Asukasvalintamuutokset tulevat voimaan viikolla 43

Domo-järjestelmä on nyt saatu vastaamaan ARA:n tarveharkintaan perustuvaa asukasvalintamallia, ja AYY voi pitkän valmistelun jälkeen tehdä asukasvalinnat lain ja viranomaisten vaatimalla tavalla. Edustajisto päätti kyseiseen malliin siirtymisestä keväällä 2023.
Työskentely

Asukasvalintamuutokset 

Hakemukset käsitellään ARA:n mallin mukaisesti kiireellisyyden mukaisiin kategorioihin perustuen. Asunnontarve, varallisuus ja tulot ovat lähtökohtaisesti tasavertaisia kriteerejä asetettaessa hakijoita etusijajärjestykseen. Asukasvalinnassa etusijalle on asetettava kiireellisimmässä asunnon tarpeessa olevat ja vähävaraisimmat hakijat. 

Näkyviä muutoksia hakijoille ovat muun muassa erilaisten lisäpisteiden hakemisesta loppuminen, ja hakemusten palauttaminen tarjouksen jälkeen ei ole mahdollista. Jonosijoitukset poistuivat näkyvistä jo 1.9. , koska ARA-asuntojen asukasvalinta ei voi perustua jonottamiseen. 
 
Hakemuksia ei myöskään voi enää olla useita hakijaa kohden. Hakijalla voi olla vain 1 hakemus per hakemustyyppi, eli yhteensä 3 hakemusta. Hakemustyypit käsittävät haetaanko asuntoa yksin, perheenä tai kaverin kanssa.  

Mitä tapahtuu voimassa oleville hakemuksille 

Domossa jo sisällä olevat asuntohakemukset siirretään uuteen kategoriamalliin 25.10. Siirron jälkeen hakija näkee Domossa kategorian, johon hakemus on sijoittunut. 

Hakijoita kehotetaan seuraamaan, että jo tehty hakemus pysyy järjestelmässä. Mikäli hakemusten siirrossa järjestelmän sisällä tapahtuu jotain sellaista, minkä johdosta kaikki hakemukset tulisi uusia, AYY tiedottaa tästä erikseen. Mikäli jo tehdylle hakemukselle tulee täydennettävää, AYY on pyytää hakijoita tekemään kokonaan uuden hakemuksen. 

Asuntohakemus muuttuu asukasvalintamuutoksen myötä 

Myös asuntohakemus on muokattu tukemaan uutta asukasvalintaa, jotta AYY:llä olisi riittävät tiedot hakijan tilanteesta voidakseen tehdä asukasvalinnat oikein perustein. Vanhasta hakemuksesta poiketen, hakijalta kysytään nyt selkeästi asunnon tarpeen syy. Myös hakijan selvitystä omasta tilanteesta pyydetään sekä lisätietokentässä, että erillisin liittein. 

Mikäli hakemusten käsittelijät eivät saa hakemukselta riittävästi tietoa asukasvalinnan tekemiseen, AYY pyytää hakijoilta tarvittavat lisätiedot ja -liitteet käsittelyä varten. Asuntotarjousta ei pystytä tekemään ilman riittäviä tietoja. 

Asukasvalintaperusteet  

Lähtökohtaisesti asumisoikeus ylioppilaskunnan suoraan tai välillisesti omistamissa ja/tai hallinnoimissa asunnoissa on ylioppilaskunnan päätoimisesti opiskelevilla jäsenillä. ARA:n asukasvalintaa tehdään näistä puitteista käsin siten, että asukkaiksi valittavat ovat ensisijaisesti siis AYY:n jäseniä ja päätoimisesti opiskelevia.  

Kun kuitenkin jäseniä on noin 14 000 ja asuntoja vajaat 2600, ei asuntoja tule koskaan riittämään kaikille halukkaille. Edustajistossa hyväksyttiin uuden asumisen ohjesäännön päätöstä tehdessä syksyllä 2022, että painotus asukasvalinnassa on uusien, opintojaan aloittavien, muualta pääkaupunkiseudulle opiskelemaan tulevien asuttamisessa. Tämä vastaa myös ARA:n ohjeistusta. 

Käytännössä muutos tarkoittaa AYY:n päässä hakemusten uudenlaista käsittelytapaa, joka myös ajallisesti vie enemmän aikaa, koska valinnat perustuvat tarveharkintaan.  

Asukasvalintamme voi muutoksesta johtuen hetkellisesti ruuhkautua. Hakijoilta pyydetään kärsivällisyyttä asian suhteen, asia pyritään hoitamaan mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti, jotta siitä ei aiheutuisi kohtuutonta haittaa hakijoille.  

Alla AYY:n asukasvalinnassa käytettävät kiireellisyyskategoriat, joita vastaamaan Domo-järjestelmän muutokset on tehty. 

Asukasvalintakategoriat 

Asunnontarvekategoria  Selitys 
Kategoria 1 – Asunnottomuus 

Hakemukset, joissa hakijat ovat asunnottomia. Asunnottomuus on todistettava. Useamman henkilön hakemuksissa kaikkien hakijoiden tulee olla asunnottomia. 

Kategoria on voimassa korkeintaan ensimmäiseen asuntotarjoukseen saakka tai kunnes hakemuksen kiireellisyys raukeaa. Jos hakija hylkää tarjouksen tai antaa sen vanhentua, hakemus tiputetaan automaattisesti yleiseen kategoriaan (4). Mikäli tarjoukseen ei pystytty vastaamaan painavasta ja hakijasta riippumattomasta syystä johtuen, voidaan henkilö kuitenkin palauttaa takaisin kategoriaan 1. 

Asunnottomana haettaessa ei voi ilman hyvää syytä rajata asuntoja pois hakemuksesta. Kiireellisyyden tasoa voidaan vähentää tai olla myöntämättä, mikäli hakija rajaa asuntoja pois hakemukseltaan ilman hyväksyttävää selvitystä rajauksen syistä. 

Kategoria 2 – Erittäin kiireellinen 

Hakemukset, joissa hakijoilla on erittäin kiireellinen asunnontarve. Asunnontarvetta määriteltäessä sovelletaan ARA:n asukasvalintaopasta sekä pääkaupunkiseudun asukasvalinnan valvonnan ohjeita.   

Erittäin kiireellinen asunnontarve on todistettava. Useamman henkilön hakemuksissa huomioidaan kaikkien hakijoiden tilanne asunnontarvetta määriteltäessä. 

Kategoria on voimassa korkeintaan ensimmäiseen asuntotarjoukseen saakka tai kunnes hakemuksen kiireellisyys raukeaa. Jos hakija hylkää tarjouksen tai antaa sen vanhentua, hakemus tiputetaan automaattisesti yleiseen kategoriaan (4). Mikäli tarjoukseen ei pystytty vastaamaan painavasta ja hakijasta riippumattomasta syystä johtuen, voidaan henkilö kuitenkin palauttaa takaisin kategoriaan 2. Yksin hakevan hakemuksia kaksioihin ei lasketa erittäin kiireellisinä.  

Erittäin kiireellistä asuntoa haettaessa ei voi ilman hyvää syytä rajata asuntoja pois hakemuksesta. Kiireellisyyden tasoa voidaan vähentää tai olla myöntämättä, mikäli hakija rajaa asuntoja pois hakemukseltaan ilman hyväksyttävää selvitystä rajauksen syistä.  

Kategoria 3 – Kiireellinen 

Hakemukset, joissa hakijoilla on kiireellinen asunnontarve. Asunnontarvetta määriteltäessä sovelletaan Ara:n asukasvalintaopasta sekä pääkaupunkiseudun asukasvalinnan valvonnan ohjeita. Kategoriaan kuuluvat myös AYY:llä asuntoaan vaihtavat, mikäli siihen on perusteltu ja todistettu syy.  

Kiireellinen asunnontarve on todistettava. Useamman henkilön hakemuksissa huomioidaan kaikkien hakijoiden tilanne asunnontarvetta määriteltäessä. 

Kategoria on voimassa korkeintaan ensimmäiseen asuntotarjoukseen saakka tai kunnes hakemuksen kiireellisyys raukeaa. Jos hakija hylkää tarjouksen tai antaa sen vanhentua, hakemus tiputetaan automaattisesti kiireettömään kategoriaan (4). Mikäli tarjoukseen ei pystytty vastaamaan painavasta ja hakijasta riippumattomasta syystä johtuen, voidaan henkilö kuitenkin palauttaa takaisin kategoriaan 3. Yksin hakevan hakemuksia kaksioihin ei lasketa kiireellisinä.  

Kiireellisyyttä haettaessa ei voi ilman hyvää syytä kohtuuttomasti rajata asuntoja pois hakemuksesta ja niitä myönnettäessä huomioidaan haettujen asuntojen lukumäärä ja monipuolisuus. Kiireellisyyden tasoa voidaan vähentää tai olla myöntämättä, mikäli hakija rajaa kohtuuttomasti asuntoja pois hakemukseltaan ilman hyväksyttävä selvitystä syistä.  

Asunnonvaihtoa hakevien tulee toimittaa syistä todistus tai selvitys. Alle 2 vuotta nykyisessä asunnossa asuneilla syiden asunnonvaihdolle tulee olla painavat. 

Kategoria 4 - Yleinen  Oletuskategoria, yleinen asunnontarve 
Kategoria 5 – Ei asumisoikeusaikaa  Hakijoilla on jäsenyys, mutta ei voimassa olevaa asumisoikeusaikaa, esimerkiksi kun alkuperäinen asumisoikeusaika on kulunut loppuun tai jos hakija on jatko-opiskelija. Hakijan lapsia, vanhempia tai (avo)puolisoita ei lasketa kriteerien täyttymiseen. 

AYY:n nettisivuille päivittyy tarkempia hakuohjeita sekä asukasvalintaperusteita muutoksen voimaan tullessa. 

Erillisiin kyselyihin asiaan liittyen ei tässä vaiheessa valitettavasti pystytä vastaamaan, mutta ajankohtaista tietoa päivittyy AYY:n nettisivuille aktiivisesti. Yksittäisiin hakemustilannetta koskeviin kyselyihin ei pystytä vastaamaan, eikä arvioimaan asuntotarjouksen ajankohtaa tai todennäköisyyttä.  

Mikäli muutosvaiheen aikana tilanteessasi tapahtuu jokin sellainen muutos, joka edellyttää lisäselvityksen antamista AYY:n asukasvalintaa varten, tulee sinun tehdä uusi hakemus liitteineen.  

Asuntotarjoukset lähetetään sinulle sähköpostitse ja tekstiviestitse, jonka vuoksi on erittäin tärkeää pitää yhteystiedot ajan tasalla Domossa, ja seuraamaan sähköpostia.  

Mahdollisista teknisistä ongelmista tulee ilmoittaa sähköpostitse [email protected] otsikolla ”tekninen ongelma domossa” 

Muutoksia AYY:n asukasvalintaan syksyllä
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Read more news

kuvassa AYY:n yhteisö-, ansio- ja kunniamerkkejä kuntanauhoihin kiinnitettynä
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

AYY14-vuosijuhlilla myönnetyt huomionosoitukset

AYY:n 14. vuosijuhlilla 18.5.2024 myönnettiin huomionosoituksia ansioituneille Aalto-yhteisön jäsenille.
kuvassa Tempausesikunta innostuneena
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

Tempaus pyrkii lisäämään vapaaehtoistyön arvostusta Suomessa

Jämeräpartaisen insinöörin, Sheryl Tokyon ja Kunniamursun Tempauskäsky luettiin Aalto Open Airissa ja Wappuriehan julistuksessa.
Kuvassa Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Jyri Seppälä sekä AYY:n ja Kampusjaoston edustajat pitävät kädessään Kukanpäivän viestiä Kauppatorilla
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Julkaistu:
sininen tausta, jonka edessä tekstiä
Ajankohtaista Julkaistu:

AYY:n EU-vaalitapahtumat tulee!

14.5. Otaniemessä tapahtuu, kun Eurooppa on kotisi -kiertue saapuu Otaniemeen 14.5. Osana kiertuetta järjestetään EU-vaalipaneeli ja vaalitori.