Tietoa teekkarilakkiprosessin kulusta

Syksyllä 2018 aloitetussa teekkarilakkiin liittyvässä selvittelyssä on edetty ja ohessa on kertaus tähän asti tapahtuneesta.
Lakkiedustus Kiinan muurilla

Teknologföreningenin fuksikasvatukseen osallistumisesta ja muusta toiminnasta tehtiin Aalto-yliopiston myötä avointa kaikille aaltolaisille. Sisustusarkkitehtuuri siirtyi muotoilun laitokselta arkkitehtuurin laitokselle viime vuonna, minkä seurauksena sisustusarkkitehtuurin uusista opiskelijoista vastaaminen siirtyi Arkkitehtikillalle. Nämä seikat ovat johtaneet siihen, että molempien yhdistysten teekkarifuksikasvatukseen osallistuu myös muita kuin tekniikan alan opiskelijoita.

Lokakuussa 2018 Arkkitehtikilta ja Teknologföreningen lähestyivät AYY:n hallitusta ja Teekkarijaostoa kirjeellä, jossa toivottiin selvittämään myös muiden kuin tekniikan alan opiskelijoiden mahdollisuus saada teekkarilakki.

Kirjeen johdosta AYY:n hallitus päätti marraskuussa 2018 perustaa työryhmän selvittämään yhteisön mielipidettä asiaan. Työryhmään kuului hallituksen ja Teekkarijaoston jäseniä.

Kartoitusprosessissa marras-joulukuussa 2018 haastateltiin kahdeksaa tahoa:

  • Fuksitoimikunta,
  • AYY:n hallitus,
  • Teekkarijaosto,
  • Neuvosto,
  • Arkkitehtikilta,
  • Teknologföreningen,
  • Ikiteekkari ja
  • Pyöreän tornin killan kiltavanhin.

Haastattelujen perusteella ei saatu muodostettua yksimielistä kantaa aiheeseen ja hallitukselle esitettiin useampia ratkaisumalleja.

AYY:n hallitus päätti joulukuussa 2018 seuraavasti:

“Teekkarijaoston ja Pyöreän tornin killan (PTK) raadin puoltaessa voidaan myöntää teekkarilakin käyttöoikeus erityistapauksissa fuksikasvatuksen suorittaneille. Myöntämiset tulee käsitellä yksittäistapauksina.

Hallitus valtuuttaa Fuksimajurin suunnittelemaan ehdotuksen myöntämisprosessista yhteistyössä Julius Luukkasen ja Teekkarijaoston puheenjohtajan kanssa. Prosessin hyväksyy Teekkarijaosto ja PTK:n raati.

Päätös on voimassa toistaiseksi ja käsitellään uudelleen yhteisörakenneprojektin määrittämässä teekkariudesta vastaavassa elimessä mahdollisen Wapun 2019 jälkeen. TKY aikaiset lakkiohjesäännöt tulee päivittää mahdollisuuksien mukaan samassa yhteydessä.”

Päätöksessä mainittu lakkien myöntämisprosessi valmisteltiin tammikuun 2019 aikana. Teekkarijaosto ja Pyöreän tornin kilta ry:n raati hyväksyivät prosessin helmikuun alussa 2019.

Prosessi mahdollistaa lakinkäyttöoikeuden myöntämisen vain ja ainoastaan teekkarifuksikasvatuksensa syksyllä 2018 aloittaneille fukseille, joiden tutkinto ei johda tekniikan kandidaatiksi, diplomi-insinööriksi, arkkitehdiksi tai maisema-arkkitehdiksi.

Lakkia on haettava erikseen, ja sekä Teekkarijaoston että Pyöreän tornin killan raadin on hyväksyttävä hakemus, jotta lakki voidaan myöntää. Lakkia ei voida prosessin kautta myöntää kuin erityistä teekkarihenkisyyttä ja kiinnostusta tekniikan alaa kohtaan osoittavalle fuksille.

Mahdollisuudesta on tiedotettu fukseille ja hakuaika on käynnissä.

Mikäli hakemuksia tulee, käsittelevät Teekkarijaosto ja Pyöreän tornin killan raati ne myöhemmin keväällä, ja myöntävät tai ovat myöntämättä lakinkäyttöoikeuksia mahdolliseksi wapuksi 2019.

Kyse on väliaikaisesta, vain täksi kevääksi, suunnatusta toimintamallista. Teekkarilakkiin liittyvät asiat tullaan käsittelemään uudelleen AYY:n yhteisörakenneprojektin valmistuttua kevään 2019 jälkeen. Teekkarijaosto on toivonut, että uudelleenkäsittelyssä ehdittäisiin paremmin osallistamaan koko teekkariyhteisöä.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Read more news

Many people standing and smiling for a group picture
Ajankohtaista Julkaistu:

Ilmoittautuminen AYY:n SYL-liittokokousdelegaatioon ja ehdokkaaksi SYLin hallitukseen on nyt avattu!

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL edustaa yliopisto-opiskelijoita valtakunnallisessa päätöksenteossa. SYL:n vaikuttamistyötä ohjaava toimintasuunnitelma ja linjapaperi hyväksytään liittokokouksessa, jossa valitaan myös liiton hallitus. Vuoden 2024 liittokokous pidetään 15.-16.11.2024. Tästä uutisesta löydät ohjeet AYY:n SYLin liittokokouksen delegaatioon ilmoittautumisesta ja AYY:n SYLin hallitusehdokkaaksi asettumisesta.
vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blogi Julkaistu:

Tempaus, yhteisöllisyyden valjastus vaikutustyöhön

Tänä syksynä Aalto-yliopiston ylioppilaskunta järjestää vuosien tauon jälkeen Tempauksen. Kaikkien käsien jälki -Tempaus järjestetään Jämeräpartaisen insinöörin satavuotisjuhlavuonna. Juuso Määttä sukeltaa blogitekstissään Tempauksen historiaan.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Julkaistu:

Hallituksen leikkausten takia opiskelija-asuntoja jää rakentamatta

Olemme järkyttyneitä Suomen hallituksen viimeaikaisista leikkauksista, jotka laittavat opiskelija-asumisen ja opiskelija-asuntojen rakennuttamisen vaakalaudalle. Hallitus leikkasi kehysriihessään erityisryhmien investointiavustukset opiskelija-asuntorakentamiselta lähes kokonaan, mikä tekee jo suunniteltujen asuntohankkeiden aloittamisesta pääkaupunkiseudulla hyvin epävarmaa ja vaikeuttaa opiskelijoiden asumistilannetta sekä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) asuntotoimintaa.
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

Vakuusmaksuihin tulossa muutoksia syksyllä

Vakuusmaksuihin on tulossa muutoksia, joiden myötä kaikilta ei jatkossa peritä vakuusmaksua, vaan vakuuksia peritään ainoastaan tietyissä tilanteissa