Boende

COVID-19 och boende, vanliga frågor

Kuvapankki_Toimistotarvikkeet_3

Brev till nya hyresgäster (09/2020) finns här.

Jag undertecknade mitt hyresavtal med AUS före universitetet meddelade att det skulle börja höstterminen med distansutbildning. Hur kan jag säga upp min bostad? Kan jag annullera avtalet och upphör avtalet genast?

För redan inledda avtal följer vi en uppsägningstid på en månad (AHVL 61§-67§).  Det är alltså inte möjligt att få avtalet att upphöra omedelbart.

 

Jag kan inte betala min hyra för mina inkomster har avbrutits på grund av coronaläget. Vad ska jag göra?

För det första, ta kontakt med oss med denna blankett så att du kan komma överens om en eventuell betalplan.
Det är tyvärr  inte möjligt att sänka hyrorna på grund av pandemin utan den måste betalas fullskaligt. Du tar väl ändå kontakt genast när det uppstår betalsvårigheter så att den eventuella hyresskulden inte blir större.

 

Får jag betala min hyra i rater? Hur mycket försenat kan jag betala min hyra före förseningsavgifter?

Det är möjligt att komma överens om betalarrangemang. Ta genast kontakt med oss med denna blankett om det uppstår problem med betalningen.

 

Jag misstänker att min rumskompis har insjuknat i corona. Vad ska jag göra?

Om du bor i AUS bostad och misstänker att du eller din rumskompis har coronavirus, ta kontakt med oss med denna blankett. Som hyresvärd har AUS inte tillstånd att berätta eller fråga om boendenas hälsotillstånd utan tillstånd av personen. Hyresåterbetalningsbegäran för bostäder där det konstateras finnas coronsmitta behandlas från fall till fall om boenden hör till en riskgrupp. Boenden som hör till en medicinsk riskgrupp har även möjlighet till en tillfälligt flytt på basis av läkarintyg. 

Du beaktar väl myndighetsanvisningar i sådana fall där en familjemedlem eller rumskompis insjuknar eller har symptom, mer info här.

 

Jag kan inte avlägga studiepoäng på grund av pandemin. Hur går det med min boenderätt? Får jag bo kvar i bostaden även om jag inte får ihop 18 studiepoäng per termin, uppsägs bostaden? Får jag tilläggstid för min boenderättstid?

Om utexamineringen fördröjs eller du inte får ihop nödvändiga studiepoäng på grund av en inhiberad eller flyttad kurs så kan du ansöka om förlängning av din boenderätt fram till den 31 december 2020 (eller för motsvarande tid, dvs. 4 månader, om din boenderätt fortsätter en längre tid än fram till  den 31 augusti 2020). För att få förlängning måste du kunna bevisa att dina studier fördröjts just på grund av coronaviruespandemin, till exempel i form av kursannulleringar.

 

Kan jag vidarehyra min bostad för coronapandemitiden om jag inte kan komma till Finland?

Lägenheten kan vidare uthyras sommartid (1.4–30.9) för vem som helst på grund av vilken orsak som helst. Kom ihåg att göra  vidareuthyrningsanmälan i tid via Domo. Mer information och anvisningar här. Kontakta oss med denna blankett om du inte kan resa till Finland på grund av resebegränsningarna som corona medfört.

 

Vi gjorde upp ett gemensamt hyresavtal med min kompis, men min kompis är inte i Finland och kan inte bo med mig. Kan jag fortsätta bo ensam eller vad kommer att hända?

Om det är fråga om en tvåa eller större bostad som hyrts som kompisbostad, bör det  bo minst två primära hyresgäster. Om din kompis inte kan återvända till Finland och inte bor i bostaden uppsägs hyresavtalet med en uppsägningstid i  enlighet med AVHL (3mån. om avtalet varit i kraft under ett år, och 6 mån. om avtalet varit i kraft över ett år). Under uppsägningstiden måste du ansvara för bostadshyran i sin helhet.

Om avtalet varit i kraft 2 mån har du möjlighet att göra ett kompisbyte, läs mer här.

 

Jag ska börja studera vid Aalto men vet inte om mina studier inleds normalt. Vad ska jag göra med mitt hyresavtal om jag inte kan anlända till Finland eller om  studierna är på distans och jag ännu inte vill flytta till huvudstadsregionen?

Du kan ansöka om bostad som normalt. Om skolans distansarbete fortsätter på hösten eller dina ubtytesstudier annulleras så kan du antingen flytta på den önskade inflyttningsdagen eller annullera ansökan själv i Domo-systemet. Om du glömmer att annullera din ansökan och hinner få ett bostadserbjudande även om du inte skulle kunna inleda dina studier i tid, annullera erbjudandet så att vi kan erbjuda bostaden till följande i kön.

Bostadserbjudandet kan tyvärr inte läggas ”i vila” för till exempel en  månad eller två eftersom bostädernas tomgång höjer hyran för alla boende.

 

Hur får jag mina bostadsnycklar och inleder karantänen när jag anländer till Finland?

Beakta servicebyråns undantagsöppettider och kontrollera öppettiderna härifrån innan du besöker byrån. Besök inte byrån om du har symptom som tyder på corona!

Om du är i karantän kan du tyvärr inte komma och hämta nycklarna på byrån. Däremot kan du befullmäktiga någon annan att hämta dina nycklar med fullmakt. Du kan vara i hemkarantän i studentrummet men ta övriga boende i beaktande, undvik människokontakter, tvätta dina händer och använd desinfektionsmedel samt munskydd i kollektivtrafiken. Använd även munskydd när du sköter ärenden på servicebyrån om du har anlänt från utlandet. På vår byrå finns  engångsmunskydd till kunderna.

THL :s aktuella rekommendationer och anvisningar för hemkarantän här.

 

Är det tryggt att sköta ärenden på AUS servicebyrå?

Vi eftersträvar att alla våra kunder kan uträtta sina  ärenden så tryggt som möjligt. Vi rekommenderar att du tvättar dina händer genast när du kommer till byrån och när du går därifrån, det finns även handdesinfektionsmedel för kunderna. Vi släpper in ett begränsat antal kunder  åt gången så att säkerhetsavstånden kan följas.

Kom endast om du är frisk, utan symptom på corona.

Undvik att uträtta ärenden på byrån om ditt ärende inte är brådskande. Du kan även kontakta oss per telefon eller epost. Låt oss göra lokalen så trygg som möjlig för alla besökare och arbetstagare!

 

Kan min tutor hämta min bostadsnyckel på byrån? Öppnar slottvärden dörren om jag låser ut mig?

Vi förpliktar inte slottsvärdarna att öppna lägenhetsdörrarna eller tutorerna att hämta nycklarna till utbytesstudenterna under coronapandemin eftersom både tutoreringen och slottsvärdskapet är frivilliguppdrag. Kontata servicebolaget om du har låst ut dig och slottsvärden inte kan komma och öppna dörren. Beakta att servicebolaget tar ut en avgift för öppnandet. Kontaktuppgifter till servicen finns här.

 

Hur lyckas boende i studentrum under undantagstillstånd?

Du kan vara i hemkarantän i studentrummet. Kom överens om vardagspraxis såsom städning av gemensamma utrymmen och gäster i studentrummet med övriga boende.

Fäst särskild uppmärksamhet vid god handhygien och städning av gemensamma utrymmen. Nys, hosta eller snyt dig i en engångsnäsduk eller i armvecket, inte händerna. Under undantagstillståndet är det bra att noggrant överväga om det lönar sig att bjuda in gäster i studentrummet och även komma överens om det med övriga boende.

Många möbelaffärer erbjuder möjlighet att köpa möbler med hemleverans. Även mataffärer och olika matlevereringstjänster (till exempel K-butiker, Alepa, Wolt och Foodora) levererar mat till hemdörren och då är butiksbesök inte nödvändiga.

Om du har symptom som tyder på corona, har insjuknat eller blivit exponerad berättar du väl om det för övriga boende så att de kan beakta det och sök dig till coronatest vid behov. Du kan kontakta AUS boendeservice med denna blankett om du vill.

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat