Studerandens röst hörs i Aaltos styrelseutnämningskommitté

Arkitekturstudent Suvi Vendelin har som första student fått tillträde till Aalto-universitetets styrelseutnämningskommitté (eng. BNC Board Nomination Committee) som studentmedlem. Hon deltog på sitt första möte i maj 2021 och får fortsätta i kommittén i ett år till.
Suvi Vendelin

Suvi Vendelins uppdrag som studentmedlem är en ny post i Aaltos styrelseutnämningskommitté. Att få en studentmedlem i utnämningskommittén har varit ett intressebevakningsmål för Aalto-universitetets studentkår och funnits i policydokumenten i åratal. Redan nästan lika länge har det diskuterats om hur studentrepresentationen syns i Aaltos styrelses urvalsprocess. Studentmedlemmen har yttranderätt i kommittén men inte rösträtt. 
 
Aalto-universitetets styrelseutnämningskommitté är en grupp representerande instanser som Aaltos högsta beslutsfattandeorgan dvs. Aalto universitetets akademiska kommitté (AAK) valt, bl.a. representanter för Aaltos grundarmedlemmar  och professorer som går igenom intervjuerna för dem som söker till universitetets styrelse. Utnämningskommittén föreslår personer som ska väljas till styrelsen för AAK. Förslaget ska naturligtvis vara så ansvarsfullt och bra som möjligt. 
 
”Som Aaltos utnämningskommittéstudent kan jag påverka diskussionerna om vad som önskas av Aaltos styrelse. Aaltos styrelse kan påverka hela universitetets verksamhet och strategi, större riktlinjer  och mål. Det är viktigt att man förstår studentens vardag, erfarenheter och behov i Aaltos styrelse då stora linjeplaner och strategiska beslut upprättas”, konstaterar Vendelin.      
 
För att garantera kontinuiteten upphör styrelsemedlemmarnas treårsperioder avtrappat, så arbetet är årligt återkommande. Urvalsprocessen tar ett år. Vendelin berättar att uppgifterna i utnämningskommittén även består av mycken egen informationssökning så det är bra att veta mer omfattande hur Aalto-universitetet fungerar och hurdana experter som önskas till styrelsen. 

”Det har varit mycket intressant att få se vad som varit den akademiska kommitténs och Aaltos styrelses önskemål och hur Aalto-universitetet önskas profileras med personval. Intressebevakningens nyfikenhetsfluga har bitit mig”, gläder sig Vendelin. 
 
Andra studenter som är intresserade av att påverka Aalto-universitetets framtid uppmuntrar Vendelin att utmana, ifrågasätta och ställa frågor och modigt berätta om sina önskemål om studierna. Det lönar sig att delta i den egna branschens intressebevakningsmöten och ta kontakt med studieansvariga eller studenter som verkar i föreningarnas styrelser. 
 
”Världen utvecklas så studierna måste också utvecklas. Studenterna har oftast det färskaste perspektivet på den egna branschen och dess utmaningar”. 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

AYY:n punatiilinen Miestentien-rakennus ja kylmä bensa-asema. Etualalla maantie ja tienviitat kehä 1:lle, leppävaaraan, keilaniemeen ja munkkiniemeen.
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS har beslutat sälja bostadsobjekt i Helsingfors - samtidigt planläggs mer studentboende i Otnäs

AUS har beslutat sälja bostadsobjekt i Helsingfors. Samtidigt planläggs mer studentboende i Otnäs.
Historiallisessa kuvassa kaksi henkilöä eduskuntatalon portailla pitävät kylttejä, joissa lukee "kehotamme homoseksuaalisuuteen" ja "olen hintti 25 tuntia vuorokaudessa".
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför firas Pride fortfarande?

Till äran av Pridemånaden belyser regnbågsstudentförening GAYY:s styrelse pride-rörelsens historia i denna blogg. Befrämjandet av könsminoriteters och sexuella minoriteters rättigheter och jämlikhet har hittills gått fram längs en en lång och stenig stig. Genom att förstå historien får vi en bättre bild av nuläget och vilka saker som förändrats och vad som ännu behöver förändras. Lyckligtvis blir samhället till en bättre plats men förändringen sker inte av sig själv.
Asukkaan UKK
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AYYkamoista asumista - nytt nyhetsbrev för AUS invånare

Invånarnas nyhetsbrev svarar på önskan, att informera om aktuella boendeärenden per epost, som uppkom i invånarenkäten. Nyhetsbrevet utkommer ungefär fem gånger per år.
Sampo Sainio
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Världens hållbaraste studentliv? 

Enligt AUS strategi strävar studentkåren efter kolneutralitet fram till år 2030 men räcker enbart strävan efter kolneutralitet? Verksamhetens hållbarhet kan inte utvärderas med endast en mätare.