Tjänster för medlemmarna

AUS trakasseriombud

Har du upplevt eller bevittnat mobbning, sexuella trakasserier eller rasism i Aaltogemenskapen? Du behöver inte tolerera osakligt eller störande bemötande. Studentkårens trakasseriombud hjälper och ger råd.

I själva ögonblicket är det inte alltid så enkelt att känna igen trakasserier. Det är ändå alltid bättre att ingripa i situationer som verkar vara obehagliga för någon av parterna. Trakasserier är inte heller alltid riktade direkt mot en enskild person. De kan ta sig uttryck till exempel som rasism och sexism under humorns eller studentkulturens täckmantel. Rasism, sexism och trakasserier får inte avfärdas som humor. Det som är humor för någon kan för en annan vara ytterligare en av många tråkiga, trakasserande upplevelser.

Kuvapankki_Kengät_1

AUS trakasseriombud

Du kan kontakta AUS trakasseriombud som hjälper och ger råd i trakasserisituationer. Du kan också kontakta trakasseriombuden om du är osäker på om det du bevittnat eller upplevt är trakasserier. All kontakt med trakasseriombuden är konfidentiell och leder inte till några åtgärder om inte personen som tar kontakt själv vill det.

AUS har två trakasseriombud som stöd i utredningen av trakasserier. Du kan kontakta trakasseriombuden om du bevittnat eller upplevt trakasserier, om du behöver hjälp med att i efterhand utreda trakasserisituationer eller om du bara vill prata om osakligt beteende du utsatts för.

Om misstänker att trakasserifallet är så allvarligt att det uppfyller brottsrekvisiten ska du kontakta polisen.

AUS trakasseriombud

  • Ronja Mäkinen
  • Lauri Jurvanen

Båda trakasseriombuden kan nås på [email protected].

Om en förening inom AUS behöver hjälp med att förebygga osakligt beteende och trakasserier eller utveckla likabehandlingen erbjuder AUS trakasseriombud ([email protected]) hjälp och stöd.

Anvisningar för den som råkar ut för osaklig behandling

I själva situationen är det viktigast att få ett slut på beteendet. Låt den som beter sig osakligt på ett tydligt sätt veta att beteendet är oacceptabelt och be personen sluta. Det kan också vara så att personen själv inte förstår att beteendet är sårande.

Om det störande beteendet inte upphör eller om du inte haft möjlighet att tala med den som beter sig på det sättet kan du be om hjälp med att hantera ärendet.

Om trakasserierna eller det osakliga beteendet äger rum på en tillställning där det finns en ordningsvakt kan du berätta om situationen för ordningsvakten.

Du kan också ingripa i osakligt beteende tillsammans med någon annan om det känns svårt att göra det ensam. Förutom att förklara att beteendet är osakligt är det också viktigt att stöda den som utsatts. Ju fler som visar att de är på den utsattas sida, desto tydligare blir budskapet om vilken typ av uppförande som är acceptabelt i gemenskapen. 

Hur hantera osakligt beteende i en undervisningssituation?

Om du upplever trakasserier eller osakligt bemötande i samband med undervisningen eller i en studierelaterad situation kan du meddela föreläsaren eller någon annan medlem av personalen som är på plats och är skyldig att ingripa.

Om trakasserierna eller det osakliga beteendet inte upphör eller om den som trakasserar själv hör till universitetets personal kan du kontakta chefen för studieärenden vid din egen högskola (e-post [email protected]) som är skyldig att föra ärendet vidare.

Kontaktinformation finns på Aaltos webbplats.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat