Luovuudelle ja innovaatioille jätettävä tilaa – lukuvuosimaksut eivät ole oikea ratkaisu

Työelämäprofessori Vesa Vihriälän työryhmän talouspoliittisessa raportissa esitetään lukuvuosimaksuja kaikille opiskelijoille yhtenä keinona koronakriisistä selviämiseen. Lukuvuosimaksujen uskotaan myös kannustavan opiskelijoita valmistumaan nopeammin ja siirtymään työelämään.
Kolme opiskelijaa ideoi yhdessä

Tällä hetkellä lukuvuosimaksut koskevat vain EU-ETA-maiden ulkopuolelta saapuvia opiskelijoita. Vuonna 2017 käyttöön otettujen maksujen seurauksena maksuvelvollisten opiskelijoiden suorituspaineet ovat kasvaneet entisestään, eikä suomen kielen opiskeluun tai sosiaalisten verkostojen rakentamiseen jää riittävästi aikaa. Yliopiston AllWell-kyselyn tulosten mukaan (2018, 2019) kansainvälisillä opiskelijoilla on paikallisia opiskelijoita enemmän burnout-kokemuksia ja toisaalta vähemmän vertaistuen ja yhteenkuuluvuuden kokemuksia. Lukuvuosimaksuilla heikennetään koulutuksen tasa-arvoa ja saavutettavuutta. Lukuvuosimaksut eivät ole oikea keino talouden elvyttämiseen, ja ne on suomalaisten opiskelijoiden osalta tyrmännyt myös maan hallitus. Sen sijaan työelämään siirtymisen nopeuttaminen on hallitusohjelmassa.

Kun lukuvuosimaksut lisäävät opiskelijoiden paineita valmistua tavoiteajassa, ei luovuudelle ja innovaatioille jää tilaa. Kukoistavia opiskelijayhteisöjä tai yrittäjyysekosysteemeitä ei synny, jos opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta tehdä muuta kuin opiskella. Järjestötoiminnan ja yrittäjyyden kautta opiskelija voi oppia tärkeitä taitoja, verkostoitua ja rakentaa yhteisöllisyyttä. Siksi opiskelijoilla on oltava aikaa muuhunkin kuin opiskeluun ja mahdollisuus erilaisiin polkuihin. 

Ajatus pitkistä opintoajoista Suomessa on vääristynyt: opintojen läpäisy on Suomessa OECD-maiden keskiarvoa parempaa, ja opintoihin käytetty aika on laskenut vuosi vuodelta. Valmistuneet päätyvät Suomessa erityisen nopeasti korkeakoulutustaan vastaavaan työhön, kun työkokemusta kerrytetään jo ennen tutkinnon valmistumista. Myös vapaaehtoistyössä kertyneellä kokemuksella on merkitystä. Korkeakouluun pääsyn nopeuttaminen toisen asteen jälkeen on perusteltu koulutuspoliittinen haaste, johon paras ratkaisu on lisätä korkeakoulujen rahoitusta ja sen myötä aloituspaikkoja ainakin siihen asti, kunnes ikäluokat pienenevät. Aloituspaikkojen lisääminen ilman rahoitusta tarkoittaisi leikkaamista koulutuksen laadusta.

Työurat alkavat jo opiskeluaikana, sillä Aallon opiskelijoista 62 prosenttia käy lukuvuoden aikana opintojen ohella osa- tai kokopäiväisesti töissä (Opiskelijoiden toimeentuloselvitys 2018). Töitä tehdään toimeentulon, oman kiinnostuksen ja kokemuksen kerryttämisen vuoksi. Elämiseen riittävä opintotuki voisi osaltaan vähentää tarvetta työntekoon opintojen ohessa, mutta tälläkään hallituskaudella ei ole luvattu paikata edeltävän hallituksen tekemiä leikkauksia opintorahaan.

Paras keino mahdollistaa nopea tutkinnon suorittaminen sitä haluaville on resursoida koulutusohjelmien kehittäminen - sujuvamman opiskelun myötä nopeutuvat kaikkien opintoajat. Opetuksen kehittäminen on yksinkertaistettuna sitä, että opiskelijoiden antama palaute analysoidaan, ja sen pohjalta tehdään muutoksia. Jatkuvan työn lisäksi tarvitaan mahdollisuudet tehdä uusia avauksia, joista hyviä esimerkkejä ovat kesälle avattu yliopistojen yhteinen opintotarjonta ja tekniikan alojen FiTech-yhteistyö, joka auttaa niin tutkinto-opiskelijaa kuin osaamistaan täydentävää jatkuvaa oppijaa.

Aallon yhteisö ja keskeinen osa aaltolaisuutta tulisi kärsimään ilman yhdistyksiä ja yrittäjyyttä. Opiskelijaelämää ja uusia innovaatioita ei synny, jos ihmisillä ei ole aikaa lähteä tekemään niitä. Lisäksi yhdistys tai muu vapaaehtoistyö on monelle opiskelijalle tärkeä niin sosiaalisen verkoston kuin kokemuksenkin kannalta. Lukuvuosimaksut eivät jättäisi tilaa luovuudelle ja innovaatioille.
 

Minna Mäkitalo
Vaikuttamisen asiantuntija

Rosa Väisänen
Vaikuttamisen asiantuntija

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lisää tästä aiheesta

Alhaalta päin kohti taivasta otettu kuva Atlantinkadun kohteesta
Ajankohtaista, Blogi Julkaistu:

Mitä jos suorittaminen laittaa elämän mutelle?

Aallon opiskelijoista uupumisriskissä on 20 % (AllWell 2020) ja pienemmässä mittakaavassa jaksamisen kanssa on vaikeuksia vielä usemmalla. AYY:n hallituksen jäsen Tua Videman tulkitsee lukuja niin, että meistä aika moni pyrkii sataprosenttiseen suoritukseen ja yrittää hoitaa lupaamansa hommat oman hyvinvointinsa hinnallakin.
Kuva design-kalenterin 2020-2021 kannesta
Ajankohtaista, Blogi Julkaistu:

Design-kalenteri 2020–2021 tarjoilee ala-astenostalgiaa

AYY:n ja TOKYO ry:n lukuvuosikalenteri vuosimallia 2020–2021 on täällä – valmiina ilahduttamaan ja selkeyttämään opiskelijan arkea. Kalenterigraafikko Mirka Larjomaa kertoo inspiraatiosta suunnittelun taustalla.
Atlantinkatu 7_6
Blogi Julkaistu:

Asumispalveluissa halutaan luoda maailman parasta opiskelijan elämää

Asuminen on AYY:n merkittävimpiä jäsenpalveluja. Blogissa palvelupäällikkö Riitu Nuutinen kirjoittaa AYY:n asumispalveluiden toimintaperiaatteista ja tavoitteista sekä avaa asumisen ajankohtaisia kuulumisia.
Opiskelijat istumassa nurmikolla haalareissa
Blogi Julkaistu:

Jottei poikkeusajoista tulisi uutta normaalia

Kaikkien kriisien ratkaisu edellyttää uusia ongelmanratkaisukeinoja ja sopeutumista uuteen. Haluaisin elää arkea, jossa tavaroiden ostaminen ei olisi enää tapa luoda sosiaalista yhteyttä.