Delegationsval

Kandidater och valförbund

Kandidater och valförbunden i delegationsvalet 2021
Kuvakollaasi AYY:n edustajistovaalien 2021 ehdokkaista

Delegationsvalets kandidatnominering har slutat och vi har 198 fina kandidater till AUS delegation! 45 av dem ska bli valda, och som AUS medlem har du makten! Valkompassen öppnas för röstare 25.10 och röstningen är öppen 28.10-3.11.

Valförbunden

 

Aallon Kokoomus

 

CHEM

CHEMin vaalijuliste

Kylterirengas

 

Luja

Luja är en delegationsgrupp som huvudsakligen består av studenter i Maskiningenjörsgillet och som driver sina studenters förmåner i Aaltouniversitetets studentkår AUS. Ett av Lujas viktigaste mål är att få fler unga studerande att intressera sig för studentkårens ärenden. 

I Luja strävar vi efter att medlemmarna i våra intressentgrupper med så låg tröskel som möjligt skulle kunna  delta i diskussionen om de ärenden som behandlas i delegationen, eftersom specifika ärenden även intresserar och berör dem som inte aktivt deltar i delegationsverksamheten. Mot en starkare studentkår tillsammans. 

Luja vaalijuliste

LUOVA

LUOVA:s mest centrala värdering är en konstruktiv och ett framåtblickande förhållningssätt jämtemot  aaltoiternas mångsidiga studiekultur och universitetsgemenskap. Vi på Luova förenas av ett intresse för den byggda miljön, fastighetsutveckling och markanvändning samt kunnande. Vi anser att studentboendet är AUS viktigaste tjänst, vars utveckling bör satsas på speciellt under de närmsta åren.  

AUS bör bygga så många nya studentbostäder som möjligt på Otnäs campusområde och sträva efter att ge förutsättningar för världens bästa studentliv för en allt större del av sina medlemmar. Som byggherre ska AUS förbinda sig till principerna för hållbart byggande med beaktande av sina fastigheters utsläpp under byggnadernas hela livscykel. LUOVA:s mål är att tillsammans göra Otnäs till världens bästa universitetscampus att bo, leva och studera i. 

Alla är välkomna till det partipolitiskt obundna LUOVA, och särskilt de som är intresserade av campusutveckling. 

LUOVAn vaalijuliste

SCIsma

Valförbundet SCIsma förenar Aalto SCI:s studerande och strävar med sin verksamhet att göra sina studenters röst hörd på ett lättillgängligt sätt.  SCIsma främjar en målinriktad och konstruktiv diskussion i delegationen, också om svåra ämnen. Även om SCIsma traditionsenligt inte idkar gruppdisciplin är vårt tillvägagångssätt ändå att hitta en gemensam linje inom förbundet, som vi i fortsättningen kan driva tillsammans. 

Som högskola koordinerar SCI universitetets internationella kandidatprogram samt mottar en beaktansvärt stor andel internationella studerande. Således stöder SCIsma   integrerandet av internationella studerande  i  sin egen verksamhet och studentgemenskapens övriga verksamhet med syfte att skapa likvärdiga förutsättningar för dem att såväl delta  i verksamheten i framtiden som utveckla den. 

Åsikter kan bildas på många grunder men framförallt är SCIsma lik sina medlemmar. 

SCIsma vaalijuliste

Vihreämpi Aalto

Vihreämpi Aalto vaalijuliste

Voltti

 

Voltti vaalijuliste

Våga

 

Vågan vaalijuliste
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat