Edustajistovaalit

Vaaliliitot ja ehdokkaat

Vuoden 2021 edustajistovaalien vaaliliitot ja ehdokkaat
Kuvakollaasi AYY:n edustajistovaalien 2021 ehdokkaista

Ehdokasasettelu on päättynyt, ja meillä on 198 hienoa ehdokasta AYY:n edustajistoon! Heistä 45 valitaan, ja AYY:n jäsenenä valta on sinulla! Vaalikone aukeaa äänestäjille 25.10., ja äänestys on auki 28.10.–3.11.

Vaaliliitot

 

Aallon Kokoomus

Aallon Kokoomus on poikkitieteellinen ryhmä kokoomushenkisiä opiskelijoita, jotka ovat ehdolla AYY:n edustajistoon.

Mielestämme AYY:n tulee keskittyä ydintoimintoihinsa ja tuottaa sellaisia palveluita, jotka hyödyttävät mahdollisimman monia ylioppilaskunnan jäseniä. Opiskelijoiden rahoja tulee käyttää vastuullisesti, eikä niillä ole tarkoitus pelastaa maailmaa. Pidetään ylioppilaskunta opiskelijoiden asialla.

Aallon Kokoomuksen ehdokkaat

CHEM

CHEM on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoista koostuva ja heidän asioita ajava vaaliliitto AYY:n edustajistovaaleissa 2021. Vaaliliitollemme tärkeinä asioina on tuoda esiin pienen korkeakoulumme ääni ylioppilaskuntaa koskevissa päätöksissä ja ajaa opiskelijoidemme etua ylioppilaskunnan piirissä. Toiminnallamme pyrimme myös herättämään opiskelijoidemme kiinnostusta edustajistotoimintaa kohtaan sekä toimimaan matalan kynnyksen tahona kaikissa edustajistoon liittyvissä asioissa. Edustajistovaaleissa 2021 CHEM-vaaliliitto on osana Jämerä ratas -vaalirengasta.

Lisätietoja CHEM:stä ja meidän toiminnasta löytyy vaaliliiton FB-sivulta ja Instagramista.

CHEMin vaalijuliste

Kylterirengas

Kylterirengas on vaaliliitto, joka edustaa kauppatieteiden opiskelijoita Aalto-yhteisössä. Tulemme erilaisista taustoista, mutta meillä on yhteinen intohimo opiskelijayhteisöä kohtaan.

Tavoitteenamme on tuoda kauppatieteiden opiskelijoiden näkökulmaa koko Aalto-yhteisöä koskettaviin asioihin, kuten kampukseen, asumiseen ja ylioppilaskunnan tarjoamaan opiskelijatoimintaan. Haluamme, että AYY:n palvelut ja toiminta ovat helposti kaikkien jäsenten saatavilla ja että AYY:n resursseja käytetään kestävällä tavalla.

Monet kauppatieteen opiskelijat ovat aktiivisia Aalto-yhteisössä, ja tuomme myös esille miten opiskelijatoimintaa tulisi tukea ja millaisia vapaaehtoispestejä AYY tarjoaa.

Voit lukea lisää vaaleista osoitteessa ky.fi/elections ja tutustua ehdokkaisiimme paremmin osoitteessa ky.fi/candidates.

Kylterirengas ehdokkaat

Luja

Luja on pääasiassa Koneinsinöörikillan parissa toimivista opiskelijoista koostuva edustajistoryhmä, joka ajaa opiskelijoidensa etua Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa AYY:ssä. Lujan yhtenä tärkeänä tavoitteena on saada lisää nuoria opiskelijoita kiinnostumaan ylioppilaskunnan asioista.

Lujassa pyritään siihen, että sidosryhmämme jäsenet voisivat osallistua kanssamme keskusteluihin edustajistossa käsiteltävistä asioista mahdollisimman matalalla kynnyksellä, sillä yksittäiset asiat kiinnostavat ja koskettavat myös niitä, jotka eivät ole aktiivisesti mukana edustajiston toiminnassa. Lujempaa ylioppilaskuntaa yhdessä.

Luja vaalijuliste

LUOVA

LUOVAn keskeinen arvo on rakentava ja eteenpäin katsova suhtautuminen monipuoliseen aaltolaiseen opiskelijakulttuuriin ja yliopistoyhteisöön. Meitä luovalaisia yhdistää rakennetun ympäristön, kiinteistökehityksen ja maankäytön suunnittelun kiinnostus ja osaaminen. Näemme opiskelija-asumisen AYY:n tärkeimpänä palveluna, jonka kehittämiseen tulee erityisesti lähivuosina panostaa.

AYY:n tulee rakentaa Otaniemen kampusalueelle mahdollisimman paljon uutta opiskelija-asumista, ja pyrkiä tarjoamaan edellytykset maailman parhaalle opiskelijan elämälle nykyistä suuremmalle osalle jäsenistään. Rakennuttajana AYY:n tulee sitoutua kestävän rakentamisen periaatteisiin huomioiden rakennustensa päästöt niiden koko elinkaaren ajalta. LUOVAn tavoitteena on tehdä Otaniemestä yhdessä maailman paras yliopistokampus asua, elää ja opiskella.

Puoluepoliittisesti sitoutumattomaan LUOVAan ovat tervetulleita kaikki, varsinkin kampuskehityksestä kiinnostuneet.

LUOVAn vaalijuliste

SCIsma

Vaaliliitto SCIsma yhdistää Aalto SCI:n opiskelijoita ja pyrkii toiminnassaan tuomaan esiin kaikkien edustamiensa opiskelijoiden äänen helposti lähestyttävällä tavalla. Edustajistossa SCIsma edistää tavoitepohjaista ja rakentavaa keskustelua hankalistakin aiheista. Vaikka SCIsma ei perinteisesti harrastakkaan ryhmäkuria, on toimintatapanamme silti ensin löytää yhtenäinen linja liiton sisällä, jota voidaan jatkossa ajaa yhdessä eteenpäin.

Korkeakouluna SCI koordinoi yliopiston kansainvälisiä kandidaattiohjelmia sekä vastaanottaa huomattavan määrän kansainvälisiä opiskelijoita. SCIsma on täten osaltaan tukemassa näiden kansainvälisten opiskelijoiden integroimista mukaan sekä omaansa että muun opiskelijayhteisön toimintaan, tavoitteena luoda heille yhdenvertaiset mahdollisuudet sekä toimintaan osallistumiseen että sen kehittämiseen tulevaisuudessa.

Mielipiteitä voi rakentaa monelle kannalle, mutta ennen kaikkea SCisma on jäsentensä näköinen.

SCIsma vaalijuliste

Vihreämpi Aalto

Vihreämpi Aalto vaalijuliste

Voltti

Voltti on perinteinen Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikillan, Automaatio- ja systeemitekniikan killan ja Inkubion edustajistoryhmä ja vaaliliitto. Voltti on osa Teekkarien vaalirengasta, Jämerää Ratasta. Voltille tärkeää on toimiva Aalto-yhteisö, joka muodostuu kaikkien alojen opiskelijoista. Tärkeä osa tätä on teekkarius, jonka tulee näkyä ja kuulua AYY:n piirissä.

Voltin tavoitteena on saada Voltin äänestäjien ja siihen liittyvien ainejärjestöjen ääni kuuluviin ylioppilaskunnassa. Voltti kuulee ja huomioi päätöksenteossaan ja valmistelussaan äänestäjiensä ja ainejärjestöjensä äänen, sinun äänesi.

Edustajistossa pääsee vaikuttamaan koko yhteisöä koskeviin asioihin ja siinä toimiminen on konkreettinen tapa saada uusia näkökulmia ylioppilaskuntaan ja vaikuttaa Aalto-yhteisöön.

Lisää Voltista voit lukea osoitteesta https://voltti.ayy.fi!

Voltti vaalijuliste

Våga

Våga (aiemmin Polytekarna) on edustajistoryhmä, joka koostuu enimmäkseen ruotsinkielisistä edustajista, jotka edistävät kaikkia Aallon opiskelijoita koskevia aiheita - Våga ei ole sidottu mihinkään koulutusohjelmaan. Vågalla on päämääränä ylioppilaskunta, joka heijastaa omia jäseniään, ja jossa jäsenten kokemukset opiskelijaelämässä eivät ole riippuvaisia heidän opintosuuntauksesta tai kielestä.

Vågan vaalijuliste
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu