Mikä AYY?

Yhteistyötahot

Yhteistyökumppanit auttavat AYY:ta tarjoamaan jäsenilleen parhaita mahdollisia palveluita ja ajamaan heidän etujaan yhteiskunnassa.
Pride-kulkue 2018

Jäsenjärjestöt

Jäsenjärjestöt ovat organisaatiota, joihin AYY on liittynyt jäseneksi tai on osallisena esimerkiksi perustajana, sääntöjen kautta tai välillisesti.

Jäsenjärjestöihin liittymällä ylioppilaskunta hakee yleensä tukea organisaationsa toiminnalle, joko palveluiden tai vaikuttamisen näkökulmasta. Jäsenjärjestöihin liittymisestä päättää ylioppilaskunnan hallitus, joka ottaa päätöksissään huomioon ylioppilaskunnan linjapaperin.

Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL ry

SYL on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 132 000 opiskelijaa Suomessa. SYL:n jäseniä ovat Suomen kaikkien yliopistojen ylioppilaskunnat. SYL:n keskeisimmät tavoitteet ovat opiskelijoiden sosiaalisen aseman ja opiskelumahdollisuuksien parantaminen, ja se keskittyy toiminnassaan valtakunnalliseen lainsäädäntövaikuttamiseen.

AYY on liittynyt osaksi Suomen ylioppilaskuntien liittoa, jotta se pystyisi paremmin vaikuttamaan opiskelijoiden aseman parantumiseen valtakunnallisesti. AYY saa SYL:n kautta tukea myös oman vaikuttamistoimintansa kehittämiseen.

Suomen opiskelija-asunnot SOA ry

Suomen opiskelija-asunnot SOA ry on opiskelija-asuntoyhteisöjen edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö.Yhdistys seuraa opiskelija-asuntoyhteisöjen toimintaympäristön kehitystä ja ottaa kantaa esimerkiksi säädösvalmisteluun. Toiminnan tavoitteena on, että SOA:n jäsenyhteisöt pystyvät tarjoamaan opiskelijoille kohtuuhintaisia ja asukkaiden odotukset täyttäviä opiskelija-asuntoja sekä niihin liittyviä asumispalveluja.

SOA:n jäseninä on 19 yleishyödyllistä opiskelija-asuntoyhteisöä, joista osa on säätiömuotoisia ja osa kaupunkien omistuksessa. Myös opiskelijajärjestöt SYL ja SAMOK ovat mukana SOA:ssa. Jäsenyhteisöilleen SOA ry järjestää yhteistoimintaa ja koulutustilaisuuksia, joissa organisaatioiden edustajat saavat ajankohtaista tietoa ja voivat vaihtaa kokemuksiaan opiskelija-asumisesta eri puolilla Suomea.

AYY on liittynyt osaksi SOA ry:tä, jotta se saisi tukea oman kiinteistö- ja asumistoimintansa kehittämiseen. Erityisesti SOA:n järjestämät koulutus- ja yhteisötilaisuudet ovat hyödyllisiä ylioppilaskunnalle.

World Student Capital (WSC) ry

World Student Capital -verkosto tutkii, viestii ja vaikuttaa luodakseen maailman parhaan opiskelijametropolin. Verkosto koostuu pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ylioppilas- ja opiskelijakunnista, ja WSC edustaa lähes 100 000 opiskelijaa. Verkosto tekee yhteistyötä pääkaupunkiseudun kaupunkien, korkeakoulujen, Helsingin seudun liikenteen (HSL), Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (Hoas) ja asiantuntijoiden kanssa edistäessään opiskelijan ja kaupunkilaisen parempaa arkea.

AYY on mukana WSC:n toiminnassa saadakseen tukea pääkaupunkiseudun vaikuttamistoimintaansa.

Opiskelijoiden liikuntaliito OLL ry

Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL on valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. OLL edustaa kaikkia Suomen korkeakouluopiskelijoita. OLL vaikuttaa, palvelee, kouluttaa, tutkii ja toimii niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin kentillä opiskelijaliikunnan puolesta. OLL:n tavoite on, että opiskelijat liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi ja että korkeakoululiikuntapalvelut ovat siihen nähden riittävällä tasolla.

AYY on mukana OLL:ssa tukeakseen opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien puolesta tehtävää vaikuttamistyötä.

Frank

Frank Students on opiskelijakorttia tarjoava hyötypalvelu, joka tarjoaa opiskelijatunnistautumisen ja opiskelijaedut saman katon alta.

AYY on valinnut opiskelijakorttien tarjoajaksi Frankin. Suomen ylioppilaskuntien liitto on Frankin osaomistaja.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS

Ylioppilaidenterveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille.

Huomattava osa AYY:n jäsenmaksusta menee suorana siirtona YTHS:lle. AYY:lla on oma edustajansa YTHS:n valtuuskunnassa.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas

Hoas on yleishyödyllinen säätiö, joka helpottaa opiskelijoiden asuntotilannetta pääkaupunkiseudulla. Hoasin toiminnassa ovat mukana Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnat sekä kymmenen muuta ylioppilaskuntaa ja ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntaa. Hoas vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää asuntoja pääkaupunkiseudulla ja pääkaupunkiseudun kehyskunnissa. Hoasilla asuu noin 18 500 asukasta, joista noin kolmasosa on kansainvälisiä opiskelijoita.

AYY on yksi Hoasin alkuperäisistä perustajista. AYY:lla on omat edustajansa Hoasin hallituksessa ja valtuuskunnassa. AYY pyrkii Hoasin kautta varmistamaan, että asuntoja riittää niille aaltolaisille, jotka eivät pääse asumaan yhteen AYY:n 2 600 omasta opiskelija-asunnosta.

Kannatusjärjestöt

Kannatusjärjestöt ovat organisaatiota, joiden toimintaa AYY kannattaa, mutta joiden toimintaan se ei itse aktiivisesti osallistu.

Ylioppilaskunta ei välttämättä jaa kaikkia kannatusjärjestöjen linjoja, mutta se näkee, että niiden tekemällä työllä on kokonaisuutena oikea suunta. Kannatusjärjestöihin liittymisestä päättää AYY:n hallitus, joka ottaa päätöksissään huomioon ylioppilaskunnan linjapaperin.

Electronic Frontier Finland EFFI ry

Electronic Frontier Finland ry on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeudet sensuroimattomaan viestintään ja kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa sananvapauteen ja tekijänoikeuksiin liittyviin lainsäädäntöhankkeisiin Suomessa ja Euroopassa.

BIEN Finland – Suomen perustuloverkosto ry

BIEN Finland – Suomen perustuloverkosto ry on yhdistys, jonka tarkoituksena on lisätä keskustelua perustulosta, edistää perustulon toteuttamista Suomessa ja seurata perustuloaloitteiden etenemistä kansainvälisesti. Perustuloverkosto on puoluepoliittisesti sitoutumaton. BIEN on lyhenne sanoista Basic Income Earth Network. AYY on mukana verkostossa yhdistysjäsenenä.

Seta ry

Seta ry:n tavoitteena on yhteiskunnan kokonaisvaltainen muutos, jotta ihmisoikeudet ja hyvinvointi toteutuvat Suomessa ja kansainvälisesti riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Seta vaikuttaa yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. AYY on Setassa mukana kannatusjäsenenä.

Yritysyhteistyötahot

Yritysyhteistyön tarkoituksena on löytää AYY:lle yrityskumppaneita, joiden avulla voidaan edistää aaltolaisten opiskelijoiden työllistymistä. Yritysyhteistyö on myös yksi ylioppilaskunnan varainhankinnan muoto.

Yritysyhteistyön periaatteet ja rajat määritellään ylioppilaskunnan linjapaperissa.

Yrityssuhteet

AYY mahdollistaa Aallon opiskelijoille parhaat mahdollisuudet työelämässä sekä auttaa yrityksiä löytämään lahjakkaita nuoria osaajia tuomalla yrityksiä lähemmäksi Aalto-yhteisöä.

Lue lisää
Kuvapankki_Etätyö_1
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu