Det här är AUS

Vad kan du göra i studentkåren?

Aalto-universitetets studentkår finns till för sina medlemmar, och medlemmarna kan också delta i kårens verksamhet på många olika sätt. På den här sidan presenterar vi olika sätt att delta i studentkårens verksamhet.

Aalto-universitetets studentkår fungerar i hög grad med frivilliga krafter. Med hjälp av de frivilligas arbetsinsats kan studentkåren erbjuda sina medlemmar evenemang och bevaka deras intressen på bästa möjliga sätt.

Du kan delta på många olika sätt: vissa sitter år efter år i AUS sektioner, vissa deltar en gång i arrangemangen bakom något evenemang, vissa ställer upp i AUS delegationsval. Du kan delta i verksamheten i liten skala eller rentav göra det till ett yrke.

Här kan du läsa mer om möjligheterna och kanske hitta något som passar dig!

Evenemang

Det enklaste sättet att delta i studentkårens verksamhet är att besöka evenemangen som kåren ordnar – det händer alltid något i Aaltogemenskapen! Evenemangen som ordnas av Aalto-universitetets studentkår och kårens sektioner är öppna för alla Aaltostudenter och en stor del av dem är avgiftsfria.

I Otnäs ordnas varje år bland annat valborgsevenemanget wappurieha, Floradagen där ett budskap överlämnas till en aktuell påverkare, Teknologtraditionsveckan och rollspelet Humans vs. Zombies. På programmet står också många studentfester och naturligtvis årsfesten i maj, dit alla AUS medlemmar är välkomna för att fira studentkåren.

Inte bara AUS utan också alla föreningar inom studentkåren ordnar ständigt många slags evenemang både för sina medlemmar och för hela Aaltogemenskapen.

I AUS evenemangskalender kan du enkelt bläddra bland kommande evenemang.

Frivilligarbete och sektioner

Sektionerne

Hjärtat i AUS frivilligverksamhet är studentkårens sektioner: Gemenskapssektionen Aava, Campussektionen, Museisektionen, Teknologsektionen och EduJory. Alla sektioner har många frivilliguppdrag där du kan utnyttja och utveckla dina färdigheter.

Sektionerna producerar största delen av kårens kultur- och idrottsevenemang, deltar i kommunikationen och marknadsföringen av evenemang och sköter försäljningsuppgifter i sektorn för företagsrelationer. I utbyte mot sitt hårda arbete kan sektionsmedlemmarna direkt påverka vad studentkåren gör och hur verksamheten tar sig uttryck inom Aaltogemenskapen och utåt. Det lär också vara kul att delta och lätt att hitta nya vänner...

Sektionerna söker nya frivilliga varje höst. Undantaget är Museisektionen som upprätthåller Polytekarmuseet, dit du kan söka när som helst under året.

Övrigt frivilligarbete

Du behöver inte vara medlem i en sektion för att arbeta som frivillig för AUS. Varje år behövs frivilliga bland annat för att ordna olika evenemang, och det kan behövas många olika färdigheter allt från grafisk design till ordningsövervakning.

Följ AUS veckobrev och konton i de sociala medierna så får du veta när det behövs nya frivilliga!

Frivilliga

Frivilliguppdrag finns bland annat inom evenemangsproduktion, campusutveckling och intressebevakning, och naturligtvis också i styrelsen och delegationen.

Läs mer
Aalto-party

Föreningsverksamhet

Vid Aalto finns över 200 studentföreningar som ordnar olika evenemang och andra aktiviteter för Aaltostudenter. Föreningarna är inte underställda studentkåren, men samarbetar tätt med den.

Många kommer in i föreningsverksamheten genom sin egen ämnesförening eller sitt eget gille, men på AUS föreningslista finns också många föreningar som fokuserar till exempel på olika hobbyer eller samhällspåverkan. Föreningarna drivs med frivilligkrafter och det finns alltså många möjligheter att delta och påverka.

Läs mer om föreningarna på föreningslistan.

Föreningslista

Inom AUS finns all möjlig verksamhet!

Läs mer
Kuvapankki_Wappu_5

Studenternas intressebevakning

Delegationen och styrelsen

Det absolut enklaste sättet att påverka studentkåren är att rösta i AUS delegationsval! Delegationen är studentkårens högsta beslutande organ. Delegationen väljs alltid för två år i taget så att alla studentkårens medlemmar vartannat år har chansen att både ställa upp i valet och rösta.

Den administrativa och verkställande makten i AUS utövas av en styrelse med tio medlemmar som väljs av delegationen. Styrelsen leder studentkårens dagliga verksamhet och representerar studentkåren utåt. Styrelsen byts ut varje år och posterna kan sökas av alla studentkårsmedlemmar som är beredda att sköta alla studenternas ärenden.

Delegationen

Delegationen representerar alla studentkårens medlemmar och utöver den högsta beslutsmakten i AUS.

Läs mer
Edustajisto kokoustaa

Styrelsen

Styrelsen, som väljs av delegationen, utövar den förvaltande och verkställande makten i studentkåren. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår.

Läs mer
Board members

Utbildningspolitik

Genom studentkåren kan du påverka undervisningen vid Aalto på många olika sätt.

Alla studenter som är intresserade av att bevaka studenternas intressen kan delta i studierådets möten som AUS ordnar. Information om mötestiderna finns i AUS facebookgrupp för intressebevakning och i Telegram. I studierådet sitter ämnesföreningarnas och gillenas studieansvariga, och på det sättet kan du påverka utbildningspolitiken vid Aalto också genom föreningarna.

Det största inflytandet på utbildningen vid Aalto får du genom att bli studentrepresentant i förvaltningen. Universitetslagen förutsätter att representanter för studenterna sitter i universitetets förvaltning. Dessa representanter, som också kallas hallopeder efter finskans hallinnon opiskelijaedustaja, talar för studenterna i universitetets kommittéer, råd, utskott och arbetsgrupper. De personer som är ansvariga för studentrepresentanterna vid respektive högskola sitter i AUS ledningsgrupp för intressebevakningen.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat