Opiskelijaedustajat

Hallopedien asema ja vastuut

Hallinnon opiskelijaedustajat ovat ylioppilaskunnan valitsemia yliopiston luottamushenkilöitä. He ovat täysivaltaisia jäseniä niissä elimissä mihin heidät on nimetty samalla tavoin kuin professoreiden ja yliopiston henkilökunnan edustajat. Esimerkiksi äänestyksissä kullakin edustajalla on taustaryhmästä riippumatta käytössään yksi ääni.

Ylioppilaskunta saa valita kenet se asettaa hallopediksi, joskin siinäkin tulee noudattaa esimerkiksi tasa-arvolakia. Hallopedi on vapaa tekemään millaisia päätöksiä hän haluaa, eli ylioppilaskunnalla ei ole määräysvaltaa siinä kuinka toimea tulisi hoitaa. Ylioppilaskunnalla on kuitenkin mahdollisuus erottaa henkilö luottamustoimesta ellei hän nauti luottamusta. Tämä voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, jos henkilö ei käy kokouksissa tai toimii selkeästi yliopistoyhteisön arvoja tai sääntöjä vastaan.

Hallopedi on velvollinen osallistumaan kokouksiin. Poissa voi olla, jos on esteellinen osallistumaan päätöksentekoon eli jäävi tai on jokin hyväksyttävä syy, kuten sairaus. Näistä tulee aina ilmoittaa etukäteen kokouksen puheenjohtajalle ja sihteerille sekä varajäsenelle. Jääviydestä lisää kokouskäytänteiden yhteydessä.

Hallintoelimen jäsenet ovat vastuussa kaikista sellaisista päätöksistä, joihin he eivät ole jättäneet eriävää mielipidettä. Tämä tarkoittaa myös juridista ja taloudellista vastuuta sellaisista päätöksistä, joissa käsitellään vaikkapa yliopiston taloutta tai sitä, miten yliopisto täyttää julkisen tehtävänsä. Kaikki hallintoelimen jäsenet ovat velvollisia noudattamaan kokouksessa tehtyjä päätöksiä. Eriävästä mielipiteestä ja muista kokouskäytänteistä voit lukea lisää täältä

Hallinnon opiskelijaedustajien tulee hakea eroa heti, kun tietävät, etteivät ole kelpoisia toimimaan kyseisessä toimessa tai pysty hoitamaan sitä. Kelpoisia ovat ne Aalto-yliopiston opiskelijat, joilla on voimassa oleva tutkintoon johtava opiskeluoikeus. Korkeakoulujen ja koulutusohjelmien toimielinten jäsenillä tulee olla opiskeluoikeus kyseiseen korkeakouluun tai koulutusohjelmaan. Eroa voi hakea vedoten myös siihen, ettei ehdi käydä kokouksissa.

Varajäsenet ovat henkilökohtaisia, eli he voivat toimia vain tietyn ihmisen tilalla. Varahenkilöllä ei ole läsnäolo-oikeutta kokouksissa kuin silloin, kun hän toimii varsinaisen jäsenen tilalla, ellei sitä hänelle erikseen myönnetä. Varsinaisen tilalla toimiessaan hänellä on oikeus kaikkiin kokouksen materiaaleihin.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu