Föreningslista

Föreningar med särställning

Föreningarna med särställning representerar studerandena inom ett eller flera utbildningsprogram eller en distinkt specialmålgrupp. Föreningarna med särställning erbjuds särskilda förmåner för att säkerställa ett tätt samarbete med AUS inom intressebevakningen.
Aalto_Accounting_logo.png

Aalto Accounting

Aalto Accounting on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen opiskelijiden ainejärjestö, joka ajaa opiskelijoidensa etua laitoksen, ylioppilaskunnan ja yritysmaailman suuntaan. Järjestämme jäsenillemme mm. yritysvierailuja, urailtoja, illanviettoja ja opintomatkoja. Tapahtumat ovat avoimia kaikille yliopistomme opiskelijoille, mutta sisällöltään ne ovat suunnattuja laskentatoimesta kiinnostuneille. Tietoa esimerkiksi tapahtumista ja työpaikoista löytyy nettisivuiltamme sekä sosiaalisen median kanavistamme.

Aalto Accounting:n toimintaa pyörittää sen vuosittain joulukuun syyskokouksessa valittava hallitus. Ehdolle voivat asettua laskentatoimesta kiinnostuneet aaltolaiset.

Aalto Accountingin virallisina yhteistyökumppaneina toimii tunnettuja konsulttiyrityksiä sekä muita opiskelijajäsenillemme relevantteja yrityksiä.

Aalto Economics logo

Aalto Economics

Aalto Economics ry on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen opiskelijoiden ainejärjestö, johon voi liittyä kuka vain taloustieteestä kiinnostunut AYY:n jäsen. Ainejärjestön tavoitteena on huolehtia taloustieteen opiskelijoiden eduista yliopistossa, järjestää taloustieteeseen liittyviä tilaisuuksia sekä lisätä yhteiskunnallista ja talouspoliittista keskustelua yliopistolla. Näiden ohella Aalto Economics tarjoaa erityisesti taloustieteen opiskelijoille suunnattuja tapahtumia, kuten yritysvierailuja, urailtoja, opintomatkoja ja vapaa-ajan toimintaa. Pitämällä tiiviisti yhteyttä paitsi taloustieteen laitoksen henkilöstöön myös eri yrityksiin ja organisaatioihin Aalto Economics toimii opiskelijoiden linkkinä toisaalta opettajiin ja toisaalta tuleviin työnantajiin. 

Aalto Finance logo

Aalto Finance

Aalto Finance on Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun rahoituksen opiskelijoita edustava ainejärjestö. Yhdistämme toiminnallamme keskeiset sidosryhmämme: rahoituksesta kiinnostuneet opiskelijat, yritykset, rahoituksen laitoksen ja alumnit.

Jos haluat olla osa Aalto Financen yhteisöä, osallistua tapahtumiin ja vastaanottaa alan työpaikkailmoituksia, niin liity sähköpostilistallemme nettisivujemme kautta. Seuraa meitä myös Facebookissa, LinkedInissä sekä Instagramissa! 

Aalto Business Technology ry

Aalto Business Technology ry

Aalto Business Technology ry on Information and Service Managementin opiskelijoiden ja kaikkien muiden liiketoiminnan ja teknologian yhteensovittamisesta kiinnostuneiden ainejärjestö. Liittymällä Aalto BT:n pääset osaksi sosiaalista ja asiantuntevaa verkostoamme ja näin voit parantaa osaamistasi ja asemaasi työmarkkinoilla. Osaamisesi tulee olemaan arvokasta työnantajille monilla eri aloilla, ja Aalto BT toimii jatkuvasti parantaakseen ohjelmamme tunnettuutta ja arvostusta parhaiden työnantajien keskuudessa.

Aalto BT järjestää monia erilaisia tapahtumia ympäri vuoden aina parhaiden teknologia- ja konsulttiyritysten excursiosta opintomatkoihin ja rennompiin kokoontumisiin, kuten kuuluisaan Novemberfestiin, joka yhdessä vuosittaisen hallitusvalinnan kanssa päättää Aalto BT:n vuoden.

Lisäksi Aalto BT toimii linkkinä opiskelijoidemme ja laitoksemme välillä, pyrkien aina kehittämään ohjelmaamme eteenpäin ja varmistamaan että opiskelijoidemme ääni tulee kuulluksi.

Lisää infoa löydät nettisivuiltamme, Facebook-sivultamme, ja Instagramista. Kannattaa ehdottomasti myös liittyä sähköpostilistallemme!

AMS

Aalto Marketing Society

Aalto Marketing Society, eli tuttavallisemmin AMS, on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin opiskelijoiden ainejärjestö. Edustamme kandidaatti- ja maisteritason markkinoinnin opiskelijoita sekä kaikkia markkinoinnista kiinnostuneita ihmisiä. Tuomme yhteen markkinoinnin opiskelijat, alumnit ja laitoksen, sekä alan nykyiset ja tulevat ammattilaiset.

Vuosittain järjestämme useita erilaisia tapahtumia uratapahtumista ja koulutuksista aina afterwork-tapahtumiin, juhliin ja jopa ulkomaan opintomatkaan. Tapahtumien järjestämisen lisäksi osallistumme aktiivisesti markkinoinnin opintojen kehittämiseen ja parantamiseen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Kaiken kaikkiaan olemme aktiivinen, ystävällinen ja avoin yhteisö tulevaisuuden markkinoinnin osaajille sekä kaikille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita markkinoinnista. Liity mukaamme! 

AK_Logo

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry - Arktitektgillet

Arkitektgillet är en förening för studerande inom arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur på Aalto universitet, som verkar under Aalto-universitetets Studentkår. AK grundades redan 1908 och är därmed den näst äldsta av Otnäs föreningar, som ännu tar emot nya studerande. Gillet har runt fyrahundra medlemmar och drivs av aktivt volontärarbete. Gillet är känt för både sin kreativitet och sina långa traditioner.

I gillets huvuduppgifter hör att övervaka studerandes intressen och organisera ett brett utbud av evenemang, från företagsexkursioner till sitzer. Gillet samarbetar nära med andra studentorganisationer som verkar inom AUS och upprätthåller aktivt kontakt med sina siskongillen i Tammerfors och Uleåborg.

Under evenemang kan man känna igen AKs medlemmar av sina målarvita bomullshalare, vars rygglogo är designad av varje årskurs själv. Landskapsarkitekturstuderanden har också ett träd målat på det andra benet och inredningsarkitektstuderanden designar inom årskursen ett tyg, som de syr på sina halare. Wähäjoulu, arkitektgillets årsfest, firas traditionellt på självständighetsdagsafton den 5. december.

Arkitektgillets stuga ligger i Sibbo. Stugan kan hyras av vem som helst via AUS för eget eller föreningens bruk! Gillet äger också en släpvagn med tak som kan hyras till ett förmånligt pris. Föreningar som verkar under AUS kan också hyra bollhav. Mer information om dessa finns på gillets hemsida. 

Aallonhuiput logo

Aalto-yliopiston jatko-opiskelijayhdistys Aallonhuiput ry

Aallonhuiput on vuonna 2009 perustettu rekisteröity yhdistys, joka toimii Aalto-yliopiston (AY) jatko-opiskelijoiden ja kaikkien AY:ssa jatko-opiskelusta kiinnostuneiden yhdyssiteenä. Yhdistys edustaa AY:n jatko-opiskelijoita Aalto-yliopiston sekä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan suhteen. Yhdistyksen jäsenkunta koostuu aidosti kaikkien kolmen vanhan korkeakoulun (HSE, TaiK, TKK) jatko-opiskelijoista.

Yhdistyksen tavoitteena on levittää jatko-opiskeluun ja ohjaukseen liittyviä hyviä käytänteitä, herättää keskustelua jatko-opintojen kehittämiseksi sekä nostaa esille jatko-opiskelijoiden tärkeiksi näkemiä asioita. Lisäksi yhdistys järjestää jatko-opiskelijoille suunnattuja sosiaalisia tapahtumia, kuten illanviettoja, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia.

Jäseneksi?

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi ovat tervetulleita kaikki Aalto-yliopiston opiskelijat (sekä perus- että jatko-opiskelijat). Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä kaikki yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet henkilöt. Jäseneksi liitytään täyttämällä yhdistyksen nettisivuilla oleva lomake. Yhdistyksellä ei ole liittymismaksua eikä jäsenmaksua. Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan sen nettivisuilla, jäsenistön sähköpostilistalla sekä Facebook- ja LinkedIn-ryhmissä.

KY - Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat

KY - Aalto-universitetets ekonomistuderande

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry (KY) on yhdistys, jonka ensisijaisena tehtävänä on ajaa kylterien etua sekä tarjota jäsenilleen omaleimainen yhteisö ja mahdollisuuksia kehittyä. Yhdistyksen lisäksi toiminnan tukena on Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö (KY-säätiö), joka tukee taloudellisesti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden opintojen edellytyksiä, kansainvälistymistä ja yhdistystoimintaa, sekä tarjoaa tiloja opiskelijoiden ja toimijaryhmien käyttöön.

Nämä kaksi insituutiota yhdessä muodostavat KY:n. KY vaalii ja ylläpitää kylterikulttuurin perinteitä sekä toimii jäsentensä yhdyssiteenä. Toisaalta KY:lle on tärkeää olla tiivis osa Aalto-yhteisöä ja rakentaa sen tulevaisuutta. 

Vuonna 1911 perustettu KY tarjoaa jäsenilleen monenlaisia palveluja ja tukee toimintaa kahdella kampuksella – Otaniemessä sekä Mikkelissä. Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa tutkintoa suorittavat henkilöt. KY:n tapahtumat ovat usein avoimia myös muille kuin jäsenistölle.

Sähköinsinöörikilta

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry on Aalto-yliopiston sähkötekniikan ja elektroniikan opiskelijat yhteen kokoava yhdistys. Sähköinsinöörikilta on perustettu vuonna 1921 ja sillä on nykyään yli 500 sähkötekniikkaa opiskelevaa tai yhdistyksestä muuten kiinnostunutta jäsentä. Killan tarkoitus on ajaa jäsentensä etua Aalto-yliopistossa ja Sähkötekniikan korkeakoulussa ELEC:ssä, huolehtia jäsentensä hyvinvoinnista, edistää jäsentensä ammatillista osaamista ja pitää yllä teekkarihenkeä.

Jäsenten hyvinvoinnista kilta huolehtii järjestämällä vastapainoa opiskeluun erilaisten tapahtumien, kuten juhlien, saunailtojen ja urheilun muodossa. Kiltalaisten kokoontumispaikkana toimiva kiltahuone sijaitsee osoitteessa Maarintie 8. Kiltahuoneella jäsenet voivat opiskella, rentoutua opiskelun ohessa ja tavata muita kiltalaisia.

Kilta järjestää vierailuja monipuolisesti alan yrityksiin ja järjestää muita yritystapahtumia. Kiltatoiminnassa käytetään samoja työkaluja, kuin yritysmaailmassa. Kiltalaisten ammatillista osaamista ja sähkötekniikan harrastamista tuetaan myös ylläpitämällä elektroniikkapajaa, jossa kiltalaiset voivat tehdä omia projektejaan. 

Kuvassa on AS-killan logo

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry

Automations- och systemtekniks gilles (AS) syfte är att förena studerande av automation och robotik, informationsteknologi och det engelspråkiga Digital Systems and Design – programmet, driva deras intresse på Aalto Universität och Högskolan för elektroteknik, främja deras välmående, professionell kunnande och sysselsättning, samt inspirera dem inom teknologkulturs, gillets och Otnäs samhälle.

Mest av Automations- och systemtekniks gilles medlemmar studerar antingen på automations och robotiks utbildningsprogram, informationsteknologis utbildningsprogram eller på Digital Systems and Design utbildningsprogram. På AS finns det ändå också manga andra huvudämnens studerande, som trivs med på gillets fritidsaktiviteter. Gillets traditionella evenemang är bl.a. öppnande av Krypningsäsongen på våren, halvårssillisen Eskalaatio i maj, festen Liukuhihna ordnat av phuxar under årsfestveckan och årsfesten Stimulaatio i slutet av november. Gillet bjuder på aktiviteter året runt, från sport-, kultur- och välmående-evenemang till sitsar och naturligtvis också phuxevenemang. 

För gillets ärenden ansvarar för det första styrelsen, som väljas en gång om året. Dessutom finns det många kommittéer, som möjliggör gillets aktiviteter. 

Gillet har ett gillerum ASki på TUAS-huset (Marvägen 8) och där kan gillemedlemmar, bättre bekanta som aASit (åsnor), hänga, göra kursuppgifter, spela, dricka kaffe eller bara koppla av på soffor. Våra gillemedlemmar identifieras från lila halare, som har en svart ärm och förstås också från den bäASta stämningen! 

Inkubio_logo

Inkubio ry

Inkubio är gillet för bioinformationsteknologistuderarna vid Aalto Universitet. Vi började som en ämnesförening år 2003 och blev ett gille år 2007, vilket gör oss till studentkårets yngsta teknologämnesförening.

Till Inkubios uppgifter hör fuksuppfostring, arrangemang av fritidsaktiviteter och intressebevanking för studerarna i utbildningsprogrammet. Gillet ordnar till exempel sitser och fester för sina medlemmar, samt gemensamma evenemang med andra gillen. Den viktigaste händelsen är årsfesten Apoptoosi som ordnas på vårvintern. Intressebevankingen sköts till exempel av gillemedlemmar i utbildingsprogrammets utbildingsråd. Dessutom ordnar Inkubio exkursioner till företag inom branchen.

Gillets högsta beslutsmakt innehas av styrelsen, som väljs en gång i året. Medlemmar i styrelsen har sina egna kommiteer, där funktionärer kan förverkliga sina önskade uppgifter. Gillet publicerar även en egen tidning, S’napsi.

DADA_logo

DADA ry

DADA rf är Aalto Media Labs studentförening, som sammanför studerande vid Aalto-universitetet intresserade av teknologi, design, produktutveckling, konst, ljuddesign och speldesign. DADA bevakar också dessa studerandes intressen och medverkar i utveckling av undervisningen.

DADA arrangerar händelser för sina medlemmar, såsom företagsbesök, fester, konserter och andra mediekonstevenemang, samt upprätthåller allmän trivsel i Media Lab och framför studerandenas ärenden också på styrelsenivå.

Data Guild

Data Guild ry

Data Guild ry är en studentförening för Data Science studenter, grundad 2019. De flesta av föreningens medlemmar studerar Data Science i Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology.

Fyysikkokilta_logo

Fysikergillet

Fysikergillet förenar alla studerande inom teknisk fysik och matematik vid Aalto-universitetet i en gemensam förening, som även är öppen för övriga intresserade. Gillet grundades år 1947, och det består nuförtiden av circa 450 studerande.

Gillet ordnar diverse fritidsaktiviteter för sina medlemmar både inom och utanför Otnäs, bevakar deras intressen i universitetets organ, sköter om kontakter med andra studerande inom samma område både i Finland och utomlands och strävar efter att i övrigt sköta om medlemmarnas välmående. All verksamhet inom gillet baserar sig på frivilligt arbete för det gemensamma bästa, i enlighet med god teknologanda.

Fysikergillet har sitt eget gillesrum, även känd som kiltis. Gillesrummet fungerar som gillets kansli och vardagsrum. Gillesrummet finns i Kandidatcentret första våning (Otsvängen 1), sida vid sida med Learning Hub. Färdigblivna medlemmar förenas av alumnföreningen Fysikeralumni, som verkar i samarbete med Fysikergillet.

GRRR

GRRR rf –  Ämnesförening för studerande i Visuell Kommunikation och Design 

GRRR är ämnesföreningen för Aalto-universitetets visuell kommunikation och design (Visual Communication Design, VCD) -utbildningsprogram, grundad 2006. 

GRRR ordnar små evenemang med låg tröskel, såsom workshopar och Drink & Draw -kvällar. Första årets studerande organiserar också traditionella Tiistaibisse-barkvällar första tisdagen varje månad. 

Varje år hålls två fester: julfesten och vårfesten. Ämnesföreningen ordnar även en 4D-festivalen, som faktiskt händer!  

Alla medlemmar av GRRR är även entusiastiska och skickliga grafiker som man kan hellre anställa! Skicka gärna ditt anbud per e-post till ​[email protected]​ med följande detaljer: 1) Vad behövs? 2) Hur snabbt? 3) Vilka kunskaper och redskap behövs? 4) Till vilket pris? (Välgörenhetsjobb är också välkomna, om de informeras tydligt.)

 
● Facebook

● Instagram

Athenen logo

Informaatioverkostojen kilta Athene ry

Athene on informaatioverkostojen opiskelijoiden kilta. Kokoamme yhteen suuren joukon innokkaita infolaisia sekä muita infohenkisiä. Tiivis, kiltahuoneemme Olkkarin ympärillä pyörivä yhteisö puuhaa ja temmeltää aktiivisesti sekä spontaanisti että järjestäytyneemmin.

Informaatioverkostojen ammattiainekerho Athene perustettiin Tietokillan suojissa jo heti koulutusohjelmamme ensimmäisenä vuotena 1999. Kiltahanke polkaistiin käyntiin ja lopulta monen mutkan jälkeen se tuotti tulosta. Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan edustajisto hyväksyi kiltautumisemme kokouksessaan 13.2.2003 ja ylioppilaskunnan kiltarekisteriin lisättiin ”Informaatioverkostojen kilta Athene ry”. Kiltastatus toi meille merkittäviä uudistuksia kuten paikan TKY:n toimikunnissa ja tasavertaiset suhteet muihin kiltoihin. Lisäksi kiltastatus on antanut meille mahdollisuuden kattavampaan edunvalvontaan erilaisissa neuvostoissa ja toimikunnissa Aalto-yliopistossa.

Meillä Athenessa on ihmisiä joka lähtöön ja siksi jokainen vuosi on tähän mennessä ollut ainutlaatuisen legendaarinen. Mitään jäykkää byrokratiaa tai velvoittavia perinteitä ei oikeastaan ole ja se antaa varsin vapaat kädet muokata kiltaa haluamamme näköiseksi. Toimintaa onkin laidasta laitaan ja melkein kuka tahansa löytää killan tarjonnasta jotain kiinnostavaa. Jos omaa juttua ei löydy, sen voi aina luoda itse!

Kemistikilta logo

Kemistikilta ry

Kemistikillan historia alkaa jo vuodesta 1891 ja olemmekin Aallon killoista vanhin. Jäseniä Kemistikillassa on parisensataa, joten suurin emme ole, mutta varmasti kaunein. Killan tunnus on valkoinen neonatomi sinisellä pohjalla. Sininen on siis killan väri, vaikka haalarimme ovatkin punaiset.

Kilta tarjoaa jäsenilleen monenlaisia tapahtumia liikunnan, kulttuurin ja hauskan yhdessäolon parissa. Lisäksi ekskursioilla käydään niin usein kun ehditään. Aikaa pitää luonnollisesti varata myös rentoon oleiluun kiltiksellä coronan, marjapussin, pärkän ja Aku Ankan parissa. pHukseja kilta ei enää ota vastaan, mutta huolehtii osasta korkeakouluun saapuvista uusista kansainvälisistä ja maisteriopiskelijoista.

Killan tapahtumia näkymättömämpi, mutta vähintään yhtä tärkeä tehtävä on edunvalvonta. Killalla on edustajia Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunnan ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan työryhmissä yms. elimissä, ja näissä vaikutetaan kemistien eduksi. Kilta ottaa myös toisinaan oma-aloitteisesti kantaa osastolla havaittuihin epäkohtiin. Jos sinulla onkin ongelmia vaikkapa opintoasioissa, niin kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä raatiin tai puheenjohtajaan!

Kilta tarvitsee myös toimijoita. Erilaisia ja erikokoisia hommia on enemmän kuin sormilla ja varpailla pysyy laskemaan. Kemistikillassa voi osallistua esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen, kiltalehti Tisleen toimittamiseen tai edunvalvontaan. Keväisin kilta juhlii vuosijuhlaansa Kondensatiota, jonka järjestelyistä vastaa kaikille avoin toimikunta. Järjestämisen ohella tärkeää on myös osallistuminen, sillä ihmisethän ne bileet tekevät tulemalla paikalle. Tule sinäkin!

Koneinsinöörikilta ry

Maskiningenjörsgillet

Maskiningenjörsgillet (KIK) är en studentförening vid Aalto-universitetet vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper för maskin- och byggnadsteknologer, och energiteknologer som har börjat före år 2012. Gillet grundades år 1915 och har ca 1000 medlemmar. KIK tar hand om nya studeranden, värnar om studerandenas rättigheter och ordnar fritidsaktiviteter både för sina medlemmar och för allmänheten.

Gillets verksamhet består bl.a. av fester, kultur och sport såväl samarbete med industrin. Det mest kända allmänna evenemanget är antagligen gillets årliga höstmaskerad. KIK:s årsfest Cuba Night ordnas i mars.

Maskiningenjörsgillet erbjuder också diverse tjänster för att underlätta medlemmarnas studier såväl som fritid. I tjänsterna ingår bl.a. ett gillesrum, en paketbil, en svetsmaskin och arbetsannonser.

Det stora och aktiva Maskiningenjörsgillet syns också ofta i medierna än på grund av Maskinverkstadsavdelnings originell backåkningsmedel på fastlagen, än på grund av den renoverade vackra ljusröda bandtraktorn Tela-Veera.

Utöver överpampiga halarna kan maskiningenjörsgillesmedlemmar noteras för YY, KAA, KO, NE! -ropets skull var som helst i Finland då och då.

