Asuminen

Asukkaan UKK

Asukkaan UKK

Avaimet

Mikä on emännän avain?

Joihinkin asuntoihin kuuluu emännän avain, jolla pääsee kiinteistön yhteisiin tiloihin, kuten pyykkitupaan tai varastotiloihin. Emännän avaimella ei pääse kulkemaan asuntoon.

 

Lukitsin itseni ulos asunnostani. Kuka voi tulla avaamaan oven asuntooni?

Huoltoyhtiöt avaavat oven asukkaille, mutta oven avauksesta veloitetaan kunkin huoltoyhtiön palveluhinnaston mukainen veloitus. Jos AYY:n palvelutoimisto on auki, voit käydä kysymässä toimistolta avainta lainaan.

 

Olen muuttamassa pois kaveri-/perheasunnosta. Mitä teen omalle avaimelleni?

Säännöt ovat samat kuin muissakin poismuutoissa. Lähtevän asukkaan tulee tehdä avaintenvaihto uuden tai asuntoon jäävän asukkaan kanssa. Tällöin avaintenvaihtosopimuksella todistetaan, että asunnon vuokralaisilla on uuden sopimuksen alkaessa sama määrä avaimia kuin edellisessä vuokrasopimuksessa, johon lähtevä asukas on kuulunut.

 

Asumisoikeus

Olen ollut vaihdossa, mutta tätä ei ole huomioitu asumisoikeusajassani. Miten saan hyvitystä asumisoikeuteeni?

Opiskelijoiden täytyy itse pyytää asumisoikeuteensa hyvitystä vaihdon ym. perusteella, sillä AYY ei saa tietoa opiskelijoiden vaihto-opinnoista muualta. Toimita siis hyvitystä varten asumisen palveluihin todistus vaihdostasi. Todistuksen tulee olla englannin- tai suomenkielinen, ja siitä tulisi ilmetä vaihdon alkamis- ja loppumispäivämäärät, jotta asumisoikeusaikaa osataan hyvittää sinulle oikea määrä.

 

Asun AYY:n asunnossa ja asumisoikeuteni loppuu parin kuukauden päästä. Olen kuitenkin valmistumassa pian ja muutan sen jälkeen muualle. Voiko asumisoikeuttani mitenkään pidentää?

Jos asukkaan vuokrasopimus on irtisanottu, mutta hän tarvitsisi asunnon vielä väliaikaisesti ennen muualle siirtymistä, voi hän pyytää muuttopäivän lykkäystä asuntotoimikunnalta. Perusteluna lykkäämiselle tulee olla se, että asukas joutuu todistettavasti hankkimaan uuden asunnon kohtuuttoman lyhyeksi ajaksi esimerkiksi muualle muuttamisen tai oman asunnon valmistumisen vuoksi, tai että asukkaalla on esitettävänään muita erittäin painavia syitä muuttopäivän lykkäämiselle. Muuttopäivää voidaan lykätä korkeintaan yhdellä vuodella. Opintojen pitkittyminen ei riitä itsessään syyksi muuttopäivän lykkäykselle.

 

Onko AYY:llä opintopisterajoja asumiselle? Täytyykö asukkaiden opiskella jokin tietty määrä vuosittain säilyttääkseen asumisoikeutensa?

Asumisen ohjesäännön mukaan AYY:n asunnoissa asuvien on suoritettava vuosittain 18 opintopistettä Aalto-yliopistossa säilyttääkseen asumisoikeutensa. Painavista syistä pisterajasta voidaan kuitenkin joustaa. Päätöksen asiasta tekee AYY:n asuntotoimikunta. Jos sinulla on vaikeuksia saada 18 opintopistettä suoritettua, tee hakemus asuntotoimikunnalle.

 

Aion ilmoittautua poissaolevaksi, sillä suoritan seuraavan lukukauden ajan opintoja Helsingin yliopistossa. Voinko kuitenkin jatkaa asumista AYY:n asunnossa?

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, et valitettavasti voi jatkaa asumista asunnossasi. Vain lakisääteisistä syistä poissaolevaksi ilmoittautuneet voivat pitää AYY:n asunnon myös poissaolonsa aikana. Huomioi myös, että AYY:n asunnossa asuminen edellyttää 18 opintopisteen suorittamista Aalto-yliopistossa vuosittain eli sinun on suoritettava myös Aalto-yliopistossa lukuvuoden aikana 18 opintopistettä. Yksi mahdollisuus on hyväksilukea toisessa yliopistossa tehtyjä opintoja osaksi Aalto-yliopiston tutkintoa, mutta tällöinkin sinun tulee ilmoittautua läsnäolevaksi myös Aalto-yliopistoon.

 

Ali- ja jälleenvuokraus

Voinko olla ali- tai jälleenvuokralaisena AYY:n asunnossa, jos asumisoikeusaikani on päättynyt?

AYY:n asunnoissa jälleenvuokralaisena voi olla kuka tahansa riippumatta AYY:n jäsenyydestä tai asumisoikeudesta. Alivuokraaminen ei edellytä asumisoikeutta tai AYY:n jäsenyyttä.

 

Olen jälleenvuokraamassa asuntoani. Maksaako jälleenvuokralainen vuokran suoran AYY:lle vai minulle?

Vuokravastuu AYY:lle säilyy aina asunnon ensivuokralaisella eikä siirry jälleenvuokralaiselle. Siksi suosittelemme maksujärjestelyä, jossa jälleenvuokralainen maksaa vuokran sinulle, ja sinä puolestasi AYY:lle. Näin voit valvoa, ettei maksuja jää rästiin ja pääset puuttumaan ongelmiin ajoissa. Sama koskee myös alivuokrausta.

 

Voiko AYY etsiä asuntooni jälleenvuokralaisen?

Ei voi. Jälleenvuokralaisen etsiminen on aina asunnon ensivuokralaisen vastuulla. Jälleenvuokralaisen valinta kannattaa tehdä huolella mahdollisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi.

 

Voiko AYY auttaa ali- tai jälleenvuokralaisesta johtuvissa ongelmissa?

Edelleenvuokraus on aina asunnon ensivuokralaisen ja edelleenvuokralaisen välinen vuokrasuhde. AYY ei ole osapuolena edelleenvuokrauksessa. Näin ollen vastuu edelleenvuokrauksesta on asunnon ensivuokralaisella, minkä lisäksi ensivuokralainen ei vapaudu edelleenvuokrauksen vuoksi velvoitteistaan vuokranantajalle eli AYY:lle. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vuokranmaksuvelvollisuus AYY:lle säilyy ensivuokralaisella, samoin kuin vastuu asunnon kunnosta. Jos edelleenvuokralainen toiminnallaan luo perusteet varoituksen antamiseen, osoitetaan varoitus asunnon ensivuokralaiselle, joka voi puolestaan itse antaa varoituksen edelleenvuokralaiselle.

AYY:n asuntotoimisto voi tarjota neuvoja ja apua edelleenvuokraukseen liittyvissä ongelmissa. Tärkeintä on kuitenkin ongelmien ennaltaehkäisy lähtien edelleenvuokralaisen huolellisesta valinnasta. Edelleenvuokrauksessa asunnon ensivuokralainen ottaa vuokranantajan aseman edelleenvuokralaiseen nähden, joten asetelmaan on syytä perehtyä. AYY:n omien edelleenvuokrausehtojen lisäksi voi tutustua esimerkiksi Suomen vuokranantajien sivuihin, Vuokraturvan asunnon vuokrauksen käsikirjaan ja hyvään vuokratapaan.

 

Vuokra ja vuokrasopimus

Palkkapäiväni on kuun 15. päivä, voinko maksaa vuokrani vasta silloin?

Vuokranmaksun eräpäivä on neuvoteltavissa. Olethan yhteydessä AYY:n asumisen palveluihin.

 

Minulla on vaikeuksia maksaa vuokraa. Mitä teen?

Maksuvaikeuksissa kannattaa aina olla rohkeasti yhteydessä AYY:n suuntaan. Tilanteeseen voidaan laatia maksusuunnitelma, jolloin voidaan välttyä ongelmilta, kuten perinnältä, maksuhäiriömerkinnältä ja pahimmillaan häädöltä. Olethan tällaisessa tilanteessa yhteydessä AYY:n asumisen palveluihin.

 

Mistä tiedän, että nouseeko vuokrani?

Vuokrankorotukset astuvat vuosittain voimaan 1.3., mutta korotuksia ei tehdä joka vuonna eikä kaikkiin kiinteistöihin. Korotuksista ilmoitetaan edellisen vuoden joulukuussa Domon kautta, ja korotusilmoituksen voi käydä kuittaamassa hyväksytyksi Domossa. Jos vuokra ei nouse, ei asiasta ilmoiteta erikseen.

 

Sain toiselta vuokranantajalta uuden asunnon ja asunto pitäisi ottaa vastaan jo ensi kuussa. Voinko irtisanoa AYY:n asuntoni ilman irtisanomisaikaa, koska kyllähän AYY:n asuntoihin on aina jonoa?

Valitettavasti tämä ei ole mahdollista. AYY:n on pidettävä kiinni vuokrasopimuksiin kirjatusta kuukauden irtisanomisajasta. Kuukauden irtisanomisaika perustuu asuinhuoneen vuokralakiin (AHVL) ja se on käytännössä lyhyin aika, jonka puitteissa AYY voi varmistaa, että asunnon vuokraaminen seuraavalle opiskelijalle onnistuu ilman tyhjäkäyntiä. Tyhjäkäynnit aiheuttavat vuokratappioita, jotka taas nostavat suoraan AYY:n kaikkien muiden vuokralaisten vuokria. Muita AYY:n vuokralaisia ei voi laittaa kantamaan tätä joustamisesta aiheutuvaa riskiä. Tasapuolisen kohtelun nimissä kuukauden irtisanomisajasta on siis pidettävä kiinni, vaikka se yksittäisen opiskelijan kohdalla voi tuntua kohtuuttomalta.

 

Domo lähettää minulle päivittäin sähköpostiviestillä muistutuksen irtisanomisilmoituksen kuittaamisesta, mutta en vielä tiedä, milloin haluan muuttaa pois asunnosta. Voinko vielä muuttaa sopimuksen päättymispäivää, jos kuittaan irtisanomisen?

Asuinhuoneenvuokralaki vaatii vuokranantajaa keräämään irtisanomisilmoituksiin kuittauksen vuokralaiselta, mutta kuittaaminen ei kuitenkaan poissulje vuokralaisen mahdollisuutta irtisanoa sopimus aiemmalle ajankohdalle. Kuittaa siis irtisanomisilmoitus ajallaan vastaanotetuksi, vaikket olisi vielä varma haluatko asua asunnossa irtisanomisilmoituksen mukaiseen päättymispäivään saakka.

 

Meillä on yhteinen vuokrasopimus kaverini kanssa, ja työssäkäyvän kämppikseni tulot vaikuttavat omaan asumistukeeni. Voimmeko saada erilliset vuokrasopimukset, jotta saisin täydet asumistuet?

Valitettavasti ette. Kaksioihin ja isompiin asuntoihin tehdään perhe- ja kaverisopimuksia, ja oman asumisen ohjesääntömme mukaisesti kaveri- ja perhesopimuksissa tulee olla vähintään kaksi ensivuokralaista.
Enemmän yleisestä asumistuesta sekä erillisistä sopimuksista voit lukea täältä.

 

Voiko vuokrassopimukseni viimeinen päivä olla jokin muu kuin kuukauden viimeinen päivä?

Valitettavasti ei. Vuokralainen voi toki muuttaa asunnosta pois jo ennen virallista poismuuttopäivää (vuokrasopimuksen päättymispäivää seuraava kuukauden ensimmäinen arkipäivä), mutta vuokranmaksuvelvollisuus säilyy sopimuksen päättymiseen saakka.

 

Asunnon vaihtaminen

Sain AYY:ltä asunnon, mutta haluaisin mieluummin asunnon korkeammalta rakennuksesta. Miten voin vaihtaa asuntoani?

AYY:llä tarjotaan mahdollisuus hakea sisäistä siirtoa saman asuntoryhmän sisällä, eli siirtoa saman asuntoalueen toiseen saman asuntotyypin asuntoon. Laita hakemus Domossa normaalisti ja kohdista hakemus haluamiisi asuntoihin. Järjestelmä tunnistaa sisäisen siirron hakemukset ja pisteyttää ne automaattisesti viidellä lisäpisteellä. Huomioithan, että siirron saamisessa voi kestää jonkin aikaa, jos sopivia asuntoja ei vapaudu.

 

Epäilen, että saan oireita asuntoni sisäilmasta. Mitä voin tehdä?

Ota välittömästi yhteys AYY:n kiinteistötoimeen ja asumisen palveluihin. AYY tilaa asuntoon asiantuntijan tutkimaan asunnon.

 

Naapurini meluavat usein ja harkitsen sen vuoksi muualle muuttamista. Mitä voin tehdä?

Naapureiden häiritsevää käyttäytymistä ei tarvitse kestää vaan siihen voidaan puuttua. Jos naapurisi meluavat, olisi hyvä pitää kirjaa, milloin melua tapahtuu ja millaista melu on. Kannattaa kysellä myös muilta naapureilta, häiritseekö melu heitä ja pyytää heitä kirjaamaan ylös tilanteet, jolloin melua on. Kun useampi asukas raportoi vuokranantajalle melusta, on vuokranantajan helpompi puuttua tilanteeseen. Joka tapauksessa tilanteesta kannattaa olla yhteydessä myös asumisen palveluihin, jolloin ratkaisuvaihtoehtoja voidaan käydä läpi yhdessä.

 

Asukas_Atlantinkatu

Asumisen ABC

Täältä löydät ohjeita sauna- ja pyykkivuorojen varaamiseen ja parkkipaikkoihin liittyen, sekä vinkkejä oman kodin kunnosta huolehtimiseen.

Asuminen
Otakaari 20

Muuttajan UKK

Askarruttaako jokin muuttoon liittyvä asia? Tälle sivulle on koottu yleisimpiä muuttamista koskevia kysymyksiä.

Muuttajalle
Uusi asukas

Kysy asumisesta

Mietityttääkö joku asia asumiseen tai AYY:n asuntoihin liittyen?

Asuminen
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu