Världens bästa studentliv i sektioner eller kommittéer

Inom AUS verkar ungefär 200 frivilliga. Frivilligverksamhetens bultande hjärta utgörs av sektioner och kommittéer. Ansökningen till sektioner och kommittéer för år 2020 börjar den 1 november. Ansökningstiden för ordförandeposter går ut lördagden den 30 november och medlemsansökningen till sektioner utgår söndagen den 8 december 2019. Ansökningstiden till kommittéerna går ut söndagen den 29 december 2019.
Kampusjaosto ampuu konfettitykeillä Smökin katolla

AUS har fem sektioner: Teknologsektionen, Gemenskapssektionen Aava, Campussektionen, Museisektionen och Styrgruppen för intressebevakning (EduJory). I år och nästa år har sektionsfältet förstärkts av AUS10-sektionen och år 2020 kommer Sektionen för konstnärlig verksamhet (tidigare Styrgruppen för konstnärlig verksamhet) att bli en ny sektion.

Sektionerna utgör hjärtat som livar upp verksamheten i Aaltogemenskapen. Sektionernas idéer berikar studentkulturen och ger campuset färg.

Den här hösten kan man ansöka om att bli sektionsordförande 1.11- -30.11. Att verka som sektionsordförande förutsätter entusiasm och motivation, initiativ och vilja lotsa ett frivilliggäng under ett år. Arbetsmängden för sektionsordföranden är några timmar i veckan, i samband med evenemang och projekt även mer.

Ordföranden vid Aava, Teekkarisektion och Kampussektion väljer fem till tio medlemmar till sektionen som får ansvara för ett evenemang eller projekt som genomförs under året. Ett undantag för sektionsprinciper utgör Museisektionen till vars verksamhet man kan söka året om. Museisektionsmedlemmarnas mandatperiod är tre år. Edujory leds av AUS styrelsemedlem som ansvarar för utbildningspolitik. Sektionen för konstnärlig verksamhet väljs AUS styrelsemedlem och ordförande väljas i första mötet av sektionen.

Sektionerna är täta team, kompisgäng, som delar sorge-och glädjeämnen  och umgås mycket på fritiden under ett år. Sektionerna sammanträder ungefär en gång i veckan.

AUS Frivilliga

Kommittéerna kompletterar AUS verksamhetsfält. Kommittéerna samlas oftast för ett specifikt evenemang, projekt eller intresseområde.

En del kommittéer får sin ordförande från sektionerna, bland annat de som arbetar under Teknologsektionen:

 • Phuxkommittén (FTMK), medlemmarna från föreningar
 • ISOkommittén (ITMK), medlemmarna från gillena
 • Internationella kommittén (KvTMK), medlemmarna från gillena
 • Värdarna (IE), medlemmarna från gillena
 • Festkommittén (JTMK), medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan
 • Klockarkommittén (Lutku), medlemmarna från gillena
 • Teknologtraditionskommittén (TPTMK), medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan
 • Må bra-kommittén (HVTMK), medlemmarna från gillena

Om du är intresserad av att verka som ordförande för någon av kommittéerna, sök till Teknologsektionen

Kommittéerna som arbetar under Aava och som leds av medlemmarna i Aava är,

 • Årsfestkommittén (VujuTMK), medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan (meldellar för 2020 har väljats)
 • Afterpartykommittén (AFPTMK), medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan
 • Kommittén för utomhusspel (UPTMK), medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan
 • Projektkommittén (PTMK), medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan

 • Motionskommittén (LTMK), medlemmarna från föreningar
 • Kommunikationskommittén (VTMK), medlemmarna från föreningar med särställning
 • Kommittén för huvudredaktörer, medlemmarna från föreningar med särställning
 • Kommittén för kassörer, medlemmarna från föreningar med särställning

Om du är intresserad av att verka som ordförande för dessa kommittéer, sök till Aava.

Till en del kommittéer rekryteras ordförande och/eller medlemmar separat. Sådana är till exempel

 • Kommittén för företagsrelationer, ordförande rekryteras, medlemmarna från föreningar med särställning
 • Studierådet, ordförande rekryteras, högskolespecifika medlemmar rekryteras

Arbetsmängden för en kommittéordförande är ungefär några timmar per månad beroende på egen aktivitet. Kommittémedlemmens arbetsbörda är som störst under kommittéernas evenemang. För övrigt hålls möten enligt behov.

Ansökning till sektions-och kommittéordförandeposter med denna blankett DL 30.11.2019

Ansökning för sektionsmedlemmar med denna blankett DL 8.12.2019

Ansökning till kommittéer med denna blankett DL 29.12.2019

 

Lue lisää jaostoista ja toimikunnista

Kampusjaosto Smökin katolla julistamassa Wappua

Campussektionen

Avsikten är att skapa en ännu trivsammare boende- och studiemiljö som skapar goda förutsättningar för studentkulturen, samhörigheten och välbefinnandet.

Frivilliga
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_7

Gemenskapssektionen Aava

Gemenskapssektionen Aava befrämjar, upprätthåller och förnyar Aaltokulturen. Aavas mål är att sammanföra alla studerande vid Aalto-universitetet och möjliggöra samarbetsglädje och stora upplevelser för alla.

Frivilliga
Nainen ripustaa valoketjua kanaverkkoaitaan ulkona

Konstnärlig verksamhet sektionen

AUS konstnärliga verksamhet är öppen för alla intresserade. Sektionens uppgift är att synliggöra AUS konstnärliga verksamhet.

Frivilliga
Polyteekkarimuseo

Museisektionen

Museisektionens uppgift är att upprätthålla, presentera och utveckla det 1958 grundade Polytekarmuseet och dess verksamhet.

Frivilliga
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_8

Studentrepresentanterna

Studentrepresentanterna i universitetsförvaltningen är Aaltostudenter som deltar i universitetets beslutsfattande och utvecklingen av universitetet.

Gravitaatio

Teknologsektionen

Teknologsektionen värnar om teknologtraditionerna och upprätthåller och utvecklar teknologkulturen.

Frivilliga
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Ajankohtaista Publicerat:

Aalto-universitetets studentkårs år 2019

År 2019 byggde Aalto-universitetets studentkår bland annat Aaltogemenskapen, rekryterade en ny ledning till AUS och även två nationella val ordnades. Styrelseordförande Tapio Hautamäki och verksamhetsledare Elina Nieminen berättar om årets höjdpunkter.
Kuva viime vuoden Design-kalenterista
Ajankohtaista Publicerat:

Designa TOKYO:s och AUS gemensamma kalender 2020–2021

Aalto-universitetets studentkår (AUS) och konst- och designstudenternas förening (TOKYO) utlyser kalenderdesigntävlingen för läsåret 2020–2021.
Atlantinkatu 7_4
Ajankohtaista Publicerat:

Allmänt bostadsbidrag har utmanat kompisboende-det kan ändå vara ett gott alternativ för dig

Övergången till allmänt bostadsbidrag år 2017 har försvårat situationen för studenter som bor tillsammans. Studenter som har ett gemensamt hyresavtal tolkas som ett hushåll av FPA. Det betyder att de som bor tillsammans ansöker om bostadsbidrag tillsammans och bostadsbidraget fastställs utifrån deras sammanlagda inkomster. Det kan ändå vara ett gott alternativ för dig.
AUS styrelsemedlemmar för året 2020
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Aalto-universitetets studentkårs styrelse för år 2020 har valts

Aalto-universitetets studentkårs styrelse för år 2020 har valts. AUS delegation valde styrelse på sitt möte 28.11 utifrån styrelsebildare Olli Kesselis förslag.