AUS organisation

Ekonomi

AUS ekonomi omfattar den dagliga penningrörelsen samt fastighets- och placeringsverksamheten.
Kuvapankki_Tiedonhaku_1

Nyckeltalen i bokslutet 2017

 • koncernens totala avkastning 16,1 mn €
 • koncernens totala kostnader 15 mn €
 • koncernens resultat 1,1 mn €
 • koncernens balansräkning 149 mn €
 • solvens 36 %
 • räntebärande skulder 91 mn €

 

Koncernstruktur

En betydande del av studentkårens verksamhet är organiserad direkt under studentkåren och en del i separata bolag. Till koncernen hör flera helägda fastighetsbolag, AYY-palvelu Oy och delägda fastighetsbolag.

 

Förmögenhetssammandrag

Studentkårens förmögenhet består av bostadsfastigheter och placeringsfastigheter samt övriga placeringstillgångar såsom penningmarknads- och aktieplaceringar.

Bostadsfastigheterna utgör den mest betydande andelen av studentkårens förmögenhet. Bostadsfastigheterna ligger i Esbo och Helsingfors.  Bostadsfastigheterna utgör sammanlagt cirka 86 300 kvadratmeter. Studentkåren har slagit fast målen för bostadsfastighetsägandet i sin fastighetspolitik och fastighetsstrategi.

Placeringstillgångarna omfattar studentkårens övriga tillgångar utöver bostadsfastigheterna. Placeringstillgångarna består av placeringsfastigheter och övrig placerad förmögenhet. Målet med förvaltningen av studentkårens placeringstillgångar är att trygga de ekonomiska förutsättningarna för kårverksamheten.

En god förmögenhetsförvaltning tryggar också studentkåren verksamhetsförutsättningar på lång sikt.

 

Ekonomiska rapporter

Delegationen får kvartalsvisa rapporter om studentkårens ekonomiska situation. Koncernrapporten innehåller följande delar:

 • budgetjämförelse för den operativa verksamheten
 • avkastning på bostadsfastighetsverksamheten
 • avkastning på placeringarna

 

Ekonomidirektionen

Ekonomidirektionen är ett rådgivande expertorgan. Inklusive ordföranden har ekonomidirektionen tio medlemmar. Delegationen väljer ekonomidirektionen på styrelsens förslag för två år och ordföranden på styrelsens förslag för ett år i taget.

Ekonomidirektionens uppgift är att ge styrelsen stöd i ärenden som gäller studentkårens förmögenhetsförvaltning. Av ekonomidirektionen medlemmar har också en mindre placeringssektion bildats för att bereda placeringsbeslut för ekonomidirektionen.

 

Ekonomidirektionens medlemmar:

 • DI Kari Vatanen (AUS medlem, ordförande) mandatperioden går ut 31.12.2020
 • KTM Lippo Suominen mandatperioden går ut 31.12.2020
 • DI Jussi Valtonen mandatperioden går ut 31.12.2019
 • DI Petri Valkama mandatperioden går ut 31.12.2020
 • Ekon. mag Hanna Hiidenpalo mandatperioden går ut 31.12.2019
 • DI Mika Savolainen toimikausi päättyy 31.12.2019
 • Paulus Heikkilä (AUS medlem) mandatperioden går ut 31.12.2019
 • Joona Orpana (AUS medlem) mandatperioden går ut 31.12.2020
 • Ilkka Särkiö (AUS medlem, representar AUS:s invårarna) mandatperioden går ut 31.12.2019
 • Anni Kolehmainen (AUS medlem, representar AUS:s invårarna) mandatperioden går ut 31.12.2020
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat