Hallinnolliset asiakirjat

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku ylioppilaskunnan päätökseen

Yliopistolain (558/2009) mukaan ylioppilaskunnan päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisua saa vaatia se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hallituksen toistaispäätös jäsenmaksupalautuksista

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu