Frivilliga

Konstnärlig verksamhet sektionen

AUS konstnärliga verksamhet är öppen för alla intresserade. Sektionens uppgift är att synliggöra AUS konstnärliga verksamhet i form av evenemang, tävlingar och projekt samt inspirera alla Aaltostudenter att hitta sin kreativitet.
Nainen ripustaa valoketjua kanaverkkoaitaan ulkona

Sektionen för konstnärlig verksamhet består av frivilliga som väljs årligen men även alla andra intresserade önskas välkomna att delta i verksamheten längs med året. Man kan delta på möten, i tävlingar, projekt eller alla enligt egen tidtabell och eget intresse.

Det största och synligaste evenemanget har varit Otnäs natt som redan ordnats två gånger. År 2019 bestod evenemanget av nästan 80 delevenemang och ordnades i samarbete med Esbo stad och Aalto-universitetet. Evenemanget hade flera tusen besökare. Deltagare fanns från junior till senior och de kom såväl från Aaltogemenskapen som utanför.

AUS konstnärliga verksamhet är en ganska ny och utvecklingsbar helhet. År 2019 rekryterades för första gången en styrgrupp för Konstnärlig verksamhet och ny praxis började utformas så att alla intresserade skulle kunna delta i verksamheten längs med året. År 2020 börjar sektionen för Konstnärlig verksamhet för första gången. I verksamheten deltar utöver frivilliga även AUS styrelsemedlem som ansvarar för konstnärlig verksamhet och AUS sakkunniga för konstområden.

Den konstnärliga verksamheten är helt likt sina aktörer. År 2017 började AUS samla en egen konstsamling, vilket fortsatte år 2019. Utöver detta och Otnäs natt ordnades år 2019 en tävling för planering och genomföring av årsfestmarskalkens stav av Styrgruppen för konstnärlig verksamhet, fotografier samlades in av medlemskåren för en fotomosaikdekal med valborgstema i Väre och en kortfilmsförevisning ordnades i Otnäs i samarbete med Espoo Ciné, samt samarbetades med universitetet för att genomföra utställningen Arkivets pärlor, och  dessutom stöddes ARTS ämnesföreningar och Mosaic i ordnandet av Väre Sleepover. I slutet av året inledde Konstnärlig verksamhet och AUS10-sektionen två samarbetsprojekt. Vinnarna i AUS10-produkttävlingen och det andra samprojektet offentliggörs i början av år 2020.

Alla Aaltostudenter oberoende av  studieinriktning eller tidigare erfarenhet är välkomna att delta i den konstnärliga verksamheten!

Styrgruppen för konstnärlig verksamhet nås på adressen taiteellinentoiminta[at]list.ayy.fi.

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat