Boende

Tjänster för invånarna

AUS invånare har rätt att boka parkeringsplatser, bastuturer och tvättstugetider. Tvättstugetiderna ingår i bostadshyran, men för bastuturer och parkeringsplatser uppbärs en separat månatlig avgift.

Bastuturer

Bastuturerna bokas som en  återkommande veckovis tur som kan ändras månadsvis. Bastuturen ska bokas i början av föregående månad så att informationen om bastuuppvärmningen når servicen i tid. Lediga bastuturer ses i Domo och bastuturen kan bokas med den här blanketten eller på AUS kontor.

Härifrån ser du husbastuturerna i Teknologbyn som vem som helst som bor i Teknologbyn kan delta i fritt och utan kostnad.

Parkeringsplatser

AUS invånare kan boka parkeringsplatser i närheten av sin bostad. Parkeringsplatsförfrågan sker med den här blanketten eller på AUS kontor. Parkeringsplatshyran varierar enligt läge, uppvärmningsmöjligheter och eventuellt tak. Om inga parkeringsplatser finns tillgängliga vid  kontakttillfället så kan du köa för en parkeringsplats om du vill. Parkeringstillståndet är inte kopplat till registernumret.

Tvättstugor

Lediga tvättstugetider ses via Domo och bokningen görs via samma system. Om du inte kan se  bokningsbara tvättstugetider, ta kontakt med boendeservicen.

Lokaler som hyrs ut

AUS hyr ur lokaler, paketbil och trailer. För AUS medlemmar är hyrorna förmånligare  än för utomstående aktörer. Du beaktar väl att det lönar sig att boka i tid. Bokningen görs i TILA-systemet.

 

AYY pakettiauto

Parkering

Frågor om lediga parkeringsplatser

OK20 sauna

Bastureservationer

Frågor om hyregästers bastu skiftar

Kuvapankki_Paku_1

Hyr lokal eller skåpbil

AUS hyr ut bastu-, sits-, fest- och möteslokaler samt en skåpbil till sina medlemmar till förmånliga priser. På de här sidorna kan du läsa mer om lokalerna och hyresvillkoren.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat