Muutokset asumisen aikana

Kaverin kanssa samaan soluun

AYY:n soluasunnossa asuva voi ehdottaa omaan soluasuntoonsa vuokralaiseksi AYY:llä ensivuokralaisena asuvaa henkilöä. Tämä helpottaa kaverusten pääsemistä samaan soluasuntoon asumaan. Muuttavan henkilön ei tarvitse asua samassa asuntoryhmässä kuin ehdottaja, vaan hän voi nykyisellään asua myös esimerkiksi yksiössä tai kaksiossa. Vanhan asunnon kuitenkin tulee jäädä tyhjäksi soluun muuttaessa.
Friends having a coffee over a table.

Kaverin ehdottaminen soluun

Kun haluat ehdottaa kaveria omaan soluasuntoosi, ota sähköpostitse yhteyttä AYY:n asumisen palveluihin, [email protected]. Kirjoita viestiin soluun ehdottamasi henkilön koko nimi ja hänen nykyinen osoitteensa. Kaverin tulee nykyisellään asua AYY:llä päävuokralaisena, ja hänen asuntonsa on vapauduttava seuraavalle hänen muuttaessaan pois.

Hakeminen kaverin soluun

  1. Kun haluat hakea kaverisi kanssa samaan soluasuntoon, sinun on nykyisellään asuttava AYY:llä päävuokralaisena. Lisäksi nykyisen asuntosi on vapauduttava muuttaessasi pois, eli kukaan muu ei voi jäädä asuntoosi asumaan.
  2. Kun kaverisi on ehdottanut sinua soluun, voit tehdä hakemuksen kaverisi soluasunnon huoneisiin. Kaikkia asunnon soluhuoneita ei tarvitse hakea, mutta hakemuksellasi ei saa olla muita asuntoja, kuin valitsemasi huoneet kaverisi soluasunnosta.*

    Asumisneuvojat eivät voi muokata hakemusta puolestasi. Mikäli hakemukseesi on eksynyt muita asuntoja tai huoneita, jotka eivät kuulu kaverisi soluasuntoon, tulee sinun täyttää uusi hakemus. Varmistathan siis, että olet hakenut oikeita soluhuoneita. Mikäli sinulla on aikaisempia hakemuksia, poista kyseisiltä hakemuksilta kaverisi soluasuntoon kuuluvat huoneet.

  3. Lisää hakemukseen liitteeksi vapaamuotoinen selvitys siitä, että kyseessä on kaverin ehdottaminen soluun. Liitteestä tulee käydä ilmi ehdotuksen tehneen kaverisi koko nimi sekä osoite.

*Domo lajittelee asunnot vuokran, ei soluasuntokokonaisuuksien perusteella. Joudut näin ollen todennäköisesti etsimään soluasunnon erikokoisia huoneita useammasta alavalikosta.

Milloin asuntoon voi muuttaa?

Kun soluasunnosta vapautuu huone, tarjotaan se ensisijaisesti ehdotetulle henkilölle. Sähköpostia kannattaa seurata mahdollisen tarjouksen varalta, sillä tarjouksen vanhentumisen jälkeen soluasuntoa tarjotaan seuraavalle henkilölle.
Mikäli kaveria ehdottanut asukas muuttaa pois ennen kuin kaverille ehditään tehdä tarjous, tulee jonkun toisen samassa asunnossa asuvan ehdottaa kyseistä kaveria soluun, tai muuten ehdotus raukeaa.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu