AYY lakkauttaa yhdistysten verkkosivupalvelut

Verkkosivupalveluilla tarkoitetaan Otax-palvelua, Otax WordPress-palvelua sekä verkkotunnusten ja aliverkkkotunnusten välittämistä.

Tärkeitä tietoja ja päivämääriä

 • Otax-palvelu ajetaan alas 1.12.2023.
 • AYY:n WordPress-palvelu ajetaan alas 1.12.2023
 • AYY ei rekisteröi enää uusia verkkotunnuksia yhdistyksille. Olemassa olevia verkkotunnuksia voi uusia vielä tämän vuoden ajan.
 • AYY:n sähköpostilistapalvelu list.ayy.fi tullaan ajamaan alas myöhemmin vuoden 2024 aikana.
 • Yhdistysten ayy.fi alidomainit poistuvat myös sellaisenaan käytöstä. Alidomainien tilalle tulee uudelleenohjauspalvelu, jonka kautta yhdistykset voivat ohjata käyttäjät vanhasta osoitteesta uuteen.
 • AYY on alustavasti sopinut verkkosivupalveluja tarjoavan Louhi-yrityksen kanssa, että AYY:n piirissä toimivat opiskelijayhdistykset voivat ostaa heidän palvelujaan alennettuun hintaan. Yhdistykset voivat ilmaista kiinnostuksensa Louhen palveluita kohtaan tämän lomakkeen kautta: https://forms.office.com/e/tq9yLvyCiG
 • AYY laatii IT-oppaan yhdistyksille, joka sisältää tarkempaa teknistä opastusta verkkosivujen siirtoon ja tulevaisuudessa myös yleistä opastusta yhdistyksen IT-asioiden hoitamiseen.

Päivitykset

 • 7.11.2023 - Lisätty linkki yhdistysten IT-oppaaseen
 • 15.8.2023 - Lisätty lomake, jonka kautta yhdistykset voivat ilmaista kiinnostuksensa Louhen palveluita kohtaan
 • 22.6.2023 - Sivu luotu

Opas AYY:n verkkopalveluista pois siirtymiseen

https://itguide.ayy.fi

Louhen verkkosivupalveluihin siirtyminen

AYY ja Louhi ovat alustavasti sopineet, että AYY:n piirissä toimivat yhdistykset voivat siirtyä käyttämään heidän palveluitaan alennettuun hintaan. Alennuksen hinta tulee riippumaan siitä, kuinka moni yhdistys osallistuu tarjoukseen, mutta on kuitenkin vähintään 10 % listahinnoista. Yhdistykset voivat ilmaista kiinnostuksensa tarjousta kohtaan tämän lomakkeen kautta: https://forms.office.com/e/tq9yLvyCiG. Myös ne yhdistykset, jotka eivät käyttäneet AYY:n verkkopalveluita aikaisemmin voivat osallistua tarjoukseen.

Mikäli yhdistys ei halua käyttää Louhen palveluita, sen täytyy löytää oma ratkaisu verkkosivujen- ja osoitteiden hallintaan ja siirtää sivustonsa omatoimisesti.

Verkkopalvelujen lakkautus

AYY on vuoden 2022 aikana pyrkinyt selkiyttämään ylioppilaskunnan tarjoamia IT-palveluita sekä IT:n roolia organisaatiossa. AYY:n IT-resurssit ovat vuosien varrella pysyneet samana, mutta ylläpidettävän IT-infrastruktuurin ja palveluiden määrä on kasvanut.

Tämä on johtanut kestämättömään tilanteeseen, jossa työtä on vaikea priorisoida, resurssit ovat riittämättömät nykyisen palvelutason ylläpitämiseen ja tietoturvariskit kasvavat.

Tilanteen ratkaisemiseksi AYY on päättänyt lakkauttaa yhdistyksille tarjottavat IT-palvelut vuosien 2023 ja 2024 aikana ja keskittää IT-resurssit AYY:n ydinpalveluiden- ja tehtävien digitalisoinnin kehittämiseen.

Yhdistysten on tämän seurauksena siirrettävä verkkosivustonsa ja osoitteensa pois AYY:n palveluista ennen kuin ne lakkautetaan 1. joulukuuta 2023. Lisäksi sähköpostilistapalvelu list.ayy.fi tullaan lakkauttamaan myöhemmin vuoden 2024 aikana.

Ymmärrämme, että tilanne on valitettava ja haastava yhdistyksille ja pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa. AYY tukee yhdistyksiä verkkosivujen ylläpidon siirtämisessä ja tulee tarjoamaan ohjeistusta sen tekemiseen.

AYY on sopinut alustavasti verkkosivupalveluja tarjoavan Louhi-yrityksen kanssa, että AYY:n piirissä toimivat yhdistykset voivat ostaa heiltä palveluja alennettuun hintaan. Lisäksi siirtyminen Louhen palveluihin pyritään tekemään mahdollisimman helpoksi. Tästä tullaan tiedottamaan lisää myöhemmin.

AYY tulee myös luomaan yksityiskohtaisemmat ohjeet tietojen siirtämiseen pois verkkosivupalveluista sekä yleisen oppaan tukemaan yhdistysten IT-toimintoja.

Ajankohtaisimmat tiedot palvelujen lakkauttamiseen liittyen löytyvät tältä sivulta.

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Read more news

Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blogi Julkaistu:

Miksi äänestän EU-vaaleissa?

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen varapuheenjohtaja Mantė Žygelytė kirjoitti blogiin siitä, miksi hän aikoo äänestää europarlamenttivaaleissa
happy student holding an EU flag
Ajankohtaista Julkaistu:

EU pähkinänkuoressa

Tärkeimmät asiat Euroopan unionista (EU), jotka jokaisen opiskelijan tulisi tietää.
opiskelijoita haalareissa
Ajankohtaista Julkaistu:

Tervetuloa vastamaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkyselyyn

Tapahtumia, tiloja ja asuntoja. Vaikuttamista, viestintää ja vapaaehtoistoimintaa. Mitä kaikkia ylioppilaskunnan palveluita olet käyttänyt? Entä mitä mieltä olet niistä?
kuvassa AYY:n yhteisö-, ansio- ja kunniamerkkejä kuntanauhoihin kiinnitettynä
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

AYY14-vuosijuhlilla myönnetyt huomionosoitukset

AYY:n 14. vuosijuhlilla 18.5.2024 myönnettiin huomionosoituksia ansioituneille Aalto-yhteisön jäsenille.