Nu är det dags att göra de årliga föreningsanmälningarna och ansöka om AUS verksamhetsbidrag!

Toiminta-avustushaku

Tilläggsinformation om föreningarnas verksamhetsbidrag

Alla föreningar som verkar inom AUS ska göra en föreningsanmälan årligen, och samtidigt kan föreningar i första förteckningen ansöka om verksamhetsbidrag.

Coronavirusläget påverkar vardagen för flera föreningar och således även verksamhetsbidragsansökningen. Verksamhetsbidrag och föreningsanmälningar kan fortfarande göras normalt men alternativt kan föreningen anmäla sig till den andra ansökningsvågen. På så vis fås tilläggstid för verksamhetsbidragen. Noggrannare förhållningsregler finns listade nedan.
 
Det kan vara utmanande att ordna årsmötena nu, så därför kan det vara välgrundat att anmäla sig till den andra ansökningsvågen.
 
Kom alltid ihåg att följa era stadgar och läs föreningslagen vid behov. Om ni behöver anvisningar kan ni få det av AUS föreningssektor: [email protected]
 
Verksamhetsbidrag och  föreningsanmälningar
                            

 • Om ni redan har haft årsmöte och kunde ordna det i mars har ni säkert alla nödvändiga bilagor:

 -> Ansökningstiden går ut den 31 mars som normalt varefter ansökningarna behandlas.  
                            

 • Om ni inte kan ordna årsmötet och/eller godkänna bilagor under den normala ansökningstiden:

 -> så anmäl din förening till verksamhetsbidragens andra ansökningsvåg med denna blankett senast den 31 mars.  
 
Den andra ansökningsvågen avslutas den 15 juni kl. 12:00. Beakta att bidrag som beviljas i den andra vågen sannolikt först betalas efter sommaren. Vi rekommenderar att i mån av möjlighet ansöka under den första vågen.
 
Om ni inte kan göra ansökan fram till ovannämnda dag så ta kontakt [email protected]
 
Observera att tidigare meddelade verksamhetsbidragsjourer på AUS kontor har annullerats. AUS följer utvecklingen av Coronaläget och meddelar om eventuella förändringar gällande verksamhetsbidragsansökningen.

 

Ansökningstiden för verksamhetsbidrag och föreningsanmälningen är:

Mån 2.3 kl. 12.00. - Ti 31.3 kl. 12.00. 

OBS! MÄRK KLOCKSLAGET FÖR ÄND DATUMET!

 

VILKEN FÖRENINGSANMÄLAN?

Föreningar som verkar inom AUS måste göra en föreningsanmälan varje år. Det väsentliga här är att vi kontrollerar om föreningen fortfarande uppfyller de krav som AUS föreningsreglemente ställer. Den viktigaste bilagan är alltså de gällande stadgarna. Enligt föreningsreglementet kan en förening som inte lämnar in anmälan avlägsnas ur registret för de två påföljande åren på beslut av styrelsen.

Föreningsanmälan består av flikar som ska ifyllas och av nödvändiga bilagor. Som bilagor behövs:

– gällande stadgar
– verksamhetsberättelsen för föregående år
– verksamhetsplanen för pågående år

 

HUR SKA JAG GÖRA EN FÖRENINGSANMÄLAN?

 1. Samla ihop alla nödvändiga bilagor färdigt (stadgar, verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen)
 2. Logga in på Tahlo-systemet https://tahlo.ayy.fi/ med föreningens koder. Om du tappat bort dina koder kan de oftast reseteras till er styrelses epostadress på adressen https://tahlo.ayy.fi/password_reset/
 3. Fyll i flikarna Allmänt, Styrelse, Lokaler och Bilagor Mellanlagra varje flik separat.
 4. Om du inte lämnar in alla nödvändiga bilagor är föreningsanmälan bristfällig. Du kan be om tilläggstid för inlämning av bilagorna men det krävs en välgrundad betungade orsak. Sänd ett meddelande till [email protected], och ange din motivering och när bilagorna är färdiga. De försenade bilagorna måste i varje fall lämnas in hos AUS före 31.5.2020.
 5. Fint, nu är allt klart! Du har nu gjort den krävda föreningsanmälan.

 

VILKET VERKSAMHETSBIDRAG?

AUS verksamhetsbidrag är avsett för att stödja föreningens fortlöpande verksamhet. Alla föreningar som hör till den första förteckningen i AUS föreningsregister kan ansöka om verksamhetsbidrag.

Bidragen ansöks i mars och de poängsätts enligt poängsättningsmodellen  för verksamhetsbidragen.  Om föreningen gör sin verksamhetsbidragsansökan enligt anvisningarna har även föreningsanmälan gjorts, vilket krävs av alla.

Ansökan om verksamhetsbidrag består av en ansökningsblankett som fylls i och av de bilagor som krävs. Som bilagor behövs:

– gällande stadgar
– bokslutet för föregående år (består av resultaträkningen och balansräkningen)
– verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår
– verksamhetsplanen för pågående år
– budgeten för pågående verksamhetsår

Dessutom är en uppdaterad föreningsprofil på AUS webbplats en förutsättning för att ett eventuellt bidrag kan utbetalas (blankett för updatering föreningsprofilen).

Bidragsbeloppen från tidigare år finns här.

 

HUR ANSÖKER JAG OM VERKSAMHETSBIDRAG?

 1. Samla alla nödvändiga bilagor färdigt (stadgar, bokslut, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget)
 2. Logga in i Tahlo-systemet https://tahlo.ayy.fi/ med din förenings koder. Om du tappat bort dina koder kan de oftast reseteras till din föreningsstyrelses e-post på adressen https://tahlo.ayy.fi/password_reset/
 3. Fyll noggrannt i flikarna Allmänt, Styrelse, Ansökan, Lokaler och Bilagor. Mellanlagra varje flik separat. Ansökan kan göras ett steg i taget. Om ni är en särställd förening ska ni även fylla i fliken Särställning (inverkar inte på bidragsansökningen men ifyllandet är en förutsättning för utbetalning av bidraget).
 4. Fliken Ansökan har förnyats. Märk att ansökningsblanketten är den samma för alla föreningar som verkar inom AUS och i svarsalternativen har specificerats all möjlig specialverksamhet som kan finnas på föreningen. Du kan berätta noggrannare om det i de öppna svarsfälten.
 5. OBS! För att uppnå det maximala antalet poäng krävs inte att aktiviteter ordnas varje vecka inom varje delområde.
 6. Om du inte lämnar in alla nödvändiga bilagor minskar varje saknad bilaga bidragssumman. Böterna kan förhindras genom att be om tilläggstid för inlämnandet av bilagorna men för det krävs en välgrundad betungande orsak. Sänd ett meddelande till [email protected], och ange din motivering och när bilagorna är färdiga. Ett eventuellt bidrag kan inte betalas om föreningen inte har lämnat in de nödvändiga bilagorna före 31.5.2020.
 7. Fint, nu är allt klart! Du har nu ansökt om bidrag och gjort den krävda föreningsanmälan.

Dessutom är en uppdaterad föreningsprofil på AUS webbplats en förutsättning för att ett eventuellt bidrag kan utbetalas (blankett för updatering föreningsprofilen).

Fyll i alla uppgifter på ansökningsblanketten enligt den verksamhet som beskrivits i er verksamhetplan. Om föreningen anses ha gett felaktiga uppgifter kan årets bidrag avslås eller rätten att ansöka om bidraget under följande ansökningsomgång.

 

TIPS

Tips för verksamhetsgranskare och de som gör bokslut

Verksamhetsåret tog slut vid årsskiftet för många föreningar och senast nu är det dags att börja göra bokslutet. Efter det är verksamhetsgranskarna tur att jobba. Se AUS:s aktuella tips för både bokslut och verksamhetsgranskning i föreningsguiden.

Dessutom finns det bra material på exempelvis på Opintokeskus webbplats (på finska).

Material från föreningsutbildningarna på finska eller på engelska.

 

VARIFRÅN FÅS MER INFORMATION?

AUS föreningssektor ([email protected]) svarar på alla frågor om verksamhetsbidrag. Föreningssektorn når du också på telefonnumret 050 520 9442 (vardagar).

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Havainnekuva seuraavan lukuvuoden Design-kalenterin kannesta
Ajankohtaista Publicerat:

Vinnaren i designkalendertävlingen har utsetts

Följande läsårskalender förverkligas utifrån Mirka Larjomaas förslag Elementary School Nostalgia.
Jämeräntaival 3
Ajankohtaista Publicerat:

Fossilfri energi i AUS bostäder från och med början av år 2020

AUS studentbostäder och övriga fastigheter övergår helt till fossilfri inköpsel och fjärrvärme under år 2020.
Ajankohtaista Publicerat:

Försvunnen studerande upphittades avliden

Aaltostuderande Miikka Leinonen som anmälts försvunnen har upphittats avliden. Krishjälp fås på campus och per telefon. Om minnestillställning informeras senare.
Ajankohtaista Publicerat:

Aalto-studerande försvunnit 7 februari

Alla iakttagelser ombeds att anmälas till polisen. Aalto-universitetets studentkår stöder Aaltogemenskapen enligt bästa förmåga. Krishjälp ges på campus.