Administrativ dokumenten

Sökande av ändring

Sökande av ändring

Sökande av ändring i beslut av studentkåren

Enligt universitetslagen (558/2009) får omprövning av ett beslut som en studentkår fattat begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Omprövning får begäras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet.

Tillsvidarebeslut av styrelsen om återbetalning av medlemsavgiften

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat