Läsårsanmälan börjar den 2.5 – kom också ihåg hälsovårdsavgiften

Du kan redan anmäla dig till läsåret 2022–2023 och samtidigt betala studentkårens medlemsavgift. Hälsovårdsavgiften betalas separat till FPA för att du ska kunna använda SHVS tjänster.
Kuva, jossa ihmiset kävelee poispäin

Universitetsstuderande ska varje läsår anmäla sig som närvarande eller frånvarande för höst- och vårterminen. Endast som studerande som har anmält sig som närvarande kan du avlägga studier, få handledning och ta din examen. I samband med närvaroanmälan betalas Aalto-universitetets studentkårs kåravgift som berättigar till olika medlemsförmåner och tjänster.

Studerande som inleder sina studier under hösten 2022 tar först emot studieplatsen i Studieinfo, varifrån de kommer direkt till OILI där de kan göra sin läsårsanmälan och betala studentkårens kåravgift.

Även de studerande som fortsätter sina studier gör sin anmälan via OILI.

Anmälningstiden för läsåret 2022–2023 är 2.5–2.9.2022. Det är klokt att anmäla sig som närvarande eller frånvarande under hela läsåret, eftersom en omregistreringsavgift på 35 euro tas ut om man glömmer att anmäla sig. Närvaroanmälan kan endast ändras under anmälningstiderna. Frånvaroanmälan kan ändras till närvaro också utanför anmälningstiderna.

 

AUS kåravgift under 2022–2023

Grundexamensstuderande eller utbytesstuderande

Forskarstuderande

63,00 €  / hela läsåret
30,00 € / höstterminen
33,00 € / vårterminen

Information om medlemstjänsterna här.

43,00 €  / hela läsåret
20,00 € / höstterminen
23,00 € / vårterminen

Läs med om tjänster för forskarstuderande här.

Nya studerande har tillgång till förmåner från och med början av augusti

Läsåret startar officiellt 1.8, då alla studentförmåner börjar gälla för nya studerande. Även om en ny studerande gör sin anmälan genast i maj, börjar studentstatusen och förmåner i anknytning till den gälla först i början av augusti. Ett digitalt studentkort kan beställas via Frank eller Pivo. Plastkorten kan beställas via Frank. Mera information hittar du på Franks och Pivos webbsida. Observera också att det tar 1–5 vardagar för uppgifter att överföras från universitetet till exempel till Frank.

  • Du hittar närmare anvisningar för nya studerande för början av läsåret på AUS webbplats.
  • Du hittar svar på vanliga frågor här.
     

Det lönar sig för utbytesstuderande att anmäla sig när informationen om inledandet av studierna har bekräftats

Alla universitetets grundexamensstuderande betalar studentkårens kåravgift, och detta gäller även internationella grundexamensstuderande. Utbytesstuderande kan om de så vill bli medlemmar i studentkåren. Det är möjligt att bo i AUS lägenget bara som AUS medlem. Observera att kåravgiften inte återbetalas till utbytesstuderande om medlemskapet återkallas. Därmed lönar det sig att betala AUS kåravgift först när det är säkert att studierna börjar enligt planer.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön logo

Hälsovårdsavgift för studerande hösten 2022

Avgiften för Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) har tidigare betalats i samband med kåravgiften. Från och med början av 2021 betalar alla studerande hälsovårdsavgiften på eget initiativ till Folkpensionsanstalten (FPA) via FPA:s e-tjänst – så också för hösten 2021.

Beloppet av hälsovårdsavgiften för högskolestuderande är 35,80 euro per termin år 2022. Nu kan du endast betala hälsovårdsavgiften för hösten 2022, eftersom beslut om beloppets storlek för våren 2023 inte ännu har fattats. AUS kan inte kontrollera om du redan har betalat avgiften – kontakta därför FPA i oklara situationer.

Reformer av studerandehälsovården 2021

Läs svaren på vanliga frågor

Turkoosilla pohjalla valkoiset kysymysmerkit

Ofta förekommande frågor om boende och medlemstjänster

Här får du svar på de flesta frågor som de studerande ofta funderar över, frågor om hur man söker bostad, om studentkort och kåravgift.

I synnerhet bör de studerande som fortsätter sina studier beakta, att det inte är möjligt att lämna läsårsanmälan under driftsavbrottet 31.7–8.8.2021. Om du vill att din studerandestatus ska vara i kraft genast i början av augusti, ska du anmäla dig senast 30.7.

Ofta förekommande frågor om boende och medlemstjänster
Pyöräily

Medlemskap och studiekort

När du är medlem i studentkåren kan du utnyttja alla AUS tjänster och otaliga studentförmåner nationellt och till och med globalt. Läs mer om medlemskapet och studiekort.

Students walking with a banner "The best students life in the world"

Tjänster för medlemmarna

Aalto-universitetets studentkår erbjuder sina medlemmar många olika tjänster, till exempel förmånliga studentbostäder, evenemangslokaler att hyra, intressebevakning och olika förmåner. Läs mer om studentkårens tjänster!

Mantan lakitus, ihmnisia nosturissa, konfettia

Välkommen till Aalto-universitetet och studentkåren!

På den här sidan har vi samlat viktig information och tips för studiestarten.

Din studentkår
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Text in Finnish: Varkauksia Otaniemessä - kattava vartiointi alkaa AYY:n kiinteistöjen alueella
Ajankohtaista Publicerat:

Stölder i Otnäs – omfattande bevakning inleds på området för AUS fastigheter

Aalto-universitetets studentkår ökar bevakningen i Otnäs eftersom det har förekommit stölder i områdets fastigheter. Fallen har meddelats till polisen.
Kuvassa kaksi hymyilevää henkilöä, jotka ovat Sainio ja Regelin.
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS föreslår Sampo Sainio och Antti Regelin som FSF:s styrelsemedlemmar 2023

Aalto-universitetets studentkår föreslår Sampo Sainio och Antti Regelin till Finlands studentkårers förbunds styrelse. Styrelsen utses på förbundsmötet 18-19.11.2022.
Design Notebook 2021
Ajankohtaista Publicerat:

Planera den nästa design-anteckningsboken

Design-anteckningsboken har varit popular och därför är det dags att planera en ny anteckningsbok! I stället för TOKYO s och AUS bekanta läsårskalender utkommer ett nytt design-anteckningsbok igen i januari 2023. Boken som utkommer i början av året kan användas som bullet journal likt en kalender, som en traditionell anteckningsbok eller dagbok. Vi hoppas att allt fler aaltoiter kan dra nytta av design-anteckningsboken.
kuva ruokalautasesta
Ajankohtaista Publicerat:

Maximipriset för studentmåltider stiger – vem betalar?

Studentmåltidspriset stiger i början av oktober. I denna nyhet berättar vi vad som sker, hur mycket som ska betalas av studenten, varför priset stiger och vad AUS anser om detta.