Boende

Tjänster för invånarna

AUS invånare har rätt att boka parkeringsplatser, bastuturer och tvättstugetider. Tvättstugetiderna ingår i bostadshyran, men för bastuturer och parkeringsplatser uppbärs en separat månatlig avgift. I bostadsfastigheter finns förrådsutrymmen till hands för invånarna.

Bastuturer

Bastubokningspraxisen kommer att förändras och mer information skickas i slutet av oktober. Därför bokar vi inga nya turer för tillfället. 

Parkeringsplatser

AUS invånare kan boka parkeringsplatser i närheten av sin bostad. Parkeringsplatsförfrågan sker med den här blanketten eller på AUS kontor. Parkeringsplatshyran varierar enligt läge, uppvärmningsmöjligheter och eventuellt tak. Om inga parkeringsplatser finns tillgängliga vid  kontakttillfället så kan du köa för en parkeringsplats om du vill. Parkeringstillståndet är inte kopplat till registernumret.

Tvättstugor

Lediga tvättstugetider ses via Domo och bokningen görs via samma system. Om du inte kan se  bokningsbara tvättstugetider, ta kontakt med boendeservicen.

Förrådsutrymmen

Ibruktagandet av förrådsutrymmen i AUS fastigheter

I AUS bostadsfastigheter finns förrådsutrymmen till hands för invånarna. Beroende på objekt är förråden antingen lägenhetsspecifika alltså finns det tillräckligt antal för alla lägenheter eller så finns det inte tillräckligt för alla.  Ett separat bokningsavtal måste göras upp oberoende av om förrådsutrymmet är lägenhetsspecifikt eller inte.

  • Lägenhetsspecifika förråd finns inte på Harneskvägen, Dvärgarnas stig, Arkadiagatan, Kaj Francks gata, Otstranden, Trumslagargatan 1 och 3, och Bistervägen 1, 3, 5, 6, och 7.
  • Ett separat bokningsavtal måste göras till invånarnas alla förråd, oberoende av om förrådsutrymmet är lägenhetsspecifikt eller inte.
  • Förrådsutrymmen är gratis till hyresgäster.
  • I lägenhetsspecifika källarförråd får invånarna endast ta i bruk det utrymme som försetts med ett nummer som motsvarar den egna lägenheten. Det är förbjudet att ta i bruk  andra utrymmen. Förrådsutrymmet reserveras  via AUS. Ta kontakt  med denna blankett gällande förråd.
  • Invånaren ska märka sitt förrådsutrymme på ett sätt som godkänns av AUS  dvs. med en lapp där det står ”Detta förråd är i användning år 2021 (enligt år)" + lägenhetsnummer. AUS har rätt att avlägsna saker som lämnats i korridorerna i förrådsutrymmena samt tömma omärkta förrådsutrymmen.

Bokningsavtalet görs via AUS fastighetssektor. Avtalet skickas för undertecknande till invånaren per epost. Invånaren måste underteckna avtalet och lämna in det utan dröjsmål. Förrådsutrymmesavtalet träder i kraft när det har undertecknats och lämnats in till AUS. AUS erbjuder ett hänglås till det bokade förrådet. Låset kan hämtas på AUS kontor under den tid som avtalats med AUS fastighetssektor. Kontakta AUS fastighetssektor direkt med denna blankett. De kontrollerar förrådstillgången och tar kontakt med dig. Kom ihåg att lämna in förrådets bokningsavtal när du mottar det. Användarrätten till förrådet börjar först efter det.

När en invånare flyttar bort är det viktigt att förvaringsutrymmen töms, låses och endast låsnyckeln returneras till AUS kontor. Låset ska inte returneras utan ska lämnas låst i förvaringsdörren.

Ta kontakt i frågor om förrådens bokningsavtal och andra frågor med denna blankett.

Lokaler som hyrs ut

AUS hyr ur lokaler och paketbil. För AUS medlemmar är hyrorna förmånligare  än för utomstående aktörer. Du beaktar väl att det lönar sig att boka i tid. Bokningen görs i TILA-systemet.

AYY pakettiauto

Parkering (external link)

Frågor om lediga parkeringsplatser

OK20 sauna

Bastureservationer (external link)

Frågor om hyregästers bastu skiftar

Kuvapankki_Paku_1

Hyr lokal eller skåpbil

AUS hyr ut bastu-, sits-, fest- och möteslokaler samt en skåpbil till sina medlemmar till förmånliga priser. På de här sidorna kan du läsa mer om lokalerna och hyresvillkoren.

Varastoja Miestentiellä

Förrådsutrymmen (external link)

Med den här form kan frågas om förrådsytrymmen.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat