Edustajiston kokous 6/2021

Edustajisto edustaa kaikkia ylioppilaskunnan jäseniä ja käyttää AYY:n ylintä päätösvaltaa.
Picture of the Representative Council voting.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen
 3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen
 5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
 6. Ilmoitusasiat
 7. Toimiston kuulumiset
  • Hallituksen jäsen esittelee toimiston ajankohtaisia kuulumisia edustajistolle.
 8. Järjestötoiminnan talouskatsaus 1-6/2021
  • Tammi-kesäkuun budjettiseuranta esitellään edustajiston kokouksessa.
 9. Delegaation nimittäminen edustamaan AYY:aa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokouksessa
  • Edustajisto nimeää delegaation Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokoukseen. Hallitus tekee pohjaesityksen edustajistolle edustajistoryhmiä kuultuaan. Delegaatio muodostuu ylioppilaskunnan äänivaltaa liittokokouksessa käytettävistä liittokokousedustajista ja heidän varahenkilöistään. Hallitus järjestää delegaatioon avoimen haun
 10. Lähetekeskustelu Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokousdelegaation ohjeistamisesta
  • Ylioppilaskunnan liittokokousohjesäännön mukaan edustajisto pitää lähetekeskustelun SYL:n liittokokouksessa ylioppilaskuntaa edustavalle delegaatiolle. Keskustelussa edustajisto voi halutessaan antaa delegaatiolle sitovia ohjeita.
 11. Korona-avustusten uudellenkäsittely
  • AYYE 2/2021 kokouksessa Kylterirengas nosti esille toiveensa siitä, että AYYE kokouksessa 7/2020 hyväksytyt korona-avustukset käsitellään uudestaan sitten, jos korona-avustuspäätöstä koskeva valitus hylätään Helsingin hallinto-oikeudessa. Kyseiset ARTS+BIZ -opiskelijoille tarkoitetut avustukset myönnettiin viime vuoden kesällä koronapandemian ensimmäisessä aallossa, ja avustukset "kohdennetaan tarveperustaisesti ja tapauskohtaisesti niille AYY:n jäsenille, joiden toimeentulon menetykseen poikkeustila on vaikuttanut". Avustuksen hakuajasta on yli vuosi, ja koronaviruskriisin aiheuttama poikkeustila on jo toiveikkaasti takana päin. Täten toiveena on, että avustusten nykyistä tarvetta selvitetään uudestaan avustusta hakeneilta, esimerkiksi ovatko osa avustusta alunperin hakeneista jo valmistuneita, työelämässä ja ylipäätään se, vaikuttaako heidän tämän hetkiseen toimeentuloon koronaviruskriisi vieläkin merkittävästi.
 12. Luovuttavat kohteet
  • Kiinteistöpolitiikan mukaan AYY voi luopua sellaisesta osittain tai kokonaan omistamastaan asuinkiinteistöstä tai huoneistosta, joka ei vastaa AYY:n asuntokannalle asumisen linjapaperissa esitettyjä kriteereitä. Muiden aatteellisten kiinteistöjen kuin asuinkiinteistöjen osalta luopuminen on mahdollista silloin, kun niitä ei enää tarvita AYY:n aatteellisten päämäärien toteuttamiseksi. Kun asuntokohde ei enää vastaa asumisen linjapaperissa asetettuja kriteereitä, AYY:n tulee päättää, jatketaanko kohteen omistamista, myydäänkö kohde tai muutetaanko se voittoa tavoittelevaksi.
  • Kiinteistöstä luopuminen on aina AYY:n sääntöjen § 39 mukainen taloudellisesti merkittävä päätös. Kiinteistöstä luopumisen valmistelu voidaan aloittaa hallituksen päätöksellä tilanteessa, jossa asuinkiinteistö ei vastaa asumisen linjapaperissa asuinkiinteistöille asetettuja kriteereitä. Muussa tapauksessa päätöksen valmistelun aloittamisesta tekee edustajisto.
  • AYY myy asuinkiinteistöjä ja muita aatteellisia kiinteistöjä silloin, kun niiden omistaminen ei enää ole AYY:n aatteellisten tavoitteiden kannalta tarpeellista. Siksi AYY pyrkii aina saamaan myymistään kohteista maksimaalisen tuoton. Opiskelija-asuntokohteet myydään tavalla, joka on mahdolliset Aran rajoitukset huomioiden AYY:lle taloudellisesti tuottoisin.
  • AYY on antanut ulkopuolisille neuvonantajille mahdollista välittäjänvalinnan kilpailutusta varten arvioitavaksi seitsemän (7) kiinteistöä. Näistä kuusi (6) on joko vapaita ARA:n luovutusrajoituksista tai ovat vapautumassa rajoituksista kesän 2021 aikana. Kohteissa on maanvuokrasopimuksiin tai kaavaan perustuvia käyttörajoituksia ja myytävät kohteet sijaitsevat vuokratonteilla. Suurimmassa osassa kohteita on ainakin ajoittain alhainen kysyntä jäsenille, joilla on ohjesääntöjen mukainen asumisoikeus ja kohteissa on edessä merkittäviä korjausinvestointeja. Viisi (5) kohdetta sijaitsee linjapaperin mukaisen 40 minuutin matka-ajan ulkopuolella. Osassa kohteita mittavat korjaukset ovat teknisesti välttämättömiä, osassa vain, jos vuokrat halutaan nostaa markkinatasolle ja tarjota kohdetta jatkossa vapailla markkinoilla.
 13. Yrityssuhdeneuvoston nimittäminen toimikaudelle 2021–2023
  • Yrityssuhdeneuvosto on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan neuvoa-antava elin, joka koostuu Aalto-yliopistosta tai edeltäjäylioppilaskunnista valmistuneista alumneista. Yrityssuhdeneuvoston tehtävänä on auttaa ylioppilaskuntaa edistämään sen yrityssuhdetoimintaa ja missiona tukea ylioppilaskunnan taloudellisen aseman kehittämistä sekä osaltaan edesauttaa ylioppilaskunnan jäsenten kykyä sijoittua itselleen kiinnostaviin työpaikkoihin. Yrityssuhdeneuvostolla ei ole operatiivista toimivaltaa.
 14. Muut esille tulevat asiat
 15. Kokouksen päättäminen

Kokouskutsu ja virallinen esityslista löytyvät täältä.

Edustajisto

AYY live

AYY:n livestä voit seurata muun muassa edustajiston kokouksia.

Seuraa kokousta!
Kuvapankki_Koulutustilaisuus_1
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu