Nyheter och artiklar

79 resultat för Nyheter, Ajankohtaista

Nu är det dags att göra de årliga föreningsanmälningarna och ansöka om AUS verksamhetsbidrag!

Alla föreningar som verkar inom Aalto-universitetets studentkår måste göra en föreningsanmälan varje år och vid samma tidpunkt kan föreningarna enligt den första förteckningen ansöka om verksamhetsbidrag.
Ajankohtaista
Publicerat:
Toiminta-avustushaku

Försvunnen studerande upphittades avliden

Aaltostuderande Miikka Leinonen som anmälts försvunnen har upphittats avliden. Krishjälp fås på campus och per telefon. Om minnestillställning informeras senare.
Ajankohtaista
Publicerat:

Aalto-studerande försvunnit 7 februari

Alla iakttagelser ombeds att anmälas till polisen. Aalto-universitetets studentkår stöder Aaltogemenskapen enligt bästa förmåga. Krishjälp ges på campus.
Ajankohtaista
Publicerat:

Bygg ett hållbarare Aalto med hjälp av mobilapplikationen Aalto SDG

Med hjälp av mobilapplikationen Aalto SDG som utvecklats av Aalto-universitetet, AUS och ACRE, utmanas att uppnå Aaltos mål för hållbar utveckling ur aaltoiternas vardagsperspektiv samt undervisnings-, forskning-, konstperspektivet.
Ajankohtaista
Publicerat:
AaltoSDG logo text on yellow background

Aalto-universitetets studentkårs år 2019

År 2019 byggde Aalto-universitetets studentkår bland annat Aaltogemenskapen, rekryterade en ny ledning till AUS och även två nationella val ordnades. Styrelseordförande Tapio Hautamäki och verksamhetsledare Elina Nieminen berättar om årets höjdpunkter.
Ajankohtaista
Publicerat:

Designa TOKYO:s och AUS gemensamma kalender 2020–2021

Aalto-universitetets studentkår (AUS) och konst- och designstudenternas förening (TOKYO) utlyser kalenderdesigntävlingen för läsåret 2020–2021.
Ajankohtaista
Publicerat:
Kuva viime vuoden Design-kalenterista

Allmänt bostadsbidrag har utmanat kompisboende-det kan ändå vara ett gott alternativ för dig

Övergången till allmänt bostadsbidrag år 2017 har försvårat situationen för studenter som bor tillsammans. Studenter som har ett gemensamt hyresavtal tolkas som ett hushåll av FPA. Det betyder att de som bor tillsammans ansöker om bostadsbidrag tillsammans och bostadsbidraget fastställs utifrån deras sammanlagda inkomster. Det kan ändå vara ett gott alternativ för dig.
Ajankohtaista
Publicerat:
Atlantinkatu 7_4

Aalto-universitetets studentkårs styrelse för år 2020 har valts

Aalto-universitetets studentkårs styrelse för år 2020 har valts. AUS delegation valde styrelse på sitt möte 28.11 utifrån styrelsebildare Olli Kesselis förslag.
Ajankohtaista, Pressmeddelande
Publicerat:
AUS styrelsemedlemmar för året 2020

Förhandsbokningen av AUS evenemangslokaler inleds 2.12.2019

Förhandsbokningen av AUS evenemangslokaler – lokalhamstringen – börjar för föreningarnas snart. I hamstringen används AUS eget bokningssystem TILA. 
Ajankohtaista
Publicerat:
Ossinkulma 4

Aalto-universitetets studentkår har påverkat effektivt de nationella studentförbundens verksamhet

Under hösten har Aalto-universitetets studentkår effektivt påverkat de nationella studentförbundens verksamhet. AUS medlemmar har valts till ledningen för nationella studentförbunden och AUS initiativ ändrat hur förbunden fungerar på ett mer jämlikt och hållbart sätt.
Ajankohtaista
Publicerat:
AYY:n edustajat Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokouksessa

Frans Cederlöf har valts till FSF styrelse 2020

AUS's Frans Cederlöf har valts till FSF styrelse 2020.
Ajankohtaista
Publicerat:
Frans Cederlöf, vastavalittu SYL:n hallituslainen 2020.

Tapio Hautamäki valdes till FSF:s ordförande 2020

Tapio Hautamäki har valts till Finlands studentkårers förbunds ordförande år 2020.
Ajankohtaista
Publicerat:
Tapio Hautamäki, vastavalittu SYL:n puheenjohtaja vuodelle 2020

Främja världens bästa studentboende som slottsvärd eller i invånarrådet

På AUS får invånarna verka för sin boendetrivsel och utveckla boendet på många sätt. Husmötena som ordnas i november-december – följ husets anslagstavla.
Ajankohtaista
Publicerat:
Hae linnanisännäksi, asukkaat istuu pöydän ääressä

AUS valde delegationsordförande och styrelsebildare för 2020

Delegationen valde på sitt möte 12.11.2019 styrelsebildare och delegationsordförande för år 2020. Delegationsordföranden heter Suvi Vendelin och styrelsebildaren Olli Kesseli.
Ajankohtaista
Publicerat:
Hallituksenmuodostaja Olli Kesseli ja edustajiston puheenjohtaja Suvi Vendelin

Sök till direktionen för Helsinki Graduate School of Economics!

Aalto-universitetets studentkår, Studentkåren vid Helsingfors universitet och Svenska Handelshögskolans Studentkår utlyser 11.11.2019 uppdragen som studentrepresentanter i direktionen för Helsinki Graduate School of Economics för perioden 2020–2021.
Ajankohtaista
Publicerat:

I en förtroendepost kan du åstadkomma en skillnad

Ansökningstiden till TTE-fondens styrgrupp, kontinuitetskommittén och ekonomidirektionen går ut 28.11. kl. 24.
Ajankohtaista
Publicerat:
Haku luottamustoimeen 2020

”Jag skulle inte vilja kräva att ni räddar demokratin, men nog skulle det vara helt roligt”,”- AUS delegationsvalsresultat för med sig förändringar i gruppernas platsantal

Aalto-universitetets studentkårs delegationsval år 2019 ordnades 28.10-5.11. Med valet valdes en delegation med 45 medlemmar som utövar den högsta beslutanderätten i studentkåren. Till delegationsvalets segrare hör gruppen Grönare Aalto som trefaldigade sitt platsantal jämfört med det föregående valet. Även Pro Arte och Kylterirengas ökade sina platsantal med en plats.
Ajankohtaista
Publicerat:
Vaaliuurna

Världens bästa studentliv i sektioner eller kommittéer

Inom AUS verkar ungefär 200 frivilliga. Frivilligverksamhetens bultande hjärta utgörs av sektioner och kommittéer. Ansökningen till sektioner och kommittéer för år 2020 har börjat.
Ajankohtaista
Publicerat:
Kampusjaosto ampuu konfettitykeillä Smökin katolla

Studentkårens röstning i full fart

Omröstningen i AUS delegationsval började på måndagen den 28 oktober kl. 12. På torsdag samma vecka var röstningen redan i full gång: över 2000 röster hade givits! Omröstningen pågår fram till tisdagen den 5 november kl. 16.
Ajankohtaista, Pressmeddelande
Publicerat:
Vaalipaneelin osallistujat näyttävät kylttejä, joissa lukee JOO

Världens bästa studentliv som styrelsemedlem och i delegationens presidium

Ansökningen till AUS styrelse och delegationens presidium pågår. Ansökningstiden för styrelsebildare och delegationsordförande avslutas den 8 november och för styrelsemedlemmar och delegationens viceordförande den 17 november kl. 23.59.
Ajankohtaista
Publicerat:
Hallituslaisia, alalaidassa teksti, hae hallitukseen