Förändringar under boendet

Tillfällig utflyttning

Bor du i en AUS-bostad som du tillfälligt kommer att flytta ut ur? På den här sidan hittar du anvisningar om vad du ska göra med bostaden om du lämnar den till exempel på grund av utbytesstudier, arbetspraktik eller militärtjänstgöring.

När du lämnar din bostad tillfälligt till exempel på grund av utbytesstudier, JOO-studier utanför de närliggande kommunerna eller studierelaterad arbetspraktik kan du välja om du behåller bostaden, hyr ut den i andra hand eller säger upp hyresavtalet. Samma alternativ gäller också när du fullgör din värnplikt eller frivilliga militärtjänstgöring.

 

När du behåller bostaden

Om du vill behålla bostaden förbrukas din boenderätt på normalt sätt. Barnfamiljer utgör ett undantag – vi kompenserar din boenderätt för den tid du tillfälligt är borta även om din partner och era barn bor kvar i bostaden.

Om du hyr ut din bostad i andra hand till en annan AUS-medlem för den tid du är i armén eller avlägger studier eller praktik på annan ort kompenseras din boenderätt under andrahandsuthyrningen. Om du vill kan du hyra ut din bostad i andra hand till en person utanför AUS, men då beviljas du ingen kompenserad boenderätt. Kontrollera också anvisningarna om andrahandsuthyrning.

Andrahandsuthyrning av bostad

När du vill säga upp din bostad

Om du inte vill behålla din bostad eller hyra ut den i andra hand under den tid du tillfälligt är borta kan du också säga upp ditt hyresavtal. Kom ihåg att säga upp avtalet i tid – uppsägningstiden är en kalendermånad.

Om du säger upp din bostad för utbytesstudier, JOO-studier, arbetspraktik, värnplikt eller frivillig militärtjänst förbinder sig AUS att erbjuda dig en bostad när du börjar studera igen. I princip försöker vi erbjuda en bostad som så långt som möjligt motsvarar den du sagt upp. Om ingen bostad i samma bostadsgrupp blir ledig när du återvänder erbjuder vi dig en bostad av samma typ i någon annan bostadsgrupp.

Med största sannolikhet får du den bostad du önskar om du meddelar oss om din återkomst i tid. Lämna in din bostadsansökan minst två månader på förhand och meddela i en bilaga eller per e-post att du börjar studera igen, så poängsätts din ansökan med tilläggspoäng för återflyttare. Ange en flyttningsdag under den första månaden då du behöver en bostad igen.

Du kan inte ange en flyttningsdag som ligger mer än en månad fram i tiden från det att orsaken till frånvaron upphör. Det här innebär att bostaden inte kan reserveras för dig om du till exempel vill resa under en längre tid efter utbytesstudierna.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat