Sök till AUS styrelse eller delegationens presidium

Ansökningen till AUS styrelse och delegationens presidium pågår. Ansökningstiden för styrelsebildare och delegationsordförande avslutas den 11 november, för styrelsemedlemmar den 17 November kl 23.59 och delegationens viceordförande den 29 november.
Kuvassa taustalla hallituksen 2020 jäsenet kesätunnelmissa ja etualalla teksti "Hae hallitukseen"

Styrelsen

Styrelsen, som väljs av delegationen, utövar den förvaltande och verkställande makten i studentkåren. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår. Styrelsen sköter studentkårens löpande ärenden och ansvarar för genomförandet av verksamhetsplanen. Styrelsen representerar studentkåren utåt, övervakar studentkårens förvaltning och utövar den allmänna verkställande makten inom stadgarnas och delegationsbeslutens ramar. 

Styrelsen med tio medlemmar leds av ordförande som ansvarar för styrelsens dagliga verksamhet. Styrelsen konstituerar sig på sitt första möte i januari. Ungefär hälften av arbetstiden går åt till gemensamt styrelsearbete, och varje styrelsemedlem ansvarar för något eller några ämnesområden. Du kan se härifrån, hur ansvarsområdena fördelats i styrelserna för tidigare år.

Som styrelsemedlem blir du en del av AUS kontor och arbetsgemenskap. Du kan tänka att styrelsearbetet motsvarar ett heltidsjobb. Det lönar sig alltså inte att planera in studier eller annat arbete.

Ansökningarna hittar du här.

Delegationen

Delegationen är AUS högsta beslutande organ. Man kan alltså tänka att delegationen är lite som AUS riksdag. Delegationens 45 medlemmar väljs genom val som ordnas vartannat år. Det här året är det valår och nya delegationsmedlemmar kan röstas in 28.10-6.11.2019. 

Orförande ansvarar för delgationens allmänna verksamhet, såsom mötesförberedelser och mötesledning. Viceordförandenas roller utformas alltid enligt funktionärerna för varje år.

Delegationen är AUS högsta beslutande organ. Man kan alltså tänka att delegationen är lite som AUS riksdag. Delegationens 45 medlemmar väljs genom val som ordnas vartannat år. Nästa val ska ordnas I år 2021.

Orförande ansvarar för delgationens allmänna verksamhet, såsom mötesförberedelser och mötesledning. Viceordförandenas roller utformas alltid enligt funktionärerna för varje år.

  • Ansökningstiden till delegationens ordförande går ut 11.11. Ansökningsblanketten finns här.
  • Ansökningstiden till delegationens vice ordförande går ut 29.11. Ansökningsblanketten finns här.

Ansökningar hittar du här.

Läs mer

Edustajisto kokoustaa

Delegationen

Delegationen representerar alla studentkårens medlemmar och utöver den högsta beslutsmakten i AUS.

AUS organisation
Hallitus 2021

Styrelsen

Styrelsen, som väljs av delegationen, utövar den förvaltande och verkställande makten i studentkåren. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår.

AUS organisation
Hae vapaaehtoiseksi

Sök till volontär

Ansökningen till AUS förtroendeuppdrag börjar 4.11 och ansökningen till sektioner och kommittéer börjar 15.11. Det här är din möjlighet att få göra världens bästa studentliv.

Sök till volontär
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Suvi Vendelin
Ajankohtaista Publicerat:

Studerandens röst hörs i Aaltos styrelseutnämningskommitté

Arkitekturstudent Suvi Vendelin har som första student fått tillträde till Aalto-universitetets styrelseutnämningskommitté (eng. BNC Board Nomination Committee) som studentmedlem. Hon deltog på sitt första möte i maj 2021 och får fortsätta i kommittén i ett år till.
Historiallisessa kuvassa kaksi henkilöä eduskuntatalon portailla pitävät kylttejä, joissa lukee "kehotamme homoseksuaalisuuteen" ja "olen hintti 25 tuntia vuorokaudessa".
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför firas Pride fortfarande?

Till äran av Pridemånaden belyser regnbågsstudentförening GAYY:s styrelse pride-rörelsens historia i denna blogg. Befrämjandet av könsminoriteters och sexuella minoriteters rättigheter och jämlikhet har hittills gått fram längs en en lång och stenig stig. Genom att förstå historien får vi en bättre bild av nuläget och vilka saker som förändrats och vad som ännu behöver förändras. Lyckligtvis blir samhället till en bättre plats men förändringen sker inte av sig själv.
Asukkaan UKK
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AYYkamoista asumista - nytt nyhetsbrev för AUS invånare

Invånarnas nyhetsbrev svarar på önskan, att informera om aktuella boendeärenden per epost, som uppkom i invånarenkäten. Nyhetsbrevet utkommer ungefär fem gånger per år.
Sampo Sainio
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Världens hållbaraste studentliv? 

Enligt AUS strategi strävar studentkåren efter kolneutralitet fram till år 2030 men räcker enbart strävan efter kolneutralitet? Verksamhetens hållbarhet kan inte utvärderas med endast en mätare.