Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning – NÅGRA SÖKNINGAR HAR FÖRLÄNGTS

Aalto-universitetets studentkår (AUS) söker studentrepresentanter i Aalto-universitetets förvaltning för 2022. Ansökningstiden börjar den 8 november 2021 och löper ut den 30 november 2021 kl. 23.59.

NÅGRA SÖKNINGAR HAR FÖRLÄNGTS till 6 december kl. 23.59.
Sök till studentrepresentant

Sökningarna som har förlängts till 6.12 23.59

 

Organ

Medlemmar+ suppleanter

   

Aalto-universitetet

 

Universitetets kommitté för akademiska ärenden

4+4

Examensnämnden

3+3

Styrgruppen för språkcentrum

3+3

Restaurangkommittén

3+3

Aalto Junior -styrgruppen

1+1

Strategisk ledningsgrupp för Aalto Junior

1+1

Strategisk ledningsgrupp för Aalto Ventures Program

1+1

Strategisk ledningsgrupp för Aalto Design Factory

1+1

   

Högskolan för konst, design och arkitektur ARTS

 

Akademisk kommitté för konst, design och arkitektur

4+4

Utbildningsrådet för filmkonst 

3+3

Utbildningsrådet för design

3+3

Utbildningsrådet för konst och media 

3+3

   

Handelshögskolan BIZ

 

Akademisk kommitté för handelsvetenskap

4+4 

Programgruppen för magisterprogrammet i företagsjuridik

1+1

Master's Programme Committee in Business Analytics

1+1

Master's Programme Committee in People Management and Organizational Development

1+1

Master’s Programme Committee in Strategic Management in a Changing World

1+1

   
   

Högskolan för elektroteknik ELEC

  

Ledningsgruppen vid högskolan för elektroteknik

1

Degree Programme Committee for Automation and Electrical Engineering

3+3 

Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology

3+3

Undervisningens kvalitetskommitté vid högskolan för elektroteknik

4+4

Kvalitet- och jämställdhet gruppen

1+1

   

Högskolan för ingenjörsvetenskaper ENG

  

Akademisk kommitté för ingenjörsvetenskaper

4+4 

Utbildningsrådet i ingenjörsvetenskaper

3+3

Kvalitetsgruppen vid högskolan för ingenjörsvetenskaper

4+4

Styrgruppen för magisterprogrammen i ingenjörsvetenskaper

3+3

   

Högskolan för teknikvetenskaper SCI 

 

Utbildningsrådet för magisterprogrammet i produktionsekonomi

3+3

Undervisningens kvalitetskommitté vid högskolan för teknikvetenskap (SCITEC)

2+2

Kvalitet- och jämställdhet gruppen

1+1

   

Gemensamma program

 

Aalto Science and Technology Bachelor Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM, ENG)

4+4 

Computer, Communications and Information Sciences CCIS Programme Committee (SCI, ELEC)

4+4

Styrgruppen för programmet Creative Sustainability

1+1

Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions (CHEM, ELEC, ENG)

3+3

IDBM-utbildningsrådet (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI)

1+1

Utbildningsrådet för Magisterprogrammet Urban studies and planning

2+2

 

Aalto-universitetets studentkår (AUS) söker studentrepresentanter i Aalto-universitetets förvaltning för 2022. Ansökningstiden börjar den 8 november 2021 och löper ut den 30 november 2021 kl. 23.59. Styrelsen för Aalto-universitets studentkår väljer studentrepresentanter senast den 23 december 2021.

Ansökningen sker på finska, svenska eller engelska genom de elektroniska ansökningsformulären som finns på adressen beta.halloped.fi. Anvisningar för de sökande samt reglementet om förvaltningens studentrepresentanter finns på Aalto-universitetets studentkårs webbplats på adressen https://www.ayy.fi/sv/studentrepresentanterna

Utgångspunkten är att alla närvaroanmälda grundexamens- eller doktorandstuderande vid Aalto-universitetet är behöriga att söka. Behöriga att söka till högskolornas organ är ifrågavarande högskolans studerande. Programspecifika organ är i allmänhet avsedda för studenter vid nämnda program, men

ansökningar från studenter på samma högskola eller studenter som är på något annat rimligt sätt kopplade till program är välkomna.

Föreningar inom AUS kommer att höras vid framtagandet av beslutsförslaget. De sökandes namn och deras ansökningar kan lämnas ut till aktörer inom föreningar och till de hallopedansvariga utnämnda av studentkåren för att dessa ska kunna ge sina rekommendationer.

AUS betonar likabehandling och mångfald i sin verksamhet. Vi önskar att få ansökningar från internationella examensstuderande, representanter för olika kön och från alla andra bakgrunder.

Urvalskriterier

Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Om du ansöker endast som en medlem eller endast som en suppleant, vänligen ange det i din ansökningstext – endast kryssrutan i formuläret är inte bindande i beslutsfattandet.

Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom t.ex. föreningar eller övrig aktivitet. Berätta i korthet vilka du anser vara de viktigaste utvecklingsmålen vid Aalto-universitetet, din högskola eller någon andra enhet du ansöker i.

Studieinriktningarnas eller ämnenas och studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller studentrepresentant kan ses som merit, särskilt vid val av kommittéerna för akademiska ärenden, men viljan och motivationen att arbeta för studenternas bästa är definitivt nog.

Otnäs 4.11.2021
Styrelsen för Aalto-universitetets studentkår 

Mer information och hjälp till ansökan:

Teemu Palkki
Påverkansexpert, högskolepolitik
[email protected]

Touko Heikkinen
Förvaltningsassistent
[email protected]

Studentrepresentanter i förvaltningen 2022

 
Organ Medlemmar+ suppleanter
   

Aalto-universitetet

 
Universitetets kommitté för akademiska ärenden 4+4
Examensnämnden 3+3
Styrgruppen för språkcentrum 3+3
Restaurangkommittén 3+3
Jämställdhetskommittén 1+1
Aalto Junior -styrgruppen 1+1
Strategisk ledningsgrupp för Aalto Junior 1+1
Strategisk ledningsgrupp för Aalto Ventures Program 1+1
Strategisk ledningsgrupp för Aalto Design Factory 1+1
Arbetsgruppen för doktorandutbildning (DEWG) 1+1
Styrgruppen för forskning (ReSG) 1+1 
Unite! Alliance Academic Forum  2
   

Högskolan för konst, design och arkitektur ARTS

 
Akademisk kommitté för konst, design och arkitektur 4+4
Leadership Team vid Högskolan för konst, design och arkitektur (obs! 2-år period) 1
Undervisningens kvalitetskommitté vid Högskolan för konst, design och arkitektur 2+2 
Utbildningsrådet för arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur 3+3
Utbildningsrådet för filmkonst  3+3
Utbildningsrådet för design 3+3
Utbildningsrådet för konst och media  3+3
Bachelor’s Programme in Design Programme Committee 2+2
   

Handelshögskolan BIZ

 
Akademisk kommitté för handelsvetenskap 4+4 
Programgruppen för kandidatprogrammet i ekonomi 2+2 
Programgruppen för magisterprogrammet i företagsjuridik 1+1
Master's Programme Committee in Business Analytics 1+1
Master's Programme Committee in People Management and Organizational Development 1+1
Master’s Programme Committee in Strategic Management in a Changing World 1+1
   

Högskolan för kemiteknik CHEM  

 
Akademisk kommitté för kemiteknik 3+3
Utbildningsrådet för kemiteknik 3+3
Ledningsgruppen vid högskolan för kemiteknik 1+1
Kvalitetsgruppen vid högskolan för kemiteknik 1+1
Ledningsgruppen vid Institutionen för bioprodukter och bioteknik 1+1
Ledningsgruppen vid Institutionen för kemi och materialvetenskap 1+1
Ledningsgruppen vid Institutionen för kemiteknik och metallurgi 1+1
Studentmarknadsföringsgruppen för högskolan för kemiteknik 1+1
Bedömningsgruppen för undervisningskunnande vid högskolan för kemiteknik 2+2
   

Högskolan för elektroteknik ELEC

  
Akademisk kommitté för elektroteknik 4+4
Ledningsgruppen vid högskolan för elektroteknik 1
Kandidatutbildningsrådet för elektroteknik 3+3
Degree Programme Committee for Automation and Electrical Engineering 3+3 
Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology 3+3
Undervisningens kvalitetskommitté vid högskolan för elektroteknik 4+4
Kvalitet- och jämställdhet gruppen 1+1
   

Högskolan för ingenjörsvetenskaper ENG

  
Akademisk kommitté för ingenjörsvetenskaper 4+4 
Utbildningsrådet i ingenjörsvetenskaper 3+3
Kvalitetsgruppen vid högskolan för ingenjörsvetenskaper 4+4
Styrgruppen för magisterprogrammen i ingenjörsvetenskaper 3+3
Styrgruppen för kandidatprogrammen i ingenjörsvetenskaper 3+3
   

Högskolan för teknikvetenskaper SCI 

 
Akademisk kommitté för teknikvetenskaper 4+4 
Utbildningsrådet för kandidatprogram i teknikvetenskaper 4+4
Utbildningsrådet för magisterprogrammet i informationsnätverk 3+3
Utbildningsrådet för magisterprogrammet i matematik och operationsforskning  3+3
Utbildningsrådet för magisterprogrammet i teknisk fysik 3+3
Utbildningsrådet för magisterprogrammet i produktionsekonomi 3+3
Undervisningens kvalitetskommitté vid högskolan för teknikvetenskap (SCITEC) 2+2
Kvalitet- och jämställdhet gruppen 1+1
   

Gemensamma program

 
Aalto Science and Technology Bachelor Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM, ENG) 4+4 
Computer, Communications and Information Sciences CCIS Programme Committee (SCI, ELEC) 4+4
Styrgruppen för programmet Creative Sustainability 1+1
Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions (CHEM, ELEC, ENG) 3+3
IDBM-utbildningsrådet (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI) 1+1
Life Science Technologies Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM) 3+3
Utbildningsrådet för Magisterprogrammet Urban studies and planning 2+2
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_8

Studentrepresentanterna

Studentrepresentanterna i universitetsförvaltningen är Aaltostudenter som deltar i universitetets beslutsfattande och utvecklingen av universitetet.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Suvi Vendelin
Ajankohtaista Publicerat:

Studerandens röst hörs i Aaltos styrelseutnämningskommitté

Arkitekturstudent Suvi Vendelin har som första student fått tillträde till Aalto-universitetets styrelseutnämningskommitté (eng. BNC Board Nomination Committee) som studentmedlem. Hon deltog på sitt första möte i maj 2021 och får fortsätta i kommittén i ett år till.
Historiallisessa kuvassa kaksi henkilöä eduskuntatalon portailla pitävät kylttejä, joissa lukee "kehotamme homoseksuaalisuuteen" ja "olen hintti 25 tuntia vuorokaudessa".
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför firas Pride fortfarande?

Till äran av Pridemånaden belyser regnbågsstudentförening GAYY:s styrelse pride-rörelsens historia i denna blogg. Befrämjandet av könsminoriteters och sexuella minoriteters rättigheter och jämlikhet har hittills gått fram längs en en lång och stenig stig. Genom att förstå historien får vi en bättre bild av nuläget och vilka saker som förändrats och vad som ännu behöver förändras. Lyckligtvis blir samhället till en bättre plats men förändringen sker inte av sig själv.
Asukkaan UKK
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AYYkamoista asumista - nytt nyhetsbrev för AUS invånare

Invånarnas nyhetsbrev svarar på önskan, att informera om aktuella boendeärenden per epost, som uppkom i invånarenkäten. Nyhetsbrevet utkommer ungefär fem gånger per år.
Sampo Sainio
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Världens hållbaraste studentliv? 

Enligt AUS strategi strävar studentkåren efter kolneutralitet fram till år 2030 men räcker enbart strävan efter kolneutralitet? Verksamhetens hållbarhet kan inte utvärderas med endast en mätare.