Förändringar under boendet

Kompisförslag till studentrum

Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_6

Den som bor i AUS studentrum har rätt att föreslå en ny hyresgäst till ett ledigslaget rum i sitt studentrumskomplex bland personer som redan har ett hyresavtal i första hand med AUS.  Då har kompisar en bättre möjlighet att få bo i samma studentrumskomplex. Den föreslagna kompisen får extrapoäng till sin bostadsansökan så att ansökan är bland de första i kön. Kompisförslaget särskiljer sig från intern flyttning genom att den föreslagna kompisen inte behöver bo i samma bostadsgrupp (till exempel studentrum i Teknologbyn) som  föreslagaren utan hen kan till exempel bo i en en- eller tvårummare

Hur föreslår jag en kompis till ett studentrum?

  1. För det första ta kontakt med AUS boendeservice, till exempel med denna blankett: Vi behöver uppgifter om personen som du föreslår till studentrummet (hela namnet och adress).
  2. Därefter kan din kompis  ansöka om bostäderna i ditt studentrumskomplex och bifoga en fritt formulerad utredning på att det är fråga om ett kompisförslag  till ett studentrum till brådskandepoängen. Föreslagarens hela namn och adress ska framgå ur bilagan.
    1. I Domo kan enskilda bostäder väljas till ansökan men det här kräver lite arbete, eftersom alla bostäder i ett studentrumskomplex inte alls är likadana (till exempel beträffande area och då varierar även hyran beroende på rum.)
    2. Boenderådgivarna kan tyvärr inte radera bostäder ur ansökan, så bostadsvalarbetet måste göras av den sökande. Du försäkrar dig väl om att du ansökt om rätt bostäder!
    3. Om kompisen har ansökt om ifrågavarande studentrum utöver andra studentrum i en tidigare bostadsansökan, ska hen radera de här studentrummen ur sin tidigare ansökan och ansöka om dem med en ny ansökan.

När en bostad i studentrumskomplexet ledigförklaras, erbjuds den till den första i kön. Boenderådgivarna kan omöjligtvis bedöma när erbjudandet görs  så den sökande ska hålla öga på sin e-post med tanke på eventuellt erbjudande. Med kompisförslagspoängen hamnar ansökan bland de första i kön men det kan ändå finnas andra sökande före i kön, till exempel återinflyttare eller sådana som lämnat in kompisförslagsansökan tidigare.

Om föreslagaren flyttar ut innan kompisen får erbjudandet så raderas kompisförslagspoängen ur ansökan.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat