Studerandens röst hörs i Aaltos styrelseutnämningskommitté

Arkitekturstudent Suvi Vendelin har som första student fått tillträde till Aalto-universitetets styrelseutnämningskommitté (eng. BNC Board Nomination Committee) som studentmedlem. Hon deltog på sitt första möte i maj 2021 och får fortsätta i kommittén i ett år till.
Suvi Vendelin

Suvi Vendelins uppdrag som studentmedlem är en ny post i Aaltos styrelseutnämningskommitté. Att få en studentmedlem i utnämningskommittén har varit ett intressebevakningsmål för Aalto-universitetets studentkår och funnits i policydokumenten i åratal. Redan nästan lika länge har det diskuterats om hur studentrepresentationen syns i Aaltos styrelses urvalsprocess. Studentmedlemmen har yttranderätt i kommittén men inte rösträtt. 
 
Aalto-universitetets styrelseutnämningskommitté är en grupp representerande instanser som Aaltos högsta beslutsfattandeorgan dvs. Aalto universitetets akademiska kommitté (AAK) valt, bl.a. representanter för Aaltos grundarmedlemmar  och professorer som går igenom intervjuerna för dem som söker till universitetets styrelse. Utnämningskommittén föreslår personer som ska väljas till styrelsen för AAK. Förslaget ska naturligtvis vara så ansvarsfullt och bra som möjligt. 
 
”Som Aaltos utnämningskommittéstudent kan jag påverka diskussionerna om vad som önskas av Aaltos styrelse. Aaltos styrelse kan påverka hela universitetets verksamhet och strategi, större riktlinjer  och mål. Det är viktigt att man förstår studentens vardag, erfarenheter och behov i Aaltos styrelse då stora linjeplaner och strategiska beslut upprättas”, konstaterar Vendelin.      
 
För att garantera kontinuiteten upphör styrelsemedlemmarnas treårsperioder avtrappat, så arbetet är årligt återkommande. Urvalsprocessen tar ett år. Vendelin berättar att uppgifterna i utnämningskommittén även består av mycken egen informationssökning så det är bra att veta mer omfattande hur Aalto-universitetet fungerar och hurdana experter som önskas till styrelsen. 

”Det har varit mycket intressant att få se vad som varit den akademiska kommitténs och Aaltos styrelses önskemål och hur Aalto-universitetet önskas profileras med personval. Intressebevakningens nyfikenhetsfluga har bitit mig”, gläder sig Vendelin. 
 
Andra studenter som är intresserade av att påverka Aalto-universitetets framtid uppmuntrar Vendelin att utmana, ifrågasätta och ställa frågor och modigt berätta om sina önskemål om studierna. Det lönar sig att delta i den egna branschens intressebevakningsmöten och ta kontakt med studieansvariga eller studenter som verkar i föreningarnas styrelser. 
 
”Världen utvecklas så studierna måste också utvecklas. Studenterna har oftast det färskaste perspektivet på den egna branschen och dess utmaningar”. 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

A woman with a christmas tree hat giving advices on the desk to a toy elf
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Vanliga frågor och svar om medlemsservice under julen och årsskiftet

AUS servicebyrå har semester 23.12.–30.12.2022, men telefonservicen är öppen 27.12.-30.12. Nedan hittar du vanliga frågor och svar om medlemsservice och boende under julen och årsskiftet.
Pictured AYY board members 2023 smiling and holding plants
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS styrelse för år 2023 har valts

På sitt möte den 24 november 2022 godkände Aalto-universitetets studentkårs delegation styrelsebildare Ida Parkkinens förslag till styrelsesammansättningen för år 2023. På mötet valdes även viceordförande för den nya delegationen.
kuvassa Antti Regelin nojaa seinään ja hymyilee
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Antti Regelin vald till Finlands studentkårers förbunds styrelse år 2023

Antti Regelin har valts till Finlands studentkårers förbunds styrelse år 2023. Förbundsmötet som ordnades i Esbo i Korpilampi 18-19.11 röstade om styrelsemedlemmarna på lördag kväll.
Nea Baarman hymyilee
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Nea Baarman börjar som AUS chef för påverkan och kommunikation

Nea Baarman har blivit vald till Aalto-universitetets studentkårs nya chef för påverkan och kommunikation.