Förändringar under boendet

Studentutbyte eller annan tillfällig flyttning någon annanstans

Bor du i en AUS-bostad som du tillfälligt kommer att flytta ut ur? På den här sidan hittar du anvisningar om vad du ska göra med bostaden om du lämnar den till exempel på grund av utbytesstudier, arbetspraktik eller militärtjänstgöring.

När du lämnar din bostad tillfälligt till exempel på grund av utbytesstudier, JOO-studier utanför de närliggande kommunerna eller studierelaterad arbetspraktik kan du välja om du behåller bostaden, hyr ut den i andra hand eller säger upp hyresavtalet. Samma alternativ gäller också när du fullgör din värnplikt eller frivilliga militärtjänstgöring.

När du behåller bostaden

Om du vill behålla bostaden fast du själv bor annanstans, förbrukas din boenderätt på normalt sätt. Barnfamiljer utgör ett undantag – vi kompenserar din boenderätt för den tid du tillfälligt är borta även om din partner och era barn bor kvar i bostaden.

Andrahandsuthyrning

Om du hyr ut din bostad till en annan AUS-medlem för den tid du är i armén eller avlägger studier eller praktik på annan ort kompenseras din boenderätt under andrahandsuthyrningen. Om du vill kan du hyra ut din bostad i andra hand till en person utanför AUS, men då beviljas du ingen kompenserad boenderätt. Kontrollera också anvisningarna omandrahandsuthyrning och tillfällig överlåtelse.

Underuthyrning, andrahandsuthyrning och tillfällig överlåtelse

Återflyttning efter tillfällig frånvaro

Om du har sagt upp din bostad på grund av utbytesstudier,  övriga studier eller praktik eller värnplikt eller frivillig militärtjänst utanför huvudstadsregionen strävar AUS att erbjuda dig en motsvarande bostad när du kommer tillbaka till studierna i huvudstadsregionen. AUS kan nog inte garantera en ny bostad när du återvänder.

Fyll i bostadsansökan i Domo minst tre månader före återflytten och meddela med bilagor eller per epost om att du återvänder till studierna. AUS strävar att erbjuda dig en bostad som är så lik den bostad som du sade upp som möjligt och främst från samma bostadsgrupp. Du kan erbjudas en liknande bostad ur en annan bostadsgrupp om det inte finns en ledig motsvarande bostad.

Ange en flyttningsdag under den första månaden då du behöver en bostad igen. Du kan inte ange en flyttningsdag som ligger mer än en månad fram i tiden från det att orsaken till frånvaron upphör. Det går alltså inte att reservera en bostad om du till exempel reser en längre tid efter utbytet.

Bostäderna erbjuds i första hand till sökande med brådskande behov. Om ditt bostadsbehov inte är brådskande dvs. om du redan fått en bostad i huvudstadsregionen kan AUS sannolikt inte erbjuda dig en bostad lika snabbt.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat