Vapaaehtoiset

Digitoimikunta (DIGITMK)

DIGITMK on tuore kokoava toimikunta AYY:llä. Siihen kutsutaan automaattisesti yksi henkilö
per erityisasemayhdistys ja siihen rekrytään puheenjohtaja ja n muuta jäsentä. DIGITMKn
toimintaperiaatteet ovat avoimuus, läpinäkyvyys ja mahdollistavuus.
kuvituskuva

DIGITMKn tehtävät ovat IT-asioiden ja osaamisen koordinointi, jakaminen, tukeminen ja
kehittäminen yhdistysten ja AYY:n kesken, edunvalvonta ja konsultointi erityisesti opiskelijoita
koskevien AYY:n ja Aallon IT-uudistusten ja kehityksen suhteen, mahdollisten yhteisprojektien
toteuttaminen ja kehittäminen Aaltolaisille ja digitalisaatioon ja avoimeen koodiin
kannustaminen.

Puheenjohtajat

Puheenjohtajan (ja mahdollisen varapuheenjohtajan) tehtäviä ovat lähinnä kokouksien
organisointi, niiden fasilitointi, osallistumiseen kannustaminen ja DIGITMKn ohjeen
toteuttaminen parhaiden kykyjensä mukaan. Puheenjohtajalta toivotaan myös halua olla mukana
ja tietoinen AYY:n ja Aallon IT-asioissa ja uudistuksissa, jakaa näistä saamansa tiedot
sellaisenaan DIGITMKlle ja markkinoida DIGITMKta. Puheenjohtajalla ei siis ole valtaa,
lähinnä vain vastuuta. Mikäli puheenjohtajaa ei saada rekryttyä, valitaan se DIGITMKn uusien
tai aikaisempien jäsenten keskuudesta.

Muut jäsenet

DIGITMKn toimintaan mukaan halutaan henkilöitä, joita kiinnostaa auttaa ja kehittää
digitalisaatiota, tieto- ja itpalveluita ja -toimintaa ja antaa tukea näiden suhteen AYYn ja
yhdistysten piirissä.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu