Edustajiston kokous 5/2021

Edustajisto edustaa kaikkia ylioppilaskunnan jäseniä ja käyttää AYY:n ylintä päätösvaltaa.
Picture of the Representative Council voting.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen
 3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen
 5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
 6. Ilmoitusasiat
 7. Toimiston kuulumiset
  • Hallituksen jäsen esittelee toimiston ajankohtaisia kuulumisia edustajistolle.
 8. 2021 toimintasuunnitelman kuulumiset - puolivuotiskatsaus
  • Edustajisto päätti kokouksessaan AYYE 12/2020 ylioppilaskunnalle toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Toimintasuunnitelma on dokumentti, jolla edustajisto ohjaa ylioppilaskunnan toimintaa. Kevätkauden päätteeksi edustajistolle esitellään AYY:n 15:sta toimintasuunnitelmaprojektin status.
 9. Muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin
  • Ylioppilaskunnan toimintaympäristössä ja toiminnassa on tapahtunut viime vuosina muutoksia, joiden myötä ylioppilaskunnan sääntöjä, ohjesääntöjä ja järjestyksiä on tarpeen päivittää. Sääntöihin on jäänyt myös edellisellä päivityskerralla virheellisiä viittauksia sääntökohdista toisiin ja nämä on hyvä korjata päivityksen yhteydessä.
  • Edustajisto kävi aiheesta lähetekeskustelun kokouksessaan 2/2021 (18.3.2021). Tämän keskustelun perusteella on valmisteltu muutoksia sääntöihin. Muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin tulee hyväksyä kahdessa peräkkäisessä edustajiston kokouksessa.
  • Edustajisto hyväksyi säännöt kokouksessaan 4/2021 27.5.2021 ensimmäisen kerran ja nyt sääntöjä esitetään hyväksyttäväksi toisen kerran.
 10. Muutokset ylioppilaskunnan vaalijärjestykseen
  • Edustajistovaaleissa on noudatettu vaalijärjestystä, joka on hyväksytty muutoksin edustajiston kokouksessa 13/2016. Sähköinen vaalitapa on yleistynyt tuon päivityskerran jälkeen ja vaalijärjestykseen olisi hyvä tarkentaa sähköistä vaalitapaa koskevia säädöksiä. Myös keskusvaalilautakuntaa, äänioikeutta sekä vaalikelpoisuutta koskevia säädöksiä on tarpeen tarkentaa, jotta vaalijärjestys antaa vaalien järjestämiseen mahdollisimman selkeät raamit ja on linjassa päivitettyjen ylioppilaskunnan sääntöjen kanssa.
 11. Muutokset edustajiston työjärjestykseen
  • Ylioppilaskunnan toimintaympäristössä ja toiminnassa on tapahtunut viime vuosina muutoksia, joiden myötä ylioppilaskunnan sääntöjä, ohjesääntöjä ja järjestyksiä on tarpeen päivittää.
  • Edustajisto kävi aiheesta lähetekeskustelun kokouksessaan 2/2021 (18.3.2021). Lähetekeskustelun jälkeen työjärjestykseen ei ole tehty merkittäviä muutoksia.
 12. Muutokset hallituksen työjärjestykseen
  • Ylioppilaskunnan toimintaympäristössä ja toiminnassa on tapahtunut viime vuosina muutoksia, joiden myötä ylioppilaskunnan sääntöjä, ohjesääntöjä ja järjestyksiä on tarpeen päivittää.
  • Edustajisto kävi aiheesta lähetekeskustelun kokouksessaan 2/2021 (18.3.2021). Lähetekeskustelun jälkeen työjärjestykseen ei ole tehty merkittäviä muutoksia.
 13. Muutokset hallinto- ja talousohjesääntöön
  • Ylioppilaskunnan toimintaympäristössä ja toiminnassa on tapahtunut viime vuosina muutoksia, joiden myötä ylioppilaskunnan sääntöjä, ohjesääntöjä ja järjestyksiä on tarpeen päivittää.
  • Edustajisto kävi aiheesta lähetekeskustelun kokouksessaan 2/2021 (18.3.2021). Lähetekeskustelun jälkeen hallinto- ja talousohjesääntöön ei ole tehty merkittäviä muutoksia. Hallinto- ja talousohjesääntöön on tarkoitus nyt tehdä muutos toiminnanjohtajan työsuhteen lainmukaistamiseksi. Hallinto- ja talousohjesääntöä on tarkoitus päivittää laajemmin myöhemmin.
 14. Pakollista asevelvollisuutta suorittavien yhdenvertainen kohtelu asumisessa
  • Nykyiset säännökset asumisessa asettavat pakollista varusmiespalvelusta suorittavat epätasa-arvoiseen asemaan verrattuna esimerkiksi äitiyden tai isyyden suhteen asumisajan kulumisessa ja asunnon käytössä. Tämä epäkohta tulee korjata mahdollisimman pian, jotta AYY ei syrji pakollista asevelvollisuutta suorittavia henkilöitä.
 15. Luovuttavat kohteet
  • Kiinteistöpolitiikan mukaan AYY voi luopua sellaisesta osittain tai kokonaan omistamastaan asuinkiinteistöstä tai huoneistosta, joka ei vastaa AYY:n asuntokannalle asumisen linjapaperissa esitettyjä kriteereitä. Muiden aatteellisten kiinteistöjen kuin asuinkiinteistöjen osalta luopuminen on mahdollista silloin, kun niitä ei enää tarvita AYY:n aatteellisten päämäärien toteuttamiseksi. Kun asuntokohde ei enää vastaa asumisen linjapaperissa asetettuja kriteereitä, AYY:n tulee päättää, jatketaanko kohteen omistamista, myydäänkö kohde tai muutetaanko se voittoa tavoittelevaksi.
  • Kiinteistöstä luopuminen on aina AYY:n sääntöjen § 39 mukainen taloudellisesti merkittävä päätös. Kiinteistöstä luopumisen valmistelu voidaan aloittaa hallituksen päätöksellä tilanteessa, jossa asuinkiinteistö ei vastaa asumisen linjapaperissa asuinkiinteistöille asetettuja kriteereitä. Muussa tapauksessa päätöksen valmistelun aloittamisesta tekee edustajisto.
  • AYY myy asuinkiinteistöjä ja muita aatteellisia kiinteistöjä silloin, kun niiden omistaminen ei enää ole AYY:n aatteellisten tavoitteiden kannalta tarpeellista. Siksi AYY pyrkii aina saamaan myymistään kohteista maksimaalisen tuoton. Opiskelija-asuntokohteet myydään tavalla, joka on mahdolliset Aran rajoitukset huomioiden AYY:lle taloudellisesti tuottoisin.
  • AYY on antanut ulkopuolisille neuvonantajille mahdollista välittäjänvalinnan kilpailutusta varten arvioitavaksi seitsemän (7) kiinteistöä. Näistä kuusi (6) on joko vapaita ARA:n luovutusrajoituksista tai ovat vapautumassa rajoituksista kesän 2021 aikana. Kohteissa on maanvuokrasopimuksiin tai kaavaan perustuvia käyttörajoituksia ja myytävät kohteet sijaitsevat vuokratonteilla. Suurimmassa osassa kohteita on ainakin ajoittain alhainen kysyntä jäsenille, joilla on ohjesääntöjen mukainen asumisoikeus ja kohteissa on edessä merkittäviä korjausinvestointeja. Viisi (5) kohdetta sijaitsee linjapaperin mukaisen 40 minuutin matka-ajan ulkopuolella. Osassa kohteita mittavat korjaukset ovat teknisesti välttämättömiä, osassa vain, jos vuokrat halutaan nostaa markkinatasolle ja tarjota kohdetta jatkossa vapailla markkinoilla.
 16. Muut esille tulevat asiat
 17. Kokouksen päättäminen

Kokouskutsu ja virallinen esityslista löytyvät täältä.

Edustajisto

AYY live

AYY:n livestä voit seurata muun muassa edustajiston kokouksia.

Seuraa kokousta!
Kuvapankki_Koulutustilaisuus_1
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu