Edustajiston kokous 3/2021

Edustajisto edustaa kaikkia ylioppilaskunnan jäseniä ja käyttää AYY:n ylintä päätösvaltaa.
Picture of the Representative Council voting.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen
 3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen
 5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
 6. Ilmoitusasiat
 7. Toimiston kuulumiset
  • Hallituksen jäsen esittelee toimiston ajankohtaisia kuulumisia edustajistolle.
 8. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus ja esittäminen edustajistolle
  • Tilinpäätöksen mukaisesti ylioppilaskunnan vuoden 2020 tulos oli 731 953,17 euroa ylijäämäinen (vuonna 2019 ylijäämä oli 2 061 698,93 euroa). 
 9. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2020 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  • Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan säännöissä 12 §:n 14. kohdassa edustajiston tehtävistä todetaan: ”14. päättää ylioppilaskunnan tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuu vapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;”
  • Tilintarkastusyhteisö on antanut vuoden 2020 toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä ns. puhtaan kertomuksen.
 10. Opiskelijakeskus
  • Hankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa opiskelijajärjestöjen yhteinen opiskelijakeskusrakennus Otaniemen kampukselle Espooseen opiskelijajärjestöjen pitkäaikaiseen käyttöön siten, että hanke valmistuisi viimeistään vuoden 2024 aikana. Opiskelijakeskuksen on tarkoitus olla opiskelijoiden kohtaamis- ja oleskelupaikka. Opiskelijakeskuksessa on opiskelijatoimintaa ja tätä tukevaa liike- ja juhlatoimintaa, sekä opiskelijoiden harjoittamaa ravintolatoimintaa. Opiskelijoille suunnatun toiminnan ja suunnattujen palveluiden tulee olla Opiskelijakeskuksen tärkein tavoite, niin kauan kun sen osapuolet eivät yksimielisesti päätä tämän muuttamisesta.
  • Hankkeeseen sitoutuessaan osapuolet allekirjoittavat hankesopimuksen. Allekirjoittaneet osapuolet sitoutuvat aktiivisesti myötävaikuttamaan ja edistämään hankkeen valmistelua sen toteuttamiseksi sopimuksen mukaisesti. Lisäksi hankesopimuksen yhteydessä laaditaan osakassopimus, maanvuokrasopimus sekä mahdollisia muita sopimuksia. Kyseisten sopimusten tarkka sisältö ei tule olemaan sopimuksen allekirjoituspäivänä tiedossa. Tästä syystä osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan, laatimaan ja tekemään kyseiset sopimukset hyvässä yhteistyössä sopimuksen ehtoja noudatellen parhaansa mukaan hanketta edistääkseen. Kukin opiskelijajärjestö sitoutuu allekirjoittamaan osakassopimuksen ennen kuin ostaa keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeita.
  • Opiskelijakeskus on ylioppilaskunnalle aatteellinen investointi eikä perinteisessä merkityksessä tuottava sijoituskohde. Opiskelijakeskuksen investointipäätös aiheuttaa AYY:n tulevaisuuden toiminnalle ja taloudelle merkittäviä muutoksia, sillä investointi johtaisi nykyisen toiminnan ja jäsenmaksutason puitteissa vuotuiseen alijäämään. Periaatteen tasolla investoinnista syntyvä alijäämä katetaan ensisijaisesti sitoutumalla merkittävästi supistamaan nykyistä toimintaa sekä kasvattamalla tuloja kustannusnousua vastaavasti.
 11. Muut esille tulevat asiat
 12. Kokouksen päättäminen

Kokouskutsu ja virallinen esityslista löytyvät täältä.

Edustajisto

AYY live

AYY:n livestä voit seurata muun muassa edustajiston kokouksia.

Seuraa kokousta!
Kuvapankki_Koulutustilaisuus_1
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu