Utlåtanden och pressmeddelanden

13 resultat för Nyheter, Kannanotot ja lausunnot, Tiedote

AUS söker studentrepresentanter för 2020 – Några ansökningarna förlängs

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar den 29 oktober 2019 uppdragen som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning 2019. Några ansökningarna för fyra organ förlängs till den 8 december 2019 kl. 23.59. När förtroendeuppdraget lediganslagits på nytt eller ansökningstiden förlängts beaktas de tidigare sökandena utan nya ansökningar.
Pressmeddelande
Publicerat:

Aalto-universitetets studentkårs styrelse för år 2020 har valts

Aalto-universitetets studentkårs styrelse för år 2020 har valts. AUS delegation valde styrelse på sitt möte 28.11 utifrån styrelsebildare Olli Kesselis förslag.
Ajankohtaista, Pressmeddelande
Publicerat:
AUS styrelsemedlemmar för året 2020

Demokrati och fred måste förverkligas i Hong Kong

Aalto-universitetets studentkår, Svenska Handelshögskolans Studentkår och Finlands Studentkårers Förbund vill visa sitt stöd och sin solidaritet gentemot studenterna i Hong Kong, varav en del ännu sitter fast på universitetscampusen.
Kannanotot ja lausunnot
Publicerat:

Antti Pentikäinen vald till ordförande för Studerandenas motionsförbund OLL 2020- ”Vi har ett utmärkt år framför oss”!

Antti Pentikäinen från Aalto universitetet valdes idag till ordförande för Studerandenas motionsförbund OLL på förbundsmötet i Jyväskylä.
Pressmeddelande
Publicerat:
Opiskelijoiden liikuntaliiton hallitus 2020

Studentkårens röstning i full fart

Omröstningen i AUS delegationsval började på måndagen den 28 oktober kl. 12. På torsdag samma vecka var röstningen redan i full gång: över 2000 röster hade givits! Omröstningen pågår fram till tisdagen den 5 november kl. 16.
Ajankohtaista, Pressmeddelande
Publicerat:
Vaalipaneelin osallistujat näyttävät kylttejä, joissa lukee JOO

AUS undertecknade kravbrevet för COP25-klimatmötet i Chile, över 200 högskolor deltar

AUS har undertecknat kravbrevet för COP25-klimatmötet i Chile, med vilken högskolor och högskolenätverk runt om i världen utlyser ett klimatnödläge.
Pressmeddelande
Publicerat:
Kuvapankki_Kävelyllä_2

Att meddela om osakligt uppförande - Utredningsarbete beträffande utbildningsprogrammet för mode

Vet du vem du ska kontakta om du stöter på trakasseriern? Lär dig vem du ska kontakta och vem som hjälper.
Information om ARTS-modeprogrammet och instruktioner för ARTS-studenter att kontakta om de vill rapportera tidigare orapporterade fall.
Ajankohtaista, Pressmeddelande
Publicerat:

Otnäs natt kommer i september- dragplåstren för den avgiftsfria konstfestivalen är Anssi Kela och Mira Luoti

Den tvärvetenskapliga konstfestivalen Otnäs natt ordnas av Aaltouniversitetets studentkår lördagen den 21 september. Festivalen som ordnas för andra gången är avgiftsfri och riktar sig till alla invånare i huvudstadsregionen.
Pressmeddelande
Publicerat:
Otaniemen yö, banneri

AUS föreslår Tapio Hautamäki till FSF:s styrelseordförande och Frans Cederlöf till FSF:s styrelse.

Aalto-universitetets studentkår föreslår Tapio Hautamäki till ordförande för Finlands studentkårers förbund FSF och Frans Cederlöf till FSF:s styrelse för år 2020.
Pressmeddelande
Publicerat:
Frans Cederlöf and Tapio Hautamäki

Inga tomma löften- nivåhöjning av studiepenningen!

Det bästa sättet för att förbättra studenternas försörjningsläge på kort sikt är en nivåhöjning av studiepenningen.
Kannanotot ja lausunnot
Publicerat:
Pride-kulkue 2018

Svar på Otnäs 1,5-adressen

Adressen Otnäs 1,5 som samlades i samband med klimatstrejken i Otnäs uppmuntrar Aaltogemenskapen att förbinda sig till sådana åtgärder som radikalt minskar vår inverkan på klimatuppvärmningen.
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot, Pressmeddelande
Publicerat:
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_3

AUS:s konstsamling utökades med Veera Krouglovs och Siina Levonojas skulpturer

År 2017 påbörjade AUS en egen konstsamling. I år beslutade AUS ledningsgrupp för konstnärlig verksamhet att utöka konstsamlingen med Veera Krouglovs och Siina Levonojas skulpturer.
Pressmeddelande
Publicerat:
Veera Krouglovin veistos Bubblegum

Ställningstagande: Finland behöver internationellt kunnande

Den nya riksdagen måste öppna sina ögon: Finland måste locka kunnigt folk från utlandet om vi vill kvarstå som ett spetsland för utbildning och kunskap även när befolkningen föråldras och försörjningskvoten försvagas.
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot
Publicerat:
Kuva, jossa ihmiset kävelee poispäin