Delegationsval

Valförbund

Du kan hitta valförbund och kandidater som för ingår i delegationsval.

Valförbundet CHEM

Kemistgillet, Träförädlarnas gille, Processteknologerna och Bergmansgillet på Högskolan för kemiteknik vid Aalto-universitetet bildar ett gemensamt valförbund i AUS delegationsval 2019. Även denna gång finns våra bekanta ansikten under namnet valförbundet CHEM. Vårt tidigare namn var känt som valförundet Processteknologerna och före det löd det under namnet ProTeekkarit. Det nuvarande namnet fungerar som en förenande faktor för alla studerande vid högskolan för kemiteknik, som vårt valförbund huvudsakligen representerar. Genom att samla alla högskolans studerande i samma delegationsgrupp kan vi bättre få vår röst hörd i besluten som gäller studentkåren. Dessutom hör valförbundet CHEM till valcirkeln Jämera Ratas. Vårt valförbund har långa anor i såväl THS som AUS historia. Man kan ställa upp som kandidat för valförbundet CHEM fram till 2.10.2019 kl. 12:00. Mer information om CHEM:s delegationsgrupp fås på valföbundets Facebook sida på adressen https://www.facebook.com/CHEMedari/

 

Kylterirengas

Kylterirengas är en delegationsgrupp som förenar ekonomer, med syfte att utveckla en studentkår som tjänar sina medlemmars behov. En av studentkårens viktigaste uppgifter är att mångsidigt representera hela medlemskåren oberoende av språk, bakgrund eller studieort. Vårt universitet är en unik blandning av människor från olika länder och olika studieområden. Därför måste vår studentkår förstå skillnaderna mellan olika subkulturer gällande  principer och strukturer, samt tillåta olika subkulturer som en del av Aaltogemenskapen.

Varje medlem ska kunna känna sig som en del av gemenskapen. Vår studentkår ska vara en plats där alla medlemmar trivs. En av studentkårens viktigaste tjänster är boendet, men vi måste även beakta de medlemmar som står utanför bostäderna. Samtidigt måste vi se till att vi har en hållbar och genomskinlig ekonomi så att vi kan erbjuda tjänster även för kommande generationer.

Studenter från olika branscher ska ha möjlighet att mötas även utanför skolans lokaler. Vi vill att vår studentkår erbjuder öppna lokaler  såväl för sina frivilliga som övriga medlemmar.

Luja

Luja är en delegationsgrupp som huvudsakligen består av studenter i Maskiningenjörsgillet och som driver sina studenters förmåner i Aaltouniversitetets studentkår AUS. Ett av Lujas viktigaste mål är att få fler unga studerande att intressera sig för studentkårens ärenden.

I Luja strävar vi efter att medlemmarna i våra intressentgrupper med så låg tröskel som möjligt skulle kunna  delta i diskussionen om de ärenden som behandlas i delegationen, eftersom specifika ärenden även intresserar och berör dem som inte aktivt deltar i delegationsverksamheten. Mot en starkare studentkår tillsammans.

Luova

LUOVA:s mest centrala värdering är en konstruktiv och ett framåtblickande förhållningssätt jämtemot  aaltoiternas mångsidiga studiekultur och universitetsgemenskap. Vi på Luova förenas av ett intresse för den byggda miljön, fastighetsutveckling och markanvändning samt kunnande. Vi anser att studentboendet är AUS viktigaste tjänst, vars utveckling bör satsas på speciellt under de närmsta åren.

AUS bör bygga så många nya studentbostäder som möjligt på Otnäs campusområde och sträva efter att ge förutsättningar för världens bästa studentliv för en allt större del av sina medlemmar. Som byggherre ska AUS förbinda sig till principerna för hållbart byggande med beaktande av sina fastigheters utsläpp under byggnadernas hela livscykel. LUOVA:s mål är att tillsammans göra Otnäs till världens bästa universitetscampus att bo, leva och studera i.

Alla är välkomna till det partipolitiskt obundna LUOVA, och särskilt de som är intresserade av campusutveckling.

Pro Arte

Valförbundet Pro Arte representerar högskolan för konst, design och arkitektur och kommer med konstperspektiv till studentkårens delegation.

AUS delegationsmöten kan följas live via länken: http://ayy.fi/live

Du når oss på Facebook eller per e-post: [email protected]

SCIsma

Valförbundet SCIsma förenar Aalto SCI:s studerande och strävar med sin verksamhet att göra sina studenters röst hörd på ett lättillgängligt sätt.  SCIsma främjar en målinriktad och konstruktiv diskussion i delegationen, också om svåra ämnen. Även om SCIsma traditionsenligt inte idkar gruppdisciplin är vårt tillvägagångssätt ändå att hitta en gemensam linje inom förbundet, som vi i fortsättningen kan driva tillsammans.

Som högskola koordinerar SCI universitetets internationella kandidatprogram samt mottar en beaktansvärt stor andel internationella studerande. Således stöder SCIsma   integrerandet av internationella studerande  i  sin egen verksamhet och studentgemenskapens övriga verksamhet med syfte att skapa likvärdiga förutsättningar för dem att såväl delta  i verksamheten i framtiden som utveckla den.

Åsikter kan bildas på många grunder men framförallt är SCIsma lik sina medlemmar.

Vapaus Valita - Freedom to Choose

Vapaus Valita – Freedom to Choose är en tvärvetenskaplig grupp bestående av likasinnade studenter som kandiderar för AUS delegation. Alla listans kandidater förbinder sig till internationella, ansvarsfulla och demokratiska värden.

Vi önskar kandidater från alla bakgrunder välkomna oberoende av studiebakgrund eller modersmål. Vårt huvudsakliga arbetsspråk är engelska.

Vi tror att AUS under den kommande delegationsperioden borde koncentrera sig på sådana funktioner som Aaltos studentgemenskap använder och uppskattar, istället för att rikta pengar till tjänster som ingen använder.

Grönare Aalto

Grönare Aalto bekämpar klimatförändringen och befrämjar jämställdheten på AUS och Aalto. Alla AUS medlemmar oberoende av studieinriktning och som är av samma åsikt med linjerna för vårt valprogram, kan ställa upp som kandidater för Vihreämpi Aalto.

Största delen av AUS utsläpp uppstår av att bygga studentbostäder. Vihreämpi Aalto vill att fastigheternas byggnads- och livscykelutsläpp minimeras. Dessutom bör AUS värna om att öka den vegetariska kosten på campus och övertala universitetet att minska sina egna utsläpp. Undervisningen ska beakta gränserna som planeten sätter eftersom vårt nuvarande system inte är på en hållbar grund. Dessutom ska undervisningen utvecklas att motsvara utmaningarna i nuläget.

AUS ska stöda jämlikhet i hela sin verksamhet. Ämnesföreningarna ska ha trakasseriombud och verksamheten ska vara tillgänglig för alla. AUS ska eftersträva öppenhet i sin verksamhet och avveckla diskriminerande strukturer.

Bekanta dig med vår verksamhet på vår Facebooksida: https://www.facebook.com/VihreampiAalto/ eller ta kontakt med vår valchef Aleksanteri Paakkinen (@vihreampiaalto) [email protected]

Voltti

Voltti är Aalto-universitetets elingenjörsgillets, Automat- och systemteknikgillets och Inkubios traditionella delegationsgrupp och valförbund. Voltti ingår i Teknologernas valcirkel, Jämerä Ratas.  För Voltti är en fungerande Aaltogemenskap som bildas av studerande på alla områden viktigt.  En  viktig del av det är teknologskapet  som ska synas och höras inom AUS.

Volttis mål är att få sina väljares och  ämnesföreningarnas röst hörd i studentkråren. Voltti hör och beaktar sina väljares och sina  ämnesföreningars röst, din röst, i beslutsfattandet och  beredningsarbetet.

I delegationen får man påverka ärenden som berör hela gemenskapen, och att verka i delegationen är ett konkret sätt för att få nya synpunkter till studentkåren samt för att påverka Aaltogemenskapen. Delegationsverksamheten är intressant och givande och nya medlemmar får hjälp med att komma i gång i början, så det lönar sig absolut att komma med!

Läs mer om Voltti på adressen https://voltti.ayy.fi.

Våga

Våga (f.d. känt som Polytekarna) är en gruppering i huvudsak svenskspråkiga delegater, som strävar till att framföra ärenden som berör alla studerande inom AUS - Våga är inte bundet till någon studieinriktning. Våga har som mål att uppnå en studentkår som verkligen efterspeglar dess medlemmar, där medlemmarnas upplevelser i studielivet inte styrs av deras studieinriktning eller språk. 

I delegationsvalet ingår Våga för första gången valförbund med ProArte, för att främja vårt gemensamma mål om ett mera inklusivt Aalto.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat