AUS organisation

Hedersrådet

Hedersrådet hjälper studentkåren att främja sina medlemmars samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till studenternas roll i samhället.

Hedersrådet hjälper studentkåren att främja sina medlemmars samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till studenternas roll i samhället. Hedersrådet främjar och stärker växelverkan mellan studentkåren och samhället i övrigt genom att förmedla kontakter samterbjuda studentkåren synpunkter på samhälleliga förändringar och studentkårens roll i dessa.

Hedersrådets medlemmar

Saara Hyrkkö
Eero Miettinen
Mika Anttonen
Sari Baldauf
Risto Siilasmaa
Jukka Mäkelä
Ilkka Kivimäki
Tiina Alahuhta-Kasko
Linda Liukas
Timo Löyttyniemi
Jaana Palojärvi
Maija Itkonen

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat