Uppdaterat coronameddelande: servicebyrån endast öppet för flyttare och evenemangslokalerna har fortfarande stängt

AUS följer aktivt myndighetsinformationen och beaktar alla medlemmars, frivilligas, föreningars och anställdas hälsa och välbefinnande i sin verksamhet. Meddelandet uppdateras om nya åtgärder tas i bruk.

4.2.2021: De engångshyrda utrymmena hålls stängda fram till den 7 mars.
AYY:n toimisto ulkoa

Publicerats 13.3.2020, uppdaterats 4.2.2021

 

AUS följer Finlands regerings, THL:s (Institutet för hälsa och välfärd), undervisnings- och kulturministeriets, social- och hälsovårdsministeriets och regionförvaltningverkets  instruktioner för att förhindra smitta.  Meddelandet uppdateras om nya åtgärder tas i bruk. AUS följer aktivt myndighetsinformationen och beaktar alla medlemmars, frivilligas, föreningars och anställdas hälsa och välbefinnande i sin verksamhet. AUS styrelse återgranskar följande beslut om det uppkommer avvikelser i epidemiutvecklingen. 

 

AUS evenemang

AUS följer statsrådets anvisningar under undantagstillståndet. AUS styrelse har beslutat att från och med den 28 augusti ordnas publikevenemang endast om THL:s (Institutet för hälsa och välfärd), undervisnings- och kulturministeriets, social- och hälsovårdsministeriets och regionförvaltningverkets  anvisningar om säkerhetsavstånd och hygienpraxis kan beaktas.

Det rekommenderas att alla icke-väsentliga sammankomster i Aalto-gemenskapen och i de gemensamma och allmänna utrymmen för AUS fastigheter undviks fr.o.m. den 30 november enligt myndigheternas instruktioner. Från och med den 23 november anordnar AUS inte offentliga evenemang för mer än 20 personer eller offentliga evenemang som inte har godkänts separat vid ett styrelsemöte. AUS rekommenderar använding av ansiktsmasker vid offentliga evenemang och i alla situationer där det inte är möjligt att undvika närkontakt. AUS rekommenderar inte att organisera privata evenemang för mer än 10 personer i enlighet med HUS:s recommendation.

Under våren 2021 ordnar AUS enbart sådana evenemang  som till  konceptet, evenemangsplatsen, storleksklassen och deltagarantalet är trygga och möjliggör att evenemangsarrangörer och deltagare kan följa aktuella myndighetsanvisningar.

På AUS evenemang kommer att undvikas  situationer som gör det utmanande att följa säkerhetsavstånd och upprätthålla god handhygien.  Sådana evenemang är till exempel evenemang med riklig alkoholkonsumtion, sjungande nära varandra samt stora folkmassors sammankomster inomhus.

På AUS övervägs evenemangsform och evenemangsarrangemang av producenten.

Förändringar till följande evenemang:

 • Årsfesten AUS10 ordnas den 15 maj 2021. De anmälningar som redan gjorts till årsfesten förblir i kraft utan särskilda åtgärder, men betalda biljetter återbetalas också om man så önskar. Anmälningar tas emot igen i början av 2021.
 • Evenemangen under årsjubileumsveckan flyttas till maj 2021.
 • Kommer inte organiseras som fysiska evenemang: Aalto Afterparty, Otorienteringen, 

  Poli & Dipoli Appro, Stadsorienteringen, ISOsits, International sits, Gulnäbbarnas festsits och sångtävlingssitsen, Teknologtraditionsfesten och sillfrukosten, Mössnedläggning i Dipoli, Hugogalan, Supersillis och Otnäs natt.

Läs mer i meddelandet.

 

Myndigheternas viktigaste rekommendationer gällande evenemang som ordnas inom Aaltogemenskapen 

THL: s  och UKM :s föreskrifter om säkerhetsavstånd och hygienpraxis rekommenderas att följas. På alla evenemang  ska följande beaktas särskilt noggrant:  

 • Handhygien och möjlighet till handtvätt under hela evenemanget  
 • Att säkerhetsavstånden (1–2 meter) hålls under hela evenemanget genom att vid behov begränsa deltagarantalet.  
 • Inomhusevenemang och  upprätthållandet av hygienen under hela evenemanget  
 • Trånga utrymmen och kösituationer  
 • Aktiviteter som ökar risken för droppsmitta till exempel allsång, skrikande, gruppmotion  

För att kunna spåra smittkedjorna ska det finnas anmälan till  alla evenemang och det lönar sig att anvisa deltagaren om hur hen ska agera i eventuella smittsituationer.  Det rekommenderas att deltagarna påminns om att inte delta på evenemanget vid symptom samt beakta dem som hör till en riskgrupp. Om myndighetsanvisningarna inte kan följas  rekommenderar vi inte att evenemanget ordnas.

 

AUS anvisningar för evenemang som ordnas i Aaltogemenskapen

Det rekommenderas att alla icke-väsentliga sammankomster i Aalto-gemenskapen och i de gemensamma och allmänna utrymmen för AUS fastigheter undviks fr.o.m. den 30 november enligt myndigheternas instruktioner. På denna sida (uppdaterats 29.1.) hittar du instruktionen som innehåller AUS anvisningar och rekommendationer om evenemangsarrangemang för föreningarna i undantagssituationen. Instruktionen kompletterar myndigheternas och Aalto-universitetets anvisningar och rekommendationer som föreningarna och studenterna ska följa. Arrangören ansvarar alltid för säkerhetsarrangemangen på evenemanget.

 

Besök och resor på AUS

Besök, resor och möten som överenskommits med Aaltos utomstående kan ordnas från och med den 1 augusti.  THL:s och UKM:s anvisningar om säkerhetsavstånd och hygienpraxis rekommenderas att följas.

 

AUS servicebyrå

Personer som flyttar kan hämta nycklar på flyttdagen, men servicekontoret kommer att vara stängt för andra från och med 30 november.

 Beslut om specialarrangemang och specialöppettider görs på basis av serviceteamets beslut. Öppettiderna meddelas på servicebyråns kontaktuppgiftsida. Du kan fråga om medlemskap eller lokaler som hyrs ut med denna blankett. Om ditt ärende gäller boende kan du ta kontakt med denna blankett.

 

Arbetande på AUS kontor

På AUS kontor rekommenderas distansarbete.

 

AUS evenemangslokaler

Alla AUS engångshyrda utrymmen stängs fr.o.m. den 30 november tills vidare. Evenemangslokalerna har fortsättningsvis stängt fram till den 7 mars följandes huvudstadsregionens coronarestriktioner. Ärendet behandlas återigen senast vecka 8 alltefter som huvudstadsregionens coronarestriktioner uppdateras. AUS styrelse meddelar om användningen av evenemangslokalerna senast vecka 9. Alla bokningar annulleras av AUS fram till den 7 mars.

Det sätts ett maximianvändarantal för lokalanvändningen uträknat enligt säkerhetsavstånden i lokalerna. I lokalerna får inte ordnas evenemang för över 20 personer men användarnatalet som baserar sig på lokalspecifika säkerhetsavstånd kan vara mindre än 20 beroende på lokal. 

AUS har rätt att annullera lokalbokningen, om ett evenemang vars deltagarantal är större än maximiantalet ordnas. En sanktion för förbrytelse mot maximianvändarantalet bifogas till lokalernas användningsregler.
 

Läs noggrannare anvisningar för bokning av AUS evenemangslokaler.
Läs noggrannare evenemangssäkerhetsanvisningar för föreningar inom AUS.

Lokalbokarna skickas ett meddelande där det ombeds att anmäla evenemangsdeltagarantaget samt påminns om THL:s och UKM:s föreskrifter om  säkerhetsavstånd och hygienpraxis. 

Största delen av AUS evenemangslokaler har nyckelkoder och således behövs inte en nyckel  avhämtas separat från byrån. Bokaren ska kontrollera i uppgifterna för den bokade lokalen om lokalens lås fungerar med en dörrkod som fås från TILA-systemet eller om hen separat ska överenskomma om nyckelavhämtning  från AUS kontor. 

Mer information: [email protected]

 

AUS paketbil och släpvagn

(Beslutats på AUS styrelsemöte 14/2020)

Paketbilen och släpvagnen har  åter  tagits ibruk för bokningar från och med den 1 juni 2020.  En begränsad mängd bokningar tas emot per vecka så att användningen och nyckelkontrollen kan förverkligas tryggt inom ramen för servicebyråns begränsade öppettider.  

 

AUS bostäder

Invånarnas bastur öppnas den 1 februari, tills vidare för personliga bokningar. Länkbastuturerna är fortfarande inställda tills vidare.

Det rekommenderas att användningen av invånarnas klubbutrymmen undviks. 

Tvättstugorna kan användas av boendena och den effektiverade städningen fortsätter.

Återbetalningsbegäran av hyran för bostäder där det konstateras Coronasmitta behandlas från fall till fall om boenden hör till en riskgrupp.  Boenden som hör till en medicinsk riskgrupp har även möjlighet till tillfällig flytt mot ett läkarintyg. 

Mer information: Vanliga frågor om booende

 

Sammankomster

(för AUS frivilliga, beslutad på AUS styrelsemöte 14/2020)

 • Om du är sjuk eller har symptom får du inte delta i sammankomster. Typiska symptom på COVID-19 kan vara feber, hosta, andnöd, muskelvärk, trötthet, snuva, illamående eller diarré. 
 • Händerna ska tvättas aktivt. 
 • Säkerhetsavstånd respekteras. 
 • Fysiska sammankomster ordnas enligt statsrådets bestämmelser  
 • Ni beaktar väl också hur de som hör till en riskgrupp kan delta i sammankomsten, så att alla har möjlighet att delta. 
 • Undvik att träffa speciellt riskgrupper minst en vecka efter att ha vistats i en  större grupp.

 

Studier vid Aalto

Aalto-universitetet meddelar om sina åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset på  sin webbplats och i Into. Det är möjligt att få utskrifter på campus, hämta ut böcker från biblioteket och låna material. Studie-och karriärpsykologerna betjänar på distans. Kom ihåg att Aalto-universitet rekommenderar starkt att man använder munskydd inomhus. Arbetet på campus sker endast av nödvändiga skäl.

Aalto har en egen lista på vanliga frågor, där man kan hitta svar på sådant man undrar över gällande studierna. AUS har också en  lista på vanliga frågor om hur undantagstillståndet inverkar på studentens vardag.

 

Att skydda sig mot coronaviruset

Studenternas hälsovårdsstiftelse och Institutet för hälsa och välfärd har publicerat anvisningar och information om coronaviruset.   SHVS sköter inte smittsjukdomar, så när symptom uppkommer ska den egna hälsocentralen kontaktas.  Även Aalto-universitetet har samlat  anvisningar på sin webbplats.  Coronaviruset smittar som berörings- och  droppsmitta, så en god handhygien, att hosta i ärmen eller en näsduk och att hålla 1,5 meters avstånd från andra människor förebygger eventuell smitta. AUS påminner om att försiktighetsåtgärderna är oerhört viktiga så att spridningen av coronaviruset kan bromsas. Situationen är säkert ny och utmanande för oss alla, men tillsammans klarar vi det. 

 

Tilläggsinformation: 

Verksamhetsledare Elina Nieminen, tel. 050 520 9415

Styrelseordförande Milja Leinonen, tel. 040 0292280

 

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Kuvapankki_Tiedonhaku_1
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS e-postlisttjänst list.ayy.fi uppdateras 14 december

E-postlisttjänsten list.ayy.fi som AUS erbjuder föreningarna uppdateras till en ny version. Till följd av detta är det ett cirka en timme långt driftsavbrott den 14 december kl. 20:00 – 21:00.
Kuvassa videon kuvauspäivältä AYY:n airue
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Studenternas fackeltåg på självständighetsdagen ordnas inte fysiskt i år – videohälsning i stället

Studenternas fackeltåg som traditionellt infallit på självständighetsdagen ordnas inte i år på grund av coronaviruset. I stället sänder huvudstadsregionens student- och studerandekårer en gemensam videohälsning, som publiceras på självständighetsdagen 6.12.
Kuvassa juuri valittu vuoden 2021 hallitus
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Aalto-universitetets studentkårs styrelse för året 2021 har valts

Aalto-universitetets studentkårs styrelse för året 2021 har valts. AUS delegation valde styrelsen på sitt möte 26.11. utifrån styrelsebildare Milja Leinonens förslag. Dessutom valdes Noora Torpo och Petra Ekroos till delegationens viceordförande för nästa år.
Kuvassa Milja Leinonen ja Joonas Nurmi
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS valde delegationsordförande och styrelsebildare för 2021

Delegationen för Aalto-universitetets studentkår valde på sitt möte 5.11.2020 styrelsebildare och delegationsordförande för år 2021. Delegationsordföranden heter Joonas Nurmi och styrelsebildaren Milja Leinonen.