Världens bästa studentliv som styrelsemedlem och i delegationens presidium

Ansökningen till AUS styrelse och delegationens presidium pågår. Ansökningstiden för styrelsebildare och delegationsordförande avslutas den 8 november och för styrelsemedlemmar och delegationens viceordförande den 17 november kl. 12.
Hallituslaisia, alalaidassa teksti, hae hallitukseen

Styrelsen

Styrelsen, som väljs av delegationen, utövar den förvaltande och verkställande makten i studentkåren. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår. Styrelsen sköter studentkårens löpande ärenden och ansvarar för genomförandet av verksamhetsplanen. Styrelsen representerar studentkåren utåt, övervakar studentkårens förvaltning och utövar den allmänna verkställande makten inom stadgarnas och delegationsbeslutens ramar. 

Styrelsen med tio medlemmar leds av ordförande som ansvarar för styrelsens dagliga verksamhet. Styrelsen konstituerar sig på sitt första möte i januari. Ungefär hälften av arbetstiden går åt till gemensamt styrelsearbete, och varje styrelsemedlem ansvarar för något eller några ämnesområden. Du kan se härifrån, hur ansvarsområdena fördelats i styrelserna för tidigare år.

Som styrelsemedlem blir du en del av AUS kontor och arbetsgemenskap. Du kan tänka att styrelsearbetet motsvarar ett heltidsjobb. Det lönar sig alltså inte att planera in studier eller annat arbete.

Ansökningarna hittas du här.

Delegationen

Delegationen är AUS högsta beslutande organ. Man kan alltså tänka att delegationen är lite som AUS riksdag. Delegationens 45 medlemmar väljs genom val som ordnas vartannat år. Det här året är det valår och nya delegationsmedlemmar kan röstas in 28.10-6.11.2019. 

Orförande ansvarar för delgationens allmänna verksamhet, såsom mötesförberedelser och mötesledning. Viceordförandenas roller utformas alltid enligt funktionärerna för varje år. Under det här året har Noora Tanska varit delegationens 1. viceordförande och speciellt ansvarat för gruppordförandemötena som ordnas under delegationsmötesveckan. Så här beskriver hon sitt uppdrag:

”Det bästa med viceordförandeskapet har varit att de färdiga ramarna varit ganska glesa så man har flexibelt kunnat utveckla delegationens verksamhet enligt egna intresseområden tillsammans med presidiet.

Utanför mötena har vi under det här året bland annat utvecklat delegationens principer för informationsförmedling, arrangerat utbildning för gruppordförandena och gemensamma sitsar för utskotten och gruppordföranden samt hjälpt centralvalnämnden med att ordna infotillställningar om delegationsvalet. 

Under året har presidiet i allmänhet haft en timme långa möten varje vecka, varutöver det gått åt fem timmar arbete till verksamheten under mötesveckorna, utöver delegationsmötet.  Under övriga veckor har det beroende på pågående projekt, funnits mindre arbete och man har själv kunnat inverka på arbetsbördan. För mig har utvecklandet av delegationsverksamheten och flexibiliteten varit de absolut bästa sidorna av verksamheten, utan att glömma ordförandeteamet.

Läs mer

Kokousnuija

Delegationen

Delegationen representerar alla studentkårens medlemmar och utöver den högsta beslutsmakten i AUS.

AUS organisation
Hallitus 2019

Styrelsen

Styrelsen, som väljs av delegationen, utövar den förvaltande och verkställande makten i studentkåren. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår.

AUS organisation
iloisia opiskelijoita istuu ilmapalloin koristellussa bussissa.

Funktionärsrekryteringarna för år 2020 har börjat!

Funktionärsrekryteringarna för år 2020 börjar! Sök nu för AUS sturelse DL 17.11. kl 12.

Funktionärsrekryteringarna för år 2020 har börjat!
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Tapio Hautamäki, vastavalittu SYL:n puheenjohtaja vuodelle 2020
Ajankohtaista Publicerat:

Tapio Hautamäki valdes till FSF:s ordförande 2020

Tapio Hautamäki har valts till Finlands studentkårers förbunds ordförande år 2020.
Hae linnanisännäksi, asukkaat istuu pöydän ääressä
Ajankohtaista Publicerat:

Främja världens bästa studentboende som slottsvärd eller i invånarrådet

På AUS får invånarna verka för sin boendetrivsel och utveckla boendet på många sätt. Husmötena som ordnas i november-december – följ husets anslagstavla.
Hallituksenmuodostaja Olli Kesseli ja edustajiston puheenjohtaja Suvi Vendelin
Ajankohtaista Publicerat:

AUS valde delegationsordförande och styrelsebildare för 2020

Delegationen valde på sitt möte 12.11.2019 styrelsebildare och delegationsordförande för år 2020. Delegationsordföranden heter Suvi Vendelin och styrelsebildaren Olli Kesseli.
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till direktionen för Helsinki Graduate School of Economics!

Aalto-universitetets studentkår, Studentkåren vid Helsingfors universitet och Svenska Handelshögskolans Studentkår utlyser 11.11.2019 uppdragen som studentrepresentanter i direktionen för Helsinki Graduate School of Economics för perioden 2020–2021.