Boende

COVID-19 och boende, vanliga frågor

Kuvapankki_Toimistotarvikkeet_3

Jag kan inte betala min hyra för mina inkomster har avbrutits på grund av coronaläget. Vad ska jag göra?

För det första, ta kontakt med oss med denna blankett så att du kan komma överens om en eventuell betalplan.
Det är tyvärr  inte möjligt att sänka hyrorna på grund av pandemin utan den måste betalas fullskaligt. Du tar väl ändå kontakt genast när det uppstår betalsvårigheter så att den eventuella hyresskulden inte blir större.

 

Får jag betala min hyra i rater? Hur mycket försenat kan jag betala min hyra före förseningsavgifter?

Det är möjligt att komma överens om betalarrangemang. Ta genast kontakt med oss med denna blankett om det uppstår problem med betalningen.

 

Jag misstänker att min rumskompis har insjuknat i corona. Kan jag flytta till en annan av AUS bostäder?

Om du bor i AUS bostad och misstänker att du eller din rumskompis har coronavirus, ta kontakt med oss med denna blankett. Som hyresvärd har AUS inte tillstånd att berätta eller fråga om boendenas hälsotillstånd utan tillstånd av personen. Hyresåterbetalningsbegäran för bostäder där det konstateras finnas coronsmitta behandlas från fall till fall om boenden hör till en riskgrupp. Boenden som hör till en medicinsk riskgrupp har även möjlighet till en tillfälligt flytt på basis av läkarintyg. 

Du beaktar väl myndighetsanvisningar i sådana fall där en familjemedlem eller rumskompis insjuknar eller har symptom, mer info här.

 

Jag kan inte avlägga studiepoäng på grund av pandemin. Hur går det med min boenderätt? Får jag bo kvar i bostaden även om jag inte får ihop 18 studiepoäng per termin, uppsägs bostaden? Får jag tilläggstid för min boenderättstid?

Om utexamineringen fördröjs eller du inte får ihop nödvändiga studiepoäng på grund av en inhiberad eller flyttad kurs så kan du ansöka om förlängning av din boenderätt fram till den 31 december 2020 (eller för motsvarande tid, dvs. 4 månader, om din boenderätt fortsätter en längre tid än fram till  den 31 augusti 2020). För att få förlängning måste du kunna bevisa att dina studier fördröjts just på grund av coronaviruespandemin, till exempel i form av kursannulleringar.

 

Kan jag vidarehyra min bostad för coronapandemitiden om jag inte kan återvända till Finland?

Sommartid (1.4–30.9) är det möjligt att vidarehyra bostaden till vem som helst på grund av vilken orsak som helst. Du kommer väl ihåg att göra din vidarehyrningsanmälan i tid via Domo. Mer information och anvisningar här.

 

Jag undertecknade mitt hyresavtal före coronapandemin och nu kan jag inte återvända till Finland. Hur kan jag säga upp min bostad? Kan jag annullera avtalet och upphör avtalet genast?

För redan inledda avtal följer vi en uppsägningstid på en månad (AHVL 61§-67§).  Det är alltså inte möjligt att få avtalet att upphöra omedelbart.

Om avtalet är på visstid, bestäms följande i lagen om hyra av bostadslägenhet:

"Rätt att säga upp avtalet kan ges hyresgästen om
1) hans eller någon i lägenheten boende familjemedlems sjukdom eller handikapp innebär att behovet av bostad upphört eller förändrats väsentligt eller
2) han flyttar till en annan ort på grund av sina studier, sitt arbete eller sin makas arbete eller om
3) det av någon annan härmed jämförbar orsak vore uppenbart oskäligt för hyresgästen att avtalet hålls i kraft till utgången av den avtalade tiden.
Den part i hyresavtalet som inte har sagt upp avtalet har rätt till en skälig ersättning för den skada som vållats honom av att avtalet upphör i förtid.
Det är alltså möjligt att säga upp  ett visstidsavtal är men hyresvärden har rätt att få en skälig ersättning för avtalets upphörande i förtid."

 

Vi gjorde upp ett gemensamt hyresavtal med min kompis, men min kompis är inte i Finland och kan inte bo med mig. Kan jag fortsätta bo ensam eller vad kommer att hända?

Om det är fråga om en tvåa eller större bostad som hyrts som kompisbostad, bör det  bo minst två primära hyresgäster. Om din kompis inte kan återvända till Finland och inte bor i bostaden uppsägs hyresavtalet med en uppsägningstid i  enlighet med AVHL (3mån. om avtalet varit i kraft under ett år, och 6 mån. om avtalet varit i kraft över ett år). Under uppsägningstiden måste du ansvara för bostadshyran i sin helhet.

Om avtalet varit i kraft 2 mån har du möjlighet att göra ett kompisbyte, läs mer här.

 

Jag har sökt till Aalto men vet inte om mina studier börjar som normalt på hösten. Kan jag ändå ansöka om bostad redan nu?

Du kan ansöka om bostad som normalt. Om skolans distansarbete fortsätter på hösten eller dina ubtytesstudier annulleras så kan du antingen flytta på den önskade inflyttningsdagen eller annullera ansökan själv i Domo-systemet. Om du glömmer att annullera din ansökan och hinner få ett bostadserbjudande även om du inte skulle kunna inleda dina studier i tid, annullera erbjudandet så att vi kan erbjuda bostaden till följande i kön.

Bostadserbjudandet kan tyvärr inte läggas ”i vila” för till exempel en  månad eller två eftersom bostädernas tomgång höjer hyran för alla boende.

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat