Edustajistovaalit

Vaaliliitot ja ehdokkaat

Edustajistovaaleissa mukana olevat vaaliliitot ja ehdokaslistan löydät alta.

CHEM-vaaliliitto

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun Kemistikilta, Puunjalostajakilta, Prosessiteekkarit ja Vuorimieskilta muodostavat yhteisen vaaliliiton AYY:n edustajistovaaleissa 2019. Tälläkin kertaa tutut kasvomme löytyvät nimen CHEM-vaaliliitto alta. Aiemmin nimemme tunnettiin Prosessiteekkarit-vaaliliittona, jota ennen se kulki nimellä ProTeekkarit. Nykyinen nimi toimii siis yhdistävänä tekijänä koko kemian tekniikan korkeakoulumme opiskelijoille, joita vaaliliitto pääasiassa edustaa. Yhdistämällä koko korkeakoulun opiskelijat samaan edustajistoryhmään, voimme saada vahvemmin äänemme kuulumaan koko ylioppilaskuntaa koskevissa päätöksissä. Lisäksi CHEM-vaaliliitto kuuluu Jämerä Rattaan vaalirenkaaseen. Vaaliliitollamme on pitkät perinteet niin TKY:n kuin AYY:n historiassa. CHEM-vaaliliiton ehdokkaaksi voi asettautua 2.10.2019 klo 12:00 mennessä. Lisätietoa CHEM:n edustajistoryhmästä saa vaaliliiton facebook-sivulta osoitteesta https://www.facebook.com/CHEMedari/

Kylterirengas

Kylterirengas on kauppatieteilijöitä kokoava edustajistoryhmä, jonka tavoitteena on rakentaa jäsenistönsä tarpeita palvelevaa ylioppilaskuntaa. Ylioppilaskuntamme tärkeimpänä tehtävänä on edustaa monipuolisesti koko jäsenistöä heidän kielestään, taustastaan tai opiskelupaikkakunnastaan riippumatta. Yliopistomme on ainutlaatuinen sekoitus erilaisia ihmisiä erilaisista maista ja erilaisilta opintoaloilta. Siksi ylioppilaskuntamme tulee ymmärtää eri alakulttuurien väliset erot käytäntöjen ja rakenteiden osalta, sekä sallia erilaiset alakulttuurit osaksi Aalto-yhteisöä.

Jokaisen jäsenen tulee voida tuntea itsensä osaksi yhteisöä. Ylioppilaskuntamme on oltava paikka, jossa jokainen jäsen viihtyy. Asuminen on ylioppilaskuntamme tärkein palvelu, mutta meidän on huomioitava myös asuntojen ulkopuolelle jäävät jäsenet. Samalla on huolehdittava kestävästä ja läpinäkyvästä taloudenpidosta, jotta kykenemme tarjoamaan palveluja myös tuleville sukupolville.

Eri alojen opiskelijoille on mahdollistettava kohtaamisia myös koulun tilojen ulkopuolella. Haluamme, että ylioppilaskuntamme tarjoaa avoimia tiloja, sekä omille vapaaehtoisilleen, että myös muille jäsenilleen. 

Luja

Luja on pääasiassa Koneinsinöörikillan parissa toimivista opiskelijoista koostuva edustajistoryhmä, joka ajaa opiskelijoidensa etua Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa AYY:ssä. Lujan yhtenä tärkeänä tavoitteena on saada lisää nuoria opiskelijoita kiinnostumaan ylioppilaskunnan asioista.

Lujassa pyritään siihen, että sidosryhmämme jäsenet voisivat osallistua kanssamme keskusteluihin edustajistossa käsiteltävistä asioista mahdollisimman matalalla kynnyksellä, sillä yksittäiset asiat kiinnostavat ja koskettavat myös niitä, jotka eivät ole aktiivisesti mukana edustajiston toiminnassa. Lujempaa ylioppilaskuntaa yhdessä.

Luova

LUOVAn keskeinen arvo on rakentava ja eteenpäin katsova suhtautuminen monipuoliseen aaltolaiseen opiskelijakulttuuriin ja yliopistoyhteisöön. Meitä luovalaisia yhdistää rakennetun ympäristön, kiinteistökehityksen ja maankäytön suunnittelun kiinnostus ja osaaminen. Näemme opiskelija-asumisen AYY:n tärkeimpänä palveluna, jonka kehittämiseen tulee erityisesti lähivuosina panostaa. 

AYY:n tulee rakentaa Otaniemen kampusalueelle mahdollisimman paljon uutta opiskelija-asumista, ja pyrkiä tarjoamaan edellytykset maailman parhaalle opiskelijan elämälle nykyistä suuremmalle osalle jäsenistään. Rakennuttajana AYY:n tulee sitoutua kestävän rakentamisen periaatteisiin huomioiden rakennustensa päästöt niiden koko elinkaaren ajalta. LUOVAn tavoitteena on tehdä Otaniemestä yhdessä maailman paras yliopistokampus asua, elää ja opiskella.

Puoluepoliittisesti sitoutumattomaan LUOVAan ovat tervetulleita kaikki, varsinkin kampuskehityksestä kiinnostuneet.

Pro Arte

Pro Arte on ARTSilainen ja artsilaisten vaaliliitto, joka edustaa ja tuo ARTSilaista näkökulmaa ylioppilaskunnan edustajistoon.

AYYn edustajiston kokouksia pääset aina seuraamaan livenä tästä linkistä: http://ayy.fi/live/

Saat meihin yhteyden täällä fb tai mailitse: [email protected] 

SCIsma

Vaaliliitto SCIsma yhdistää Aalto SCI:n opiskelijoita ja pyrkii toiminnassaan tuomaan esiin kaikkien edustamiensa opiskelijoiden äänen helposti lähestyttävällä tavalla. Edustajistossa SCIsma edistää tavoitepohjaista ja rakentavaa keskustelua hankalistakin aiheista. Vaikka SCIsma ei perinteisesti harrastakkaan ryhmäkuria, on toimintatapanamme silti ensin löytää yhtenäinen linja liiton sisällä, jota voidaan jatkossa ajaa yhdessä eteenpäin.

Korkeakouluna SCI koordinoi yliopiston kansainvälisiä kandidaattiohjelmia sekä vastaanottaa huomattavan määrän kansainvälisiä opiskelijoita. SCIsma on täten osaltaan tukemassa näiden kansainvälisten opiskelijoiden integroimista mukaan sekä omaansa että muun opiskelijayhteisön toimintaan, tavoitteena luoda heille yhdenvertaiset mahdollisuudet sekä toimintaan osallistumiseen että sen kehittämiseen tulevaisuudessa.

Mielipiteitä voi rakentaa monelle kannalle, mutta ennen kaikkea SCisma on jäsentensä näköinen.

Vapaus Valita

Vapaus Valita – Freedom to Choose on poikkitieteellinen ryhmä samanhenkisiä opiskelijoita, jotka ovat ehdolla AYY:n edustajistoon. Kaikki listan ehdokkaat sitoutuvat kansainvälisyyden, vastuullisuuden ja demokratian arvoihin. 

Toivotamme tervetulleeksi ehdokkaat kaikista taustoista, opintotaustasta tai äidinkielestä riippumatta. Pääasiallinen työkielemme on englanti. 

Uskomme, että tulevan edustajistokauden aikana AYY:n tulisi keskittyä erityisesti Aallon opiskelijayhteisön käyttämiin ja arvostamiin toimintoihin sen sijaan, että rahaa suunnattaisiin palveluihin, joita kukaan ei käytä.

Vihreämpi Aalto

Vihreämpi Aalto torjuu ilmastonmuutosta ja edistää yhdenvertaisuutta AYY:ssä ja Aallossa. Vihreämmän Aallon ehdokkaaksi voivat lähteä opintosuunnasta riippumatta kaikki AYY:n jäsenet, jotka ovat samaa mieltä vaaliohjelmamme linjoista.

Suurin osa AYY:n päästöistä syntyy opiskelija-asuntojen rakentamisesta. Vihreämpi Aalto haluaa, että rakennusten rakennus- ja elinkaari päästöt minimoidaan. Lisäksi AYY:n tulee vaatia kasvisruuan lisäämistä kampuksella sekä painostaa yliopistoa vähentämään omia päästöjään. Planeetan asettamat rajat tulee huomioida myös opetuksessa, sillä nykyinen järjestelmämme ei ole kestävällä pohjalla. Lisäksi opetusta tulee kehittää vastaamaan nykyajan haasteisiin.

AYY:n tulee tukea yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassa. Häirintäyhdyshenkilöitä tulee olla ainejärjestöissä ja toiminnan tulee olla kaikille saavutettavaa. AYY:n tulee pyrkiä avoimuuteen toiminnassa ja purkaa syrjiviä rakenteita.

Tutustu toimintaamme Facebook-sivuillammme: https://www.facebook.com/VihreampiAalto/ tai ota yhteyttä vaalipäällikköömme Aleksanteri Paakkinen (@vihreampiaalto) [email protected]

Voltti

Voltti on perinteinen Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikillan, Automaatio- ja systeemitekniikan killan ja Inkubion edustajistoryhmä ja vaaliliitto. Voltti on osa Teekkarien vaalirengasta, Jämerää Ratasta. Voltille tärkeää on toimiva Aalto-yhteisö, joka muodostuu kaikkien alojen opiskelijoista. Tärkeä osa tätä on teekkarius, jonka tulee näkyä ja kuulua AYY:n piirissä.

Voltin tavoitteena on saada Voltin äänestäjien ja siihen liittyvien ainejärjestöjen ääni kuuluviin ylioppilaskunnassa. Voltti kuulee ja huomioi päätöksenteossaan ja valmistelussaan äänestäjiensä ja ainejärjestöjensä äänen, sinun äänesi.

Edustajistossa pääsee vaikuttamaan koko yhteisöä koskeviin asioihin ja siinä toimiminen on konkreettinen tapa saada uusia näkökulmia ylioppilaskuntaan ja vaikuttaa Aalto-yhteisöön. Toiminta edustajistossa on kiinnostavaa ja palkitsevaa ja uudet jäsenet autetaan hyvin alkuun, joten mukaan kannattaa ehdottomasti tulla!

Lisää Voltista voit lukea osoitteesta https://voltti.ayy.fi!

Våga

Våga (aiemmin Polytekarna) on edustajistoryhmä koostuen enimmäkseen ruotsinkielisistä edustajista, jotka edistävät aiheita jotka koskevat kaikkia Aallon opiskelijoita - Våga ei ole sidottu mihinkään koulutusohjelmaan. Vågalla on päämääränä ylioppilaskunta joka heijastaa omia jäseniään, jossa jäsenten kokemukset opiskelijaelämässä eivät ole riippuvaisia heidän opintosuuntauksesta tai kielestä.

Edustajistovaalissa Våga on ensimmäistä kertaa vaaliliitossa ProArten kanssa, jossa yhteisenä määräpäänä on inklusiivisempi Aalto.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu