Turvallisesta opiskelijakulttuurista ja teekkareista

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen varapuheenjohtaja ja tuleva puheenjohtaja Milja Leinonen kirjoitti blogiin kohusta heränneistä ajatuksista ja omista kokemuksistaan teekkarina. Viime päivinä pinnalla on ollut naisviha opiskelijakulttuurissa, ja monet ovat jakaneet syrjiviä ja seksistisiä kokemuksia opiskeluajoilta.
Kuvassa Milja Leinonen teekkarilakki päässä, ilme on totinen

Minun perheessäni on kaksi teekkaria: olemme sukumme ensimmäiset teekkarit ja molemmat naisia. Teekkarius on kasvattanut meitä, rohkaissut kokeilemaan uutta. Meille teekkarius on suurta yhteisöllisyyttä, elämää suurempia ystävyyksiä ja ikimuistoisia hetkiä. Olemme olleet onnekkaita ja etuoikeutettuja, sillä häirintä, vähättely, syrjintä ja naisviha ovat edelleen osa monen opiskelijan elämää. Meillä yliopistoyhteisönä on vastuu rakentaa yhdenvertaista ja kaikille turvallista opiskelijakulttuuria. Kenenkään ei tulisi joutua kohtaamaan tilanteita, joita on noussut julkisuuteen viime päivien keskustelussa opiskelijakulttuurin ja erityisesti teekkarikulttuurin ympärillä. AYY yhdessä Aalto-yliopiston kanssa julkaisi aiheeseen liittyvän kannanoton, jonka voi lukea täällä.

Kaikissa ylioppilaskunnissa on omat hyvät ja huonot puolensa ja näin on myös Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa. Olen itse opiskellut kuusi vuotta ja tänä aikana tuntenut oloni lähes poikkeuksetta turvalliseksi, hyväksytyksi ja tervetulleeksi. Minua on kohdeltu vertaisena, mutta olen myös kokenut ja todistanut seksuaalista häirintää. Olen vasta vanhempana oppinut sanavalmiutta puuttua näihin tilanteisiin, tunnistanut kulttuurimme ongelmallisuuksia ja tiedostanut, ettei Otaniemi ole ollut kaikille yhtä turvallinen paikka. Olen varmasti itse tehnyt virheitä ja omalta osaltani osallistunut naisvihaa mahdollistavien toimintamallien ylläpitämiseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että opiskelijuus itsessään olisi ongelman ydin - alasta riippumatta. Elämme ja opiskelemme yhteiskunnassa, jossa on sisäistettyä syrjintää ja seksismiä. Opiskelijakulttuurit toisintavat samoja ilmiöitä, joita olemme viime vuosina todistaneet vaikkapa kulttuurimaailmassa ja urheilussa.

Keskustelua syrjinnästä teekkarikulttuurissa on käyty säännöllisesti jo ennen kuin aloitin opinnot vuonna 2014, ja tänä aikana myös yhteiskunnan keskusteluilmapiiri on muuttunut avoimemmaksi. Omalla alallani bioinformaatioteknologiassa naisten edustus on suurempaa kuin valtaosalla muista teknillisistä aloista, mutta ylipäätään naisten määrä teekkarien keskuudessa kasvaa. Opiskelijakulttuuri AYY:ssa muuttuu jatkuvasti yhdenvertaisempaan suuntaan ja töitä tämän eteen paiskitaan vuosikurssista toiseen. Yhteisönä me kamppailemme perinteiden ja uudistusten välillä - keskustelemme, toimimme, opimme uutta ja saamme aikaan myös kehitystä ja me naiset olemme osa kaikkea tätä.

Niin ainejärjestöissä kuin ylioppilaskunnissa on otettu isoja harppauksia yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja voin vakuuttaa että myös nyt käytävää keskustelua seurataan tarkasti Otaniemen opiskelijayhteisössä. Emme voi muuttaa mennyttä, mutta voimme vaikuttaa nykypäivään ja tulevaisuuteen ja tukea kulttuurin muutosta paremmaksi. Naiset ovat Aallon opiskelijakulttuurin aktiivisia toimijoita ja olemme olleet jo pitkään. Olemme olleet tärkeä osa monissa yhteisömme viime vuosien muutoksissa yhdenvertaisempaan suuntaan. 

Kaikkia näitä parannuksia ei tule tehdä tyhjäksi nyt sillä ajatuksella, ettemme ole vielä valmiita ja siksi koko teekkarikulttuuri pitäisi hävittää. Teemme parhaamme rakenteiden muuttamiseksi päivästä toiseen. Tässä me teekkarit koko kirjossamme tarvitsemme tukea enemmän kuin koskaan. Nyt kyse on kuitenkin ensisijaisesti heistä, jotka kokevat syrjintää. Meidän on kyettävä lisäämään opiskelijakulttuurin representaatiota mm. eri sukupuolien, etnisyyksien ja vammaisuuden suhteen. Se onnistuu vain ottamalla huomioon ihmisten erilaiset taustat.

Kukaan ei saa tippua yhteisön ulkopuolelle. Siksi meidän on kyettävä lopettamaan omalta osaltamme paitsi sisäistetty naisviha, myös rasismi ja muu syrjintä. Seuraavat askeleet kohti yhdenvertaisempaa opiskelijayhteisöä on tunnistaa entistä paremmin Aalto-yhteisön ongelmalliset rakenteet ja toiminta, kehittää tapoja joilla puutumme havaitsemiimme ongelmiin ja sitoutumalla muuttamaan näitä rakenteita.

Milja Leinonen
AYY:n hallituksen varapuheenjohtaja

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Read more news

Students with protest signs
Blogi, Kannanotot ja lausunnot Julkaistu:

Student associations: “Pandemic exit strategy must include the opinions of students”

For the last year CMT (Crisis Management Team) has made the important decisions regarding Aalto University's daily activities. Neuvosto, a committee of chairs of associations at Aalto, wrote a statement about taking students' perspectives and transparency back into decision making.
kuvassa ääni laitetaan vaaliuurnaan
Ajankohtaista, Blogi Julkaistu:

Kuntavaalit – onko äänelläni merkitystä?

Kuntavaalit lähestyvät. AYY:n vaaleista vastaava hallituksen jäsen Tiina Pajukari ja kansainvälisyydestä vastaava vaikuttamisen asiantuntija Fon Krairiksh kirjoittivat blogin syistä, miksi juuri sinun kannattaa äänestää, missä ja milloin voit äänestää, ja mihin asioihin voit vaikuttaa äänestämällä.
Keskellä henkilö ja teksti Hae hallopediksi
Blogi Julkaistu:

Hae hallopediksi - se kannattaa!

Hallinnon opiskelijaedustajana toimiminen on tilaisuus muuttaa Aalto-yhteisöä jo opiskeluaikana.
Kuva Milja Leinosesta
Blogi Julkaistu:

Kestävästä taloudesta ja Aino-lehdestä – miksi AYY lopettaa opiskelijamedian julkaisun toistaiseksi

Opiskelijamedialla on ollut rooli Aalto-yhteisön rakentamisessa, mutta kuitenkin AYY:n täyttäessä 10 vuotta edustajisto päätyi hallituksen esityksen pohjalta lakkauttamaan opiskelijamedian - miten tähän päädyttiin?