Boende

Poängsättning av ansökningar

Alla poäng som inverkar på ansökan adderas enligt poängsättningsmodellen nedan. De sökande placeras i en gällande kö enligt poäng och ansökningsordning. Du kan ansöka om tilläggspoäng för din bostadsansökan. Då måste du till varje ansökan bifoga en bilaga som din ansökan om tilläggspoäng grundar sig på.

Förklaring

Poäng

1. Interna flyttningar

Personer som flyttar från en AUS-bostad till en annan AUS-bostad (samma bostadskö). Om den sökande får poäng för intern flyttning beaktas inte de övriga punkterna i poängsättningsanvisningen.

+5 poäng

2. Brådskande bostadsbehov

Poängen beaktas endast för studentrum. Högst två poäng på grundval av brådskande behov kan beviljas för en och samma ansökan. Ett intyg måste alltid lämnas in över brådskande bostadsbehov för att poängen ska kunna beviljas.

Poäng för brådskande behov är i kraft maximalt fram till det första bostadserbjudandet eller när brådskande bostadsbehov av ansökan upphör att gälla. En sökande som avslår ett erbjudande eller låter det förfalla förlorar poängen för brådskande behov.

Grunder:

 • Sökande från andra än närliggande kommuner.
  Närliggande kommuner = Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla
 • Tidsbestämda hyresavtal (avslutas inom 6 mån)
 • Hyresavtal som sagts upp av hyresvärden
 • Bostadslösa
 • Andra särskilt vägande specialfall, på beslut av bostadskommittén

+2 poäng

3. Intyg om barn/graviditet

Beaktas för studentrum med eget kök och badrum, ettor, tvåor och större bostäder. För följande barn eller graviditetsintyg + 1 poäng.

+4 poäng

4. Alla sökande AUS-medlemmar med boenderätt

Beaktas för tvåor och större bostäder.

+1 poäng

5. Förstaårsstuderande

Poängen för förstaårsstuderande gäller examensstuderande. Poängen beaktas endast för studentrumsköer. Poängen för förstaårsstuderande är i kraft i 6 mån. Ordningsföljden bland förstaårssökande med samma antal poäng avgörs genom lottning.

+1 poäng

6. Utbytesstuderande

Poängen för utbytesstuderande gäller utbytesstuderande och med dem jämförbara internationella studerande som vistas i Finland tillfälligt. Poängen beaktas endast för studentrumsköer.  Ordningsföljden bland sökande med samma antal poäng på basis av poängen för utbytesstuderande lottas ut.

+1 poäng

 7. Läkarintyg

Beviljas på beslut av bostadskommittén.

+0-6 poäng

Förmögenhet och inkomster bestäms enligt ARA:s guide för val av hyresgäster  

8. Förmögenhet

 • Studentrum och ettor: sökandens förmögenhet över 64 000 euro
 • Tvåor och större bostäder: sökandenas förmögenhet sammanlagt över 79 000 euro

– 1 poäng

9. Månadsinkomster

 • Sökandens inkomster över 3000 euro i månaden.
 • Hushållets inkomster sammanlagt över 5100 euro.

– 1 poäng

10. Kompisförslag till studentrum

 • Intern flyttning +5 poäng och kompisförslaget +1 poäng. Beaktas för bostäder i studentrumskomplexet där föreslagaren bor.
+6 poäng

11. Återinflyttare

 • Intern flyttning + 5 poäng och brådskande bostadsbehov +2 poäng. Beaktas för den bostadsgrupp därifrån den sökande åkt på utbyte, arbetspraktik eller militär- eller civiltjänstgöring samt för studentrum.
+7 poäng

12. Kompisbyte

 • Intern flyttning +5 poäng multiplicerat med två. Beaktas endast för bostaden som kompisbytet görs till.
+10 poäng

 

Bostadskommittén

Bostadskommittén är ett organ som behandlar klagomål, ansökningar och förslag gällande boende.

Läs mer
Kuvapankki_Toimistotarvikkeet_1
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat