Din studentkår

Studenttidningen Aino

Studenttidningen Aino är en tidskrift som utkommer fyra gånger om året och ges ut av Aalto-universitetets studentkår.

Aino har utkommit sedan 2010 och är en del av AUS service för sina medlemmar. Ainos viktigaste och främsta uppgift är att på ett intressant och engagerande sätt följa, kommentera och lyfta fram ämnen som berör studenterna såväl inom universitetssamfundet som utanför det. Dessutom granskar tidningen nationell och internationell studentpolitik samt samhälleliga frågor ur studenternas perspektiv. Tidningen har mod att ta tag i halvfärdiga ärenden som bereds och att aktivt fungera som en diskussionsöppnare.

Aino distribueras på Aalto-universitetets campus och direkt till studentkårens bostäder.

 

Studenttidningen Aino är journalistiskt självständig och obunden.

AUS delegation fattar beslut om Ainos budget och reglemente. Chefredaktören väljs av delegationen.

Aino hör till Tidskrifternas förbund och har förbundit sig till Opinionsnämnden för massmediers principer och Journalistreglerna. Tidningen är journalistiskt självständig och obunden, vilket innebär att den är ansvarig primärt inför sina läsare. Tidningens redaktion bestämmer tidningens innehåll.

Aino har ett redaktionsråd som sammanträder regelbundet och ger respons om tidningens journalistiska kvalitet. Redaktionsrådet består av medieproffs, två studerandemedlemmar och den kommunikationsansvariga i AUS styrelse. Det av delegationen valda redaktionsrådet år 2018 består av Tero Salonen, Anna-Mari Tenhunen, Verna Vuoripuro, Nando Malmelin och Annaleena Kuronen samt studentmedlemmarna Joona Orpana och Lasse Kaartinen och AUS-styrelsens kommunikationsansvariga Julius Luukkanen.

 

Utgivningspaus

Delegationen beslutade på sitt möte 4/2019 att hålla en utgivningspaus för Aino-tidningen fram till årets slut. Det kvarstående anslaget för utgivningen av Aino-tidningen används för att utreda fortsatta alternativ. I november fattas beslut om fortsättningen.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat