. Rakentamisen aloituksen osalta on tullut harmittava viivästys, johon AYY ei ole pystynyt vaikuttamaan, eikä projekti tule etenemään yhteishankkeena alkuperäisellä suunnitellulla aikataululla.   

  Nyt suunnittelun ohessa tarkastellaan mahdollisuutta rakentaa AYY:n talokokonaisuus itsenäisenä kohteena muita nopeammalla aikataululla. Tällä hetkellä ei ole tullut esiin teknisiä esteitä tälle ja mikäli eteneminen itsenäisenä hankkeena osoittautuu myös maankäytöllisesti mahdolliseksi, rakentamaan voitaisiin päästä pienellä viiveellä alkuperäisestä suunnitelmasta 2022 alkupuoliskolla. Vaihtoehtona on myös edelleen yhteishankkeena eteneminen, ja sille mahdollista aikataulua työstetään maankäyttöön liittyvien osapuolten johdolla. 

  "Rakennushankkeet etenevät usein sykäyksittäin eikä viivästykset ole tavattomia", kommentoi AYY:n kiinteistöyksikön projektipäällikkö Petri Kuusisto. Jatkamme suunnitelmien edistämistä ja teemme kaikkemme suunnitteluryhmässä, että rakentamaan päästään mahdollisimman pian.

  Otakaaren neljä opiskelija-asuntokiinteistöä odottaa kaavan etenemistä ja tonttikauppoja  

  Otakaarelle Dipolin ja Servin Maijan tien väliselle alueelle lähelle Ossinlampea on suunnitteilla yhteensä noin 700 opiskelija-asuntoa neljään eri rakennukseen. Rakennusten väliin jää liito-oravien elinaluetta ja kulkureittiä turvaava metsäkaistale Teknologföreningenin rakennuksen lähelle.  

  Kaavavaiheessa rakennuksiin on suunniteltu pääasiassa yksiöitä, sillä niitä opiskelijat tuoreimpien tutkimusten mukaan eniten toivovat. Miestentien suunnitelmiin verrattuna ollaan vielä aikaisemmassa vaiheessa eikä asuntojen määriä, asukkaiden yhteistiloja tai tarkempia suunnitelmia sisustuksellisista ratkaisuista olla vielä lyöty lukkoon.  

  " Opiskelijat pääsevät vielä vaikuttamaan Otakaaren suunnitelmiin!", intoilee kiinteistöistä AYY:n hallituksessa vastaava Samuli Vehkomäki. " Äskettäin päättyneessä asukastyytyväisyyskyselyssä nykyiset AYY:n asukkaat pääsivät vastaamaan myös tulevaisuuden asuntoihin liittyviin kysymyksiin. Näitä tuloksia käytetään suunnitelmien edistämisessä ja lisäksi keinoja koko jäsenistön osallistamiseen pohditaan parhaillaan."  

  Viimeisimmäksi hanke on edistynyt katulinjauksien osalta eli missä kulkevat asuntojen ympärillä pyörä- ja kävelytiet sekä autokaistat ja missä sijaitsevat kadunvarrella pysäköintipaikat. Hankkeessa on tällä hetkellä käynnissä kaavoitusvaihe ja tonttikauppojen valmistelu. Samanaikaisesti tarkennetaan suunnitelmia rakennuksiin sijoitettavien asuntojen maksimimäärästä ja yhteis- ja varastotilojen mahdollisista sijainneista. Kaavoituksen ja tonttikauppojen odotetaan etenevän loppuvuoden 2021 aikana. Toteutussuunnittelu voitaisiin näin ollen aloittaa vuoden 2022 aikana ja ensimmäistä taloa päästäisiin rakentamaan mahdollisesti jo vuonna 2023. 

  Havainnekuvia Otakaaren suunnitelmista

   Havainnekuva neljästä uudesta rakennuksesta Otakaaren varteen

   Noin 700 opiskelija-asuntoa on suunnitteilla Otakaaren varteen, Dipolin ja Servin Maijan tien väliselle alueelle. 

   Karttapiirros rakennuksista Ossinlammen ja Otakaaren välissä

   Otakaarelle on suunniteltu uusi neljän rakennuksen opiskelija-asuntokokonaisuus. Rakennusten väliin jää liito-oravien elinaluetta ja kulkureittiä turvaava metsäkaistale.

   Vasemmalla Otakaaren uusi talo, oikealla Teknologföreningenin rakennus, välissä tie

   Arkkitehtisuunnitelmien havainnekuva: Näkymä Otakaarelta, TF:n rakennuksen ja eteläisimmän uudisrakennuksen välistä kohti pohjoista.

   Rakennushankkeita edistetään askel askeleelta usean tiimin voimin ja myös hallituslaiset sekä talous- ja kiinteistövaliokunta ovat mukana valmistelussa. Otakaaren ja Miestentien suunnitelmien lisäksi Servinniemen nykyisen asuntokannan parantaminen on myös aktiivisesti etenemässä rakennusten eri tasoisten kunnostusten ja remonttien suunnittelulla. Lisäksi pienemmille uudiskohteille mahdollisia rakennuspaikkoja on tälläkin alueella. Pidämme jäsenistöä ajan tasalla eri kohteiden etenemisestä, kunhan päästään seuraaviin vaiheisiin. 

   Lisätiedot: 

   Samuli Vehkomäki, Hallituksen jäsen, samuli.vehkomaki(a)ayy.fi, +358 40 026 5544

   Miestentien kaavasivut ovat nähtävissä täällä

   Otakaaren kaavasivut ovat nähtävissä täällä

   • Julkaistu:
   • Päivitetty:
   Jaa
   URL kopioitu

   Read more news

   vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
   Ajankohtaista, Blogi Julkaistu:

   Tempaus, yhteisöllisyyden valjastus vaikutustyöhön

   Tänä syksynä Aalto-yliopiston ylioppilaskunta järjestää vuosien tauon jälkeen Tempauksen. Kaikkien käsien jälki -Tempaus järjestetään Jämeräpartaisen insinöörin satavuotisjuhlavuonna. Juuso Määttä sukeltaa blogitekstissään Tempauksen historiaan.
   Joona Lipponen melko totisena
   Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Julkaistu:

   Hallituksen leikkausten takia opiskelija-asuntoja jää rakentamatta

   Olemme järkyttyneitä Suomen hallituksen viimeaikaisista leikkauksista, jotka laittavat opiskelija-asumisen ja opiskelija-asuntojen rakennuttamisen vaakalaudalle. Hallitus leikkasi kehysriihessään erityisryhmien investointiavustukset opiskelija-asuntorakentamiselta lähes kokonaan, mikä tekee jo suunniteltujen asuntohankkeiden aloittamisesta pääkaupunkiseudulla hyvin epävarmaa ja vaikeuttaa opiskelijoiden asumistilannetta sekä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) asuntotoimintaa.
   helsinki kiinteistö
   Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

   Vakuusmaksuihin tulossa muutoksia syksyllä

   Vakuusmaksuihin on tulossa muutoksia, joiden myötä kaikilta ei jatkossa peritä vakuusmaksua, vaan vakuuksia peritään ainoastaan tietyissä tilanteissa
   Mante smiling with an EU flag
   Ajankohtaista, Blogi Julkaistu:

   Miksi äänestän EU-vaaleissa?

   Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen varapuheenjohtaja Mantė Žygelytė kirjoitti blogiin siitä, miksi hän aikoo äänestää europarlamenttivaaleissa