Kooma_logo

Kooma ry

Kooma ry on Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taidekasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksen nimi on lyhenne sanoista Kuvataiteiden Opettajaksi Opiskelevien Monimielinen Ainejärjestö. Kooma on ollut rekisteröitynyt yhdistys vuodesta 2001, mutta varsinainen toiminta alkoi jo 1980-luvulla. Kooma on Arts:in ainejärjestöjen aktiivisimmasta päästä, mikä näkyy ulospäin taidekasvatuksen väsymättömänä puolustamisena sekä vahvana osallistumisena TOKYOn toimintaan. Kooma pitää toiminnallaan yllä opetuksen, opiskelun ja tietysti opiskelijaelämän laatua.

Maanmittarikilta logo

Maanmittarikilta ry

Maanmittarikilta on Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulun rakennetun ympäristön, kiinteistötalouden, geomatiikan, Real Estate Economics-, Spatial Planning and Transportation Engineering- ja Creative Sustainbility-koulutusohjelmien opiskelijoiden ja harrastajien yhdistys. Maanmittarikilta on on Suomen vanhin kilta, joka ottaa yhä kandiopiskelijoita vastaan. Kilta on perustettu jo vuonna 1901 ja siihen kuuluu noin 400 jäsentä.

Maanmittarikilta on kuin suuri perhe, jonka pääasiallinen tehtävä on fuksikasvatus, vapaa-ajan ohjelman järjestäminen ja jäsenten edunvalvonta. Tärkeässä roolissa on myös suhteiden ylläpitäminen elinkeinoelämän edustajien kanssa.

Killan vuosijuhlaa Kevätpäiväntasausta vietetään vuosittain maaliskuun lopulla, kevätpäiväntasausta edeltävänä perjantaina. Isompia ja pienempiä sitsejä taas järjestetään syyskuusta toukokuuhun noin kerran kuussa. Opintoaiheisissa tapahtumissa tutustutaan oman alamme yrityksiin ja erilaisiin uravaihtoehtoihin. Liikuntatapahtumissa taas kisaillaan muiden Otaniemen kiltojen kanssa.

Rakennetun ympäristön laitoksen ja Insinööritieteiden korkeakoulun hallinnossa on myös kiltamme edustajia, jotka pitävät varmasti opiskelijoidenkin äänen kuuluvilla. Uudella kiltahuoneellamme (osoitteessa Otakaari 4) voit viettää aikaa ja pelailla tai vaikkapa lukea uusinta kiltalehteämme Geometrestä. Kiltiksellä huomaat myös, mitä on rento mittarihenki.

Tavallisesti asioista päättää hallitus, jonka killan jäsenet valitsevat aina kalenterivuodeksi kerrallaan. Killan toiminnassa mukana ovat myös erilaiset toimikunnat, joissa toimihenkilöt ja hallituslaiset pitävät huolta killan toiminnasta.

Probba logo

Mikkelin kampuksen opiskelijayhdistys – Probba ry

Probba Ry on Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun Mikkelin Kampuksen opiskelijoita yhdistävä yhdistys. Probban historia ulottuu vuoteen 1989, samaan vuoteen jolloin Mikkeliin perustettiin BBA-ohjelma. Opiskelijayhdistyksen nimi juontaa juurensa sanoista “Pro BBA”, eli latinaksi “BBA:ta varten”. Myöhemmin tutkinto muuttui BScBA-tutkinnoksi, mutta järjestön nimi pysyi samana.

Probba järjestää opiskelijoilleen erilaista vapaa-ajan toimintaa niin Mikkelissä kuin sen ulkopuolellakin, valvoo heidän etujaan korkeakoulun toimielimissä, huolehtii yhteyksistä muihin saman alan opiskelijoihin Suomessa ja maailmalla ja pyrkii kaikin tavoin huolehtimaan heidän hyvinvoinnistaan. Kaikki Mikkelin Kampuksen opiskelijat ovat tervetulleita Probban aktiviteetteihin, joihin kuuluu mm. kuuluisa orientaatioviikko, vuosijuhlat, Career Day sekä lukuisat teemabileet. Tule mukaan kokemaan “The Mikkeli Spirit”!

Nude logo

Unga Designer förening

Nuoret Designerit ry, också känt som NuDe, är ämnesföräningen för avdelningen för design vid högskolan för konst, design och arkitektur. Vårt mål är att förbättra de studerandes liv samt företräda de studerandes rättigheter inom avdelningen. NuDe är också ett samfund för alla som är intresserade av design och konst inom Aalto.

NuDe organiserar fester, exkursioner och seminarier för att stärka samhörigheten, inom Aalto och hela design fältet i Finland.

NuDes utrymmen finns i Otnäs vid Otsvängen 1, K flygeln. Välkommen på besök! 

pt

Prosessiteekkarit ry

Prosessiteekkarit är en högskoleförening grundad 2012, i samband med den nya kandidatreformen vid Högskolan för kemiteknik. Föreningen tar emot nya kandidatstuderanden till Högskolan för kemiteknik vid Aalto-Universitet, och hjälper dem att komma in i universitetslivet, samt Aalto-gemenskapen. Dessutom har Prosessiteekkarit sedan 2019 tagit emot kandidatstuderanden med huvudämnet Chemical Engineering. Föreningens mål är att föra samman studeranden vid Högskolan för kemiteknik. 

Prosessiteekkarit främjer medlemmarnas välmående och uppfriskning genom att ordna mångsidiga evenemang, såsom idrotts- och kulturevenemang och andra fritidsprogram. Föreningen bevakar också medlemmarnas intresse på både högskole- samt Aaltonivå. Vår verksamhet strävar att upprätthålla samt skapa nya traditioner. Vi gör samarbete med studentkåren, gillen, högskolan och föreningar och företag inom branschen. 

Vi är en förening med särställning under Aalto-universitetets studentkår. Vem som helst som är medlem i AUS kan gå med som medlem i föreningen, och precis alla är välkomna att bekanta sig med vår verksamhet! Du kan bekanta dig med Prosessiteekkarit vid vårt föreningsutrymme, pHuone, som finns i byggnaden för Högskolan för kemiteknik. I föreningsutrymmet finns det gratis kaffe för medlemmarna, spel, och naturligtvis gott sällskap. 

Puunjalostajakilta logo

Puunjalostajakilta ry

Puunjalostajakilta (PJK, lue PuuJiiKoo) yhdistää biotuotetekniikkaa opiskelevia ja siitä kiinnostuneita opiskelijoita niin ammatillisissa kuin vapaa-ajankin merkeissä.

Killan tehtävä on tarjota jäsenilleen opintojen vastapainoksi hengen ja ruumiin ravintoa järjestämällä vuoden aikana lukuisia erilaisia tapahtumia. PJK tukee jäseniään myös opinto- ja työasioissa järjestämällä infotilaisuuksia yhdessä laitoksen ja teollisuuden ihmisten kanssa. Kontakteja alan teollisuuteen luodaan puolestaan lukuisilla killan järjestämillä excursioilla.

Killan toimintaa johtaa vuosittain vaaleissa valittu raati, ja apuna on värikäs joukko toimihenkilöitä. Raatiin, toimareihin ja muihin kiltalaisiin pääsee tutustumaan helpoiten Puunjalostajakillan kiltahuoneella ”Kiltiksellä”, joka sijaitsee Puu1-rakennuksessa (Vuorimiehentie 1). Tervetuloa kahville ja nauttimaan kiltalaisten rennosta seurasta!

Lisätietoja saat killan nettisivuilta tai ottamalla yhteyttä raatiin.

Rakennusinsinöörikilta logo

Gillet för byggnadsproduktions- och miljöteknikstuderanden IK

Gillet för byggnadsproduktions- och miljöteknikstuderanden, även känt som IK, samlar ihop alla energi- och miljöteknik samt Computational Engineering-linje vid Aalto-universitetet inom en gemensam förening och ser efter deras intressen.

Gillet ordnar bl.a. sitsar, exkursioner, fester samt kultur- och sportevenemang samt en mängd olika phuxevenemang. Gillet sköter även om informering om aktuella ärenden, påverkar studieärenden, upprätthåller och bygger kontakter till olika fakultet, gillen samt företagsvärlden. All verksamhet ordnas enligt medlemmarnas önskemål och förväntningar.

Gillet leds av Gillesrådet, vars medlemmar väljs varje år av och ur gillesmedlemmarna vid gillets valmöte. Utöver det väljs en mängd verkställande funktionärer för ett år samt en medlem ur professorerna för en fyra-års period – gillets Oltermanni. Populära evenemang som gillet ordnar är bl.a. olika phuxevenemang, gillets Hermanni-årsfest och halvårsfesten ½-Hermanni, Utrikesexkursionen samt Inrikesexkursionen ”Kotimaan Pitkä”, sitsar, företagsexkursioner, kryssningar, bastukvällar mm. Gillet har även ett eget gillesrum samt gillets egna tidning, Ruutiset, som utkommer fyra gånger per år.

IK grundades redan 1913 och har både en lång och ärofull historia. Åldern bedrar dock gillet är även idag både aktiv och livlig! Gillets motto ”Raksa jaksaa!” ekar ännu lika ungdomligt genom decennierna!

Mera information om gillet, olika evenemang samt inträdesformulär hittar Du via ik.ayy.fi

TOKYO

TOKYO

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun ylioppilaat TOKYO ry on opiskelijajärjestö, jonka tehtävänä on toimia jäsentensä eli Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijoiden ja alumnien yhdyssiteenä. TOKYOn tehtävänä on edistää taiteen ja taideteollisuuden alan opiskelijoiden yhteiskunnallisia ja sosiaalisia pyrkimyksiä. 

TF logo

Teknologföreningen

Teknologföreningen (TF) är Aalto-universitetets svenskspråkiga nation. Nationen grundades 1872. TF:s ändamål är att föra samman universitetets svenskpråkiga studerande. TF äger ett eget nationshus, Urdsgjallar, vilket ger ypperliga förutsättningar för att uppfylla detta ändamål.

TF bevakar de svenskspråkiga studerandenas ideella och samhälleliga intressen och ser till att de svenskspråkiga studierna vid Aalto-universitetet uppfyller de standarder som krävs.
TF vill erbjuda sina medlemmar allting som hör till ett rikligt studieliv.

Tietokilta logo

Datagillet

Datagillet rf (Tietokilta ry, TiK) är en studentförening for datateknik inom Aalto-universitets Högskola för teknikvetenskaper. Gillet är grundat i 1986 och består av circa 900 studentmedlemmar, varav de mesta studerar i utbildningsprogrammet för datateknik.

Aktivitetet är mångsidigt: gillet hjälper med studier, upphåller kontakt med institutionen för datateknik, organiserar evenemang för både fritid och arbete, och bekantar nya studenter, dvs. phuxar till teknologlivet.

Datagillets medlemmar kan man känna igen från deras helsvart halare, som har ett vit snabel-a med tofs, Datagillets informella logo.

Prodeko logo_uusi

Tuotantotalouden kilta – Prodeko ry

Tuotantotalouden kilta Prodeko on yksi Otaniemen pienimmistä, mutta samalla myös tiiviimmistä killoista. Prodeko toimii tuotantotalouden opiskelijoiden yhdyssiteenä Tuotantotalouden laitokseen, Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaan ja yritysmaailmaan. Samalla Prodeko järjestää jäsenilleen opiskeluja tasapainottavaa vapaa-ajan tekemistä ammatillisesta ohjelmasta monipuoliseen kiltatoimintaan.

Prodeko-niminen tuotantotalouden kerho perustettiin vuonna 1966 Konetekniikan laitoksen tuotantotalouden opintolinjan opiskelijoita varten. Sittemmin tuotantotaloudesta on tullut erillinen opintosuunta, kerhosta kilta ja toiminnasta lähes ammattimaista. Kilta tarjoaa jäsenilleen, tuotantotalouden pääaineopiskelijoille sekä muille tuotantotaloudesta kiinnostuneille tapahtumia, juhlia, saunailtoja, matkoja, yritysvierailuja sekä kiltahuoneen, kahvia, opintoneuvontaa, edunvalvontaa ja hyvää seuraa.

Vuorimieskilta logo

Bergsmannagillet rf

Bergsmannagillet är en förening för studerande som tycker om materialteknik på Aalto universitet. Gillet är grundat 1947 och var ursprungligen en ämnesorganisation för bergsbruks och metallurgi studeranden.

Gillet erbjuder sina medlemmar mångsidigt med olik fritidssysselsättning t.ex. bastu kvällar, motionsevenemang, sits och mångsidigt med olika fester. Årligen återkommande evenemang är bland annat gillets kräftskiva, lilla jul, Kotimaanpitkä och ISW Helsinki och därtill ordnas det under valborgsmässoafton ölstaffet och den traditionella valborgsmässoafton lunchen. Årsfest firas alltid under den sista fredagen i november.

Internationalitet har varit från första början en del av bergsman gillets verksamhet, framför allt i form av ISW-utlandsveckorna. Våra kontakter till industrin är goda och det ordnas flera exkursioner till företag som representerar metall och bergverks branschen. Gillet sköter också om studerandens relationer till Högskolan för Kemiteknik samt ser till för intressebevakningen i universitetets olika kommittéer och rådsförsamlingar.

Vårt gille är en av de minsta i Otnäs, men den är känd för sin sprallighet och högljuddhet!

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat