Sök till AUS styrelse eller delegationens presidium

Ansökningen till AUS styrelse och delegationens presidium pågår. Ansökningstiden för styrelsebildare och delegationsordförande avslutas den 11 november, för styrelsemedlemmar den 17 November kl 23.59 och delegationens viceordförande den 29 november.
Kuvassa taustalla hallituksen 2020 jäsenet kesätunnelmissa ja etualalla teksti "Hae hallitukseen"

Styrelsen

Styrelsen, som väljs av delegationen, utövar den förvaltande och verkställande makten i studentkåren. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår. Styrelsen sköter studentkårens löpande ärenden och ansvarar för genomförandet av verksamhetsplanen. Styrelsen representerar studentkåren utåt, övervakar studentkårens förvaltning och utövar den allmänna verkställande makten inom stadgarnas och delegationsbeslutens ramar. 

Styrelsen med tio medlemmar leds av ordförande som ansvarar för styrelsens dagliga verksamhet. Styrelsen konstituerar sig på sitt första möte i januari. Ungefär hälften av arbetstiden går åt till gemensamt styrelsearbete, och varje styrelsemedlem ansvarar för något eller några ämnesområden. Du kan se härifrån, hur ansvarsområdena fördelats i styrelserna för tidigare år.

Som styrelsemedlem blir du en del av AUS kontor och arbetsgemenskap. Du kan tänka att styrelsearbetet motsvarar ett heltidsjobb. Det lönar sig alltså inte att planera in studier eller annat arbete.

Ansökningarna hittar du här.

Delegationen

Delegationen är AUS högsta beslutande organ. Man kan alltså tänka att delegationen är lite som AUS riksdag. Delegationens 45 medlemmar väljs genom val som ordnas vartannat år. Det här året är det valår och nya delegationsmedlemmar kan röstas in 28.10-6.11.2019. 

Orförande ansvarar för delgationens allmänna verksamhet, såsom mötesförberedelser och mötesledning. Viceordförandenas roller utformas alltid enligt funktionärerna för varje år.

Delegationen är AUS högsta beslutande organ. Man kan alltså tänka att delegationen är lite som AUS riksdag. Delegationens 45 medlemmar väljs genom val som ordnas vartannat år. Nästa val ska ordnas I år 2021.

Orförande ansvarar för delgationens allmänna verksamhet, såsom mötesförberedelser och mötesledning. Viceordförandenas roller utformas alltid enligt funktionärerna för varje år.

  • Ansökningstiden till delegationens ordförande går ut 11.11. Ansökningsblanketten finns här.
  • Ansökningstiden till delegationens vice ordförande går ut 29.11. Ansökningsblanketten finns här.

Ansökningar hittar du här.

Läs mer

Edustajisto kokoustaa

Delegationen

Delegationen representerar alla studentkårens medlemmar och utöver den högsta beslutsmakten i AUS.

AUS organisation
Hallitus 2021

Styrelsen

Styrelsen, som väljs av delegationen, utövar den förvaltande och verkställande makten i studentkåren. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår.

AUS organisation
Hae vapaaehtoiseksi

Sök till volontär

Ansökningen till AUS förtroendeuppdrag börjar 4.11 och ansökningen till sektioner och kommittéer börjar 15.11. Det här är din möjlighet att få göra världens bästa studentliv.

Sök till volontär
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Opiskelija maskin kanssa Väreen edessä
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Servicebyrån är endast öppet på onsdagar

Servicebyrån har endast öppet på onsdagar klockan 12-15 på grund av det förvärrade coronaläget.
Taputusta
Ajankohtaista Publicerat:

Förtroende valda och frivilliga för året 2022

AUS sysselsätter mer än 150 frivilliga och förtroendepersoner varje år. Se listan av volontärer i år 2022.
AYY:n toimisto ulkoa
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Uppdaterat coronameddelande: Coronasituationen förvärras - engångshyrda lokaler stängda från 28 december till 31 januari och AUS anordnar inga evenemang inomhus

AUS följer den finska regeringens och Institutet för hälsa och välfärd (THL) riktlinjer för att förebygga infektioner. AUS övervakar regelbundet de officiella riktlinjerna och uppdaterar vid behov sina egna åtgärder och begränsningar, och alla ändringar uppdateras i detta nyhetsbrev. AUS tar hänsyn till medlemmarnas, volontärernas, föreningarnas och de anställdas hälsa och välbefinnande i all sin verksamhet.
Kaksi opiskelijaa istuu kasvomaskit naamallaan pöydän ääressä
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Information för invånare: AUS avbokar allmänna bastuturer i sina fastigheter

I enlighet med RFV:s bestämmelse ställer AUS in alla allmänna bastuturer i sina fastigheter, eftersom där vistas man vanligtvis i ett större sällskap och med personer som inte hör till den närmaste familjekretsen. Turerna ställs in från och med 3.1.2022 tills vidare, åtminstone till 17.1.2022.