Boende

Nödinkvartering

Under höstarna har ordnats AUS nödinkvartering i samarbete med Aalto-universitetet. Nödinkvarteringen är avsedd för nya studerande vid Aalto-universitetet som inte har något annat alternativ.

Ingen nödinkvartering på hösten 2020.

---

Ansökan om nödinkvartering

AUS samordnare för nödinkvarteringen ansvarar för att ordna nödinkvartering för Aaltostuderande som behöver kortvarig inkvartering.

Om du inte hittat någonstans att bo 1–3 vardagar innan du anländer ska du kontakta samordnaren för nödinkvarteringen, så försöker studentkåren ordna en nödinkvarteringsplats för dig.

Du kan få en plats för högst två veckor. Därefter går platsen vidare till följande person i kön. Om en studerande som får nödinkvartering befinner sig i en ytterst exceptionell situation och ingen annan köar för platsen kan hyresavtalet förlängas med ytterligare två veckor.

Du kan också kontakta samordnaren för att be om allmänna anvisningar för bostadssökning i huvudstadsregionen. Observera att AUS inte kan garantera nödinkvartering för alla som behöver det eftersom antalet platser är begränsat.

Man kan kontakta samordaren för nödinkvarteringen genom att anvanda detta formulär.

Priser (2019)

Säng i delat rum på adressen Servin Maijan tie 10 G:

Första veckan: 5 € / natt
Andra veckan: 7 € / natt
Säkerhet: 100 €

Säkerheten betalas kontant (inga kreditkort!) när nyckeln hämtas. Inkvarteringsavgiften dras av från säkerheten och det återstående beloppet betalas tillbaka till hyresgästen när nyckeln återlämnas.

Om en studerande som får nödinkvartering befinner sig i en ytterst exceptionell situation och ingen annan köar för platsen kan hyresavtalet förlängas med ytterligare två veckor. Då är priset 10 €/natt och säkerheten 150 €. Alla beslut om förlängda hyresavtal fattas separat.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